Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 17/02/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
53
Giải bảy
845
Giải sáu
9297
0827
6829
Giải năm
0391
Giải tư
36356
83408
72388
16019
00316
75831
32232
Giải ba
91797
50481
Giải nhì
87743
Giải nhất
86923
Đặc biệt
92931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 08
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 23; 27; 29
Đầu 3 31(2); 32
Đầu 4 43; 45
Đầu 5 53; 56
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 81; 88
Đầu 9 91; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 10/02/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
41
Giải bảy
633
601
Giải sáu
8297
0191
0019
6491
7109
0717
Giải năm
4431
4670
Giải tư
01300
82868
67182
72349
08185
19098
96191
11818
31846
52765
89640
19663
18297
15605
Giải ba
55575
31440
76955
79819
Giải nhì
31385
02760
Giải nhất
20444
82845
Đặc biệt
19184
28301
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00 01(2); 05; 09
Đầu 1 19 17; 18; 19
Đầu 2
Đầu 3 31; 33
Đầu 4 40; 44; 49 40; 41; 45; 46
Đầu 5 55 55
Đầu 6 68 60; 63; 65
Đầu 7 75 70
Đầu 8 82; 84; 85(2)
Đầu 9 91(2); 97; 98 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 03/02/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
97
10
Giải bảy
946
060
Giải sáu
3117
7266
2962
8989
4416
8328
Giải năm
4214
9538
Giải tư
83587
91838
82150
78286
39791
19482
19684
84535
95081
07239
37117
33743
62338
54883
Giải ba
39561
73889
80218
61394
Giải nhì
53520
17549
Giải nhất
83038
57033
Đặc biệt
92680
57067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0
Đầu 1 14; 17 10; 16; 17; 18
Đầu 2 20 28
Đầu 3 38(2) 33; 35; 38(2); 39
Đầu 4 46 43; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 61; 62; 66 60; 67
Đầu 7
Đầu 8 80; 82; 84; 86; 87; 89 81; 83; 89
Đầu 9 91; 97 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/01/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
94
82
Giải bảy
858
995
Giải sáu
3158
6836
8374
0207
0853
5638
Giải năm
5566
2162
Giải tư
90983
06060
80569
34604
40853
10536
89986
14697
29147
46458
43940
01477
57962
31748
Giải ba
16584
60717
60405
56863
Giải nhì
38857
19700
Giải nhất
80031
34717
Đặc biệt
28675
38348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04 00; 05; 07
Đầu 1 17 17
Đầu 2
Đầu 3 31; 36(2) 38
Đầu 4 40; 47; 48(2)
Đầu 5 53; 57; 58(2) 53; 58
Đầu 6 60; 66; 69 62(2); 63
Đầu 7 74; 75 77
Đầu 8 83; 84; 86 82
Đầu 9 94 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/01/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
43
Giải bảy
849
139
Giải sáu
8355
2924
5169
1503
7115
1618
Giải năm
5476
4139
Giải tư
53778
16336
56270
66832
98076
47180
50409
90964
72531
91561
63352
87954
70673
19626
Giải ba
43249
93480
64292
05510
Giải nhì
74219
74028
Giải nhất
57110
63234
Đặc biệt
85800
24562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 09 03
Đầu 1 10; 19 10; 15; 18
Đầu 2 24 26; 28
Đầu 3 32; 36 31; 34; 39(2)
Đầu 4 49(2) 43
Đầu 5 55(2) 52; 54
Đầu 6 69 61; 62; 64
Đầu 7 70; 76(2); 78 73
Đầu 8 80(2)
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/01/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
47
Giải bảy
076
Giải sáu
3548
6547
3319
Giải năm
8813
Giải tư
69043
37621
83796
30679
54268
65506
36299
Giải ba
68694
64074
Giải nhì
68848
Giải nhất
38907
Đặc biệt
51566
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 06; 07
Đầu 1 13; 19
Đầu 2 21
Đầu 3
Đầu 4 43; 47(2); 48(2)
Đầu 5
Đầu 6 66; 68
Đầu 7 74; 76; 79
Đầu 8
Đầu 9 94; 96; 99