Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 21/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
41
65
Giải bảy
964
381
736
Giải sáu
2946
0436
6950
2713
7542
3307
3217
2623
9872
Giải năm
6936
4183
0517
Giải tư
24450
12088
25294
91778
25714
54732
16735
01435
88584
51396
28179
72272
67578
83847
25878
24867
20609
97911
81479
34867
14459
Giải ba
25215
53079
59016
51422
20295
76153
Giải nhì
87809
33567
50155
Giải nhất
18485
22193
99132
Đặc biệt
63366
23791
47473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 07 09
Đầu 1 11; 14; 15 13; 16 11; 17(2)
Đầu 2 22 23
Đầu 3 32; 35; 36(2) 35 32; 36
Đầu 4 46 41; 42; 47
Đầu 5 50(2) 53; 55; 59
Đầu 6 64; 66 67 65; 67(2)
Đầu 7 78; 79 72; 78; 79 72; 73; 78; 79
Đầu 8 85; 88 81; 83; 84
Đầu 9 94 91; 93; 96 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
81
60
61
Giải bảy
157
313
711
Giải sáu
7639
4985
5494
1631
6120
9051
6295
9656
3876
Giải năm
4459
3507
3787
Giải tư
09146
77409
18486
41728
62319
85939
73943
55364
80886
19403
04516
15181
88509
94382
05051
35564
97224
03477
81165
27404
19133
Giải ba
09887
22079
87273
80367
24785
10491
Giải nhì
71470
78341
35375
Giải nhất
79522
69047
86458
Đặc biệt
95943
82856
18425
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03; 07; 09 04
Đầu 1 19 13; 16 11
Đầu 2 22; 28 20 24; 25
Đầu 3 39(2) 31 33
Đầu 4 43(2); 46 41; 47
Đầu 5 57; 59 51; 56 51; 56; 58
Đầu 6 60; 64; 67 61; 64; 65
Đầu 7 70; 79 73 75; 76; 77
Đầu 8 81; 85; 86; 87 81; 82; 86 85; 87
Đầu 9 94 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
64
91
23
Giải bảy
190
596
258
Giải sáu
2964
2034
9731
3257
3977
5121
3709
1597
2340
Giải năm
1448
0568
3902
Giải tư
76139
55342
61771
41332
28127
63029
05537
84710
74598
45741
57586
04411
93322
32436
87875
27440
50742
90567
49098
27041
08706
Giải ba
40749
51139
44257
44316
51540
90563
Giải nhì
58396
21495
05728
Giải nhất
64963
98708
37916
Đặc biệt
56500
86036
79442
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 08 02; 06; 09
Đầu 1 10; 11; 16 16
Đầu 2 27; 29 21; 22 23; 28
Đầu 3 31; 32; 34; 37; 39(2) 36(2)
Đầu 4 42; 48; 49 41 40(3); 41; 42(2)
Đầu 5 57(2) 58
Đầu 6 63; 64(2) 68 63; 67
Đầu 7 71 77 75
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 96 91; 95; 96; 98 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 31/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
31
68
Giải bảy
443
442
327
Giải sáu
5542
4444
0377
3395
1155
6771
7255
5602
7393
Giải năm
3501
4610
2316
Giải tư
82570
91095
56476
56245
00217
95646
91048
15704
52309
42717
81301
56133
80583
01302
63595
64879
65604
10384
52240
82427
75355
Giải ba
45949
54377
65576
12609
09823
94033
Giải nhì
77509
63959
15741
Giải nhất
53009
84651
21205
Đặc biệt
32340
98091
45140
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 09(2) 01; 02; 04; 09(2) 02; 04; 05
Đầu 1 17 10; 17 16
Đầu 2 25 23; 27(2)
Đầu 3 31; 33 33
Đầu 4 40; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49 42 40(2); 41
Đầu 5 51; 55; 59 55(2)
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 76; 77(2) 71; 76 79
Đầu 8 83 84
Đầu 9 95 91; 95 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
24
02
59
Giải bảy
408
572
516
Giải sáu
0046
6147
2932
3461
8736
3769
7453
2548
6666
Giải năm
6578
6724
0804
Giải tư
31645
76175
03412
76846
00584
50689
98440
84672
12143
21681
03497
42318
48797
00077
19281
06717
29765
58613
90537
48328
52873
Giải ba
46139
00884
16909
25316
37932
61454
Giải nhì
66105
30512
42946
Giải nhất
72794
85362
27709
Đặc biệt
40327
33237
06870
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 08 02; 09 04; 09
Đầu 1 12 12; 16; 18 13; 16; 17
Đầu 2 24; 27 24 28
Đầu 3 32; 39 36; 37 32; 37
Đầu 4 40; 45; 46(2); 47 43 46; 48
Đầu 5 53; 54; 59
Đầu 6 61; 62; 69 65; 66
Đầu 7 75; 78 72(2); 77 70; 73
Đầu 8 84(2); 89 81 81
Đầu 9 94 97(2)