Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
70
99
Giải bảy
249
276
525
Giải sáu
1011
3878
6472
4235
9229
8107
1250
8817
9563
Giải năm
2673
9868
1151
Giải tư
23691
44208
66855
23701
44501
77331
48074
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
Giải ba
68556
98451
68807
38334
81961
43935
Giải nhì
58781
62466
46116
Giải nhất
04633
32466
49195
Đặc biệt
32946
12401
23250
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01(2); 08 01; 07(3); 09
Đầu 1 11 11; 16; 17
Đầu 2 29 25
Đầu 3 31; 33 34; 35; 39 35
Đầu 4 46; 47; 49 42; 48
Đầu 5 51; 55; 56 50(2); 51; 57
Đầu 6 64; 66(2); 68 60; 61; 63
Đầu 7 72; 73; 74; 78 70; 76 73; 76; 79
Đầu 8 81 82
Đầu 9 91 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
31
23
64
Giải bảy
654
399
149
Giải sáu
6885
7900
9215
4821
5108
3279
8393
0233
0053
Giải năm
6185
5436
9389
Giải tư
61869
63644
67797
40475
21924
02011
36762
07457
80513
29462
63752
62648
75665
67614
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
Giải ba
79052
86249
66274
70244
64055
53485
Giải nhì
54675
35568
02176
Giải nhất
41322
89915
34597
Đặc biệt
50893
72151
86598
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 08
Đầu 1 11; 15 13; 14; 15
Đầu 2 22; 24 21; 23 21; 25; 27(2)
Đầu 3 31 36 33
Đầu 4 44; 49 44; 48 49
Đầu 5 52; 54 51; 52; 57 53; 55
Đầu 6 62; 69 62; 65; 68 64; 65
Đầu 7 75(2) 74; 79 76
Đầu 8 85(2) 81; 85; 89
Đầu 9 93; 97 99 93; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
77
74
Giải bảy
304
473
766
Giải sáu
9125
7348
2979
2643
8897
2419
0163
7328
9960
Giải năm
1387
0741
0481
Giải tư
08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206
54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184
88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848
Giải ba
00245
13410
80136
10173
73913
30609
Giải nhì
81128
11778
85525
Giải nhất
13810
57957
46988
Đặc biệt
77439
33936
69254
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 06 09
Đầu 1 10(2) 10; 19 13; 15
Đầu 2 20; 25; 28; 29 23; 25; 28
Đầu 3 39 36(2) 36
Đầu 4 42; 45; 48 41; 43; 47 48; 49
Đầu 5 52 57; 58 54
Đầu 6 60; 64 60(2); 62; 63; 66
Đầu 7 70; 75; 79 73(2); 77; 78 74
Đầu 8 83; 87 82; 84 81; 88
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
57
00
Giải bảy
613
308
850
Giải sáu
1144
6770
7803
6448
4753
9931
7121
1405
2332
Giải năm
8716
5957
0931
Giải tư
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
Giải ba
40150
66552
30931
14755
68302
85122
Giải nhì
61426
10194
13004
Giải nhất
66631
41791
48096
Đặc biệt
26302
61732
43071
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03(2) 08 00; 02; 04; 05
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 26 25 20; 21; 22; 23(2)
Đầu 3 30; 31; 38 31(2); 32 31; 32(2)
Đầu 4 43; 44 48(2)
Đầu 5 50; 52 53; 55; 57(2) 50
Đầu 6 66 62; 67
Đầu 7 70; 73; 74 72; 79 70; 71
Đầu 8 83 83 81
Đầu 9 91; 94 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
16
18
Giải bảy
539
394
779
Giải sáu
6051
4532
2731
7492
3003
3186
7740
7365
1123
Giải năm
2602
5689
0705
Giải tư
67855
51665
12288
42243
26974
76014
32785
50688
03906
75089
04767
91839
50435
69304
75039
64366
32501
18750
70775
98108
51905
Giải ba
68878
15803
87527
28424
50537
29954
Giải nhì
46383
31393
78813
Giải nhất
43733
35523
73057
Đặc biệt
38740
04023
67850
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03 03; 04; 06 01; 05(2); 08
Đầu 1 14 16 13; 18
Đầu 2 23(2); 24; 27 23
Đầu 3 31; 32; 33; 38; 39 35; 39 37; 39
Đầu 4 40; 43 40
Đầu 5 51; 55 50(2); 54; 57
Đầu 6 65 67 65; 66
Đầu 7 74; 78 75; 79
Đầu 8 83; 85; 88 86; 88; 89(2)
Đầu 9 92; 93; 94