Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
82
33
39
Giải bảy
391
889
971
Giải sáu
2651
7462
9607
6732
9636
0160
0157
4503
3312
Giải năm
5260
1542
2066
Giải tư
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
Giải ba
51018
50661
78052
62115
75133
06927
Giải nhì
85843
32042
38321
Giải nhất
29762
50624
20132
Đặc biệt
037494
076175
738510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01 03; 04
Đầu 1 15; 18 10; 12; 15 10; 12; 19
Đầu 2 24 20; 21; 27
Đầu 3 32(2); 33; 36 32; 33; 39
Đầu 4 43 42(2) 48
Đầu 5 51 52(2) 52; 57
Đầu 6 60; 61; 62(2); 68 60; 67 66
Đầu 7 77 75 71
Đầu 8 82; 83(2); 89 85; 89 84; 86
Đầu 9 91; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
93
53
Giải bảy
529
729
034
Giải sáu
1479
9995
0030
1694
6636
7914
9478
5837
3316
Giải năm
1874
2305
2561
Giải tư
41991
81609
96340
81428
07207
24851
38718
72103
56876
80886
27452
32575
96241
39400
60188
53277
49990
95234
43120
40076
40140
Giải ba
24420
56115
53828
84628
61429
11371
Giải nhì
64033
20067
53563
Giải nhất
86114
74349
08334
Đặc biệt
904273
734800
123690
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07; 09 00(2); 03; 05
Đầu 1 11; 14; 15; 18 14 16
Đầu 2 20; 28; 29 28(2); 29 20; 29
Đầu 3 30; 33 36 34(3); 37
Đầu 4 40 41; 49 40
Đầu 5 51 52 53
Đầu 6 67 61; 63
Đầu 7 73; 74; 79 75; 76 71; 76; 77; 78
Đầu 8 86 88
Đầu 9 91; 95 93; 94 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
70
25
24
Giải bảy
921
654
296
Giải sáu
1253
6174
7942
4005
6255
1556
6460
0927
0640
Giải năm
8939
7831
7801
Giải tư
94467
04312
67487
73080
68155
07677
48889
41724
80482
90738
03924
09853
46351
97802
57769
57013
71616
79581
79783
41067
28522
Giải ba
24237
94845
09061
33615
67142
29674
Giải nhì
67950
58903
13479
Giải nhất
33603
96226
60891
Đặc biệt
953607
482442
705185
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 02; 03; 05 01
Đầu 1 12 15 13; 16
Đầu 2 21 24(2); 25; 26 22; 24; 27
Đầu 3 37; 39 31; 38
Đầu 4 42; 45 42 40; 42
Đầu 5 50; 53; 55 51; 53; 54; 55; 56
Đầu 6 67 61 60; 67; 69
Đầu 7 70; 74; 77 74; 79
Đầu 8 80; 87; 89 82 81; 83; 85
Đầu 9 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
73
12
49
Giải bảy
449
879
039
Giải sáu
6308
7962
0931
5318
6299
6532
2772
4207
0115
Giải năm
8515
9606
1975
Giải tư
14227
51302
77778
92766
28289
47403
06631
04005
12246
24929
70650
41668
08286
95166
59676
88127
40752
26485
51514
54856
03505
Giải ba
38659
65408
89068
13589
88914
58498
Giải nhì
11834
39177
48871
Giải nhất
16755
60349
03533
Đặc biệt
91726
34681
49775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03; 08(2) 05; 06 05; 07
Đầu 1 15 12; 18 14(2); 15
Đầu 2 26; 27 29 27
Đầu 3 31(2); 34 32 33; 39
Đầu 4 49 46; 49 49
Đầu 5 55; 59 50 52; 56
Đầu 6 62; 66 66; 68(2)
Đầu 7 73; 78 77; 79 71; 72; 75(2); 76
Đầu 8 89 81; 86; 89 85
Đầu 9 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
46
32
02
Giải bảy
875
956
899
Giải sáu
1982
7626
4178
7385
3549
6514
2541
3433
9172
Giải năm
6431
1691
9826
Giải tư
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
Giải ba
96864
71656
58240
26422
57939
48707
Giải nhì
68880
63916
42263
Giải nhất
04136
95823
31321
Đặc biệt
53415
97987
51218
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 05 01; 05 02; 07
Đầu 1 15; 16 11; 14; 16 18
Đầu 2 22; 26 22; 23 21; 26
Đầu 3 31; 36 32; 38 33; 39
Đầu 4 46; 47 40; 49 41; 43
Đầu 5 56 54; 56 56
Đầu 6 61; 64 63; 67
Đầu 7 75; 78 70 70; 72; 73
Đầu 8 80; 82; 88 85; 87 86
Đầu 9 91; 97 98; 99