Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
51
69
Giải bảy
665
117
027
Giải sáu
4836
1732
5212
8109
7155
4966
6511
8284
7671
Giải năm
2287
1487
9719
Giải tư
30961
81372
01569
34193
64726
29818
37663
32585
88203
17040
65845
25604
65278
91401
81582
32413
90966
20421
47813
26989
64588
Giải ba
83087
23870
76354
51941
05147
00052
Giải nhì
52783
00130
80660
Giải nhất
67507
77862
32198
Đặc biệt
30204
85444
05404
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 07 01; 03; 04; 09 04
Đầu 1 11; 12; 18 17 11; 13(2); 19
Đầu 2 26 21; 27
Đầu 3 32; 36 30
Đầu 4 40; 41; 44; 45 47
Đầu 5 51; 54; 55 52
Đầu 6 61; 63; 65; 69 62; 66 60; 66; 69
Đầu 7 70; 72 78 71
Đầu 8 83; 87(2) 85; 87 82; 84; 88; 89
Đầu 9 93 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
80
87
26
Giải bảy
993
533
222
Giải sáu
9363
5195
3424
4782
1815
9766
0967
0647
6553
Giải năm
0750
5505
0497
Giải tư
77730
03132
03012
87307
70395
32362
35664
58945
77549
89461
11486
09361
06666
07529
96392
31991
06882
65021
32951
90581
17699
Giải ba
89253
78664
80999
55376
04176
74525
Giải nhì
97416
52426
88682
Giải nhất
67224
49239
01649
Đặc biệt
01549
49991
12868
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 05
Đầu 1 12; 16 15
Đầu 2 24(2) 26; 29 21; 22; 25; 26
Đầu 3 30; 32 33; 39
Đầu 4 49 45; 49 47; 49
Đầu 5 50; 53 51; 53
Đầu 6 62; 63; 64(2) 61(2); 66(2) 67; 68
Đầu 7 76 76
Đầu 8 80 82; 86; 87 81; 82(2)
Đầu 9 93; 95(2) 91; 99 91; 92; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 28/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
40
17
29
Giải bảy
129
763
759
Giải sáu
8449
2352
1165
7888
8018
3823
4993
3177
1120
Giải năm
1627
9874
0533
Giải tư
66356
10818
25715
55981
22203
32805
03967
78658
20976
82161
74741
75909
20974
94010
18627
87443
16223
30247
44634
06928
35546
Giải ba
31622
91434
19499
94643
41415
56431
Giải nhì
45521
01613
98770
Giải nhất
36774
78056
90908
Đặc biệt
16644
76226
42593
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 05 09 08
Đầu 1 15; 18 10; 13; 17; 18 15
Đầu 2 21; 22; 27; 29 23; 26 20; 23; 27; 28; 29
Đầu 3 34 31; 33; 34
Đầu 4 40; 44; 49 41; 43 43; 46; 47
Đầu 5 52; 56 56; 58 59
Đầu 6 65; 67 61; 63
Đầu 7 74 74(2); 76 70; 77
Đầu 8 81 88
Đầu 9 99 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 21/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
41
65
Giải bảy
964
381
736
Giải sáu
2946
0436
6950
2713
7542
3307
3217
2623
9872
Giải năm
6936
4183
0517
Giải tư
24450
12088
25294
91778
25714
54732
16735
01435
88584
51396
28179
72272
67578
83847
25878
24867
20609
97911
81479
34867
14459
Giải ba
25215
53079
59016
51422
20295
76153
Giải nhì
87809
33567
50155
Giải nhất
18485
22193
99132
Đặc biệt
63366
23791
47473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 07 09
Đầu 1 11; 14; 15 13; 16 11; 17(2)
Đầu 2 22 23
Đầu 3 32; 35; 36(2) 35 32; 36
Đầu 4 46 41; 42; 47
Đầu 5 50(2) 53; 55; 59
Đầu 6 64; 66 67 65; 67(2)
Đầu 7 78; 79 72; 78; 79 72; 73; 78; 79
Đầu 8 85; 88 81; 83; 84
Đầu 9 94 91; 93; 96 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
81
60
61
Giải bảy
157
313
711
Giải sáu
7639
4985
5494
1631
6120
9051
6295
9656
3876
Giải năm
4459
3507
3787
Giải tư
09146
77409
18486
41728
62319
85939
73943
55364
80886
19403
04516
15181
88509
94382
05051
35564
97224
03477
81165
27404
19133
Giải ba
09887
22079
87273
80367
24785
10491
Giải nhì
71470
78341
35375
Giải nhất
79522
69047
86458
Đặc biệt
95943
82856
18425
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03; 07; 09 04
Đầu 1 19 13; 16 11
Đầu 2 22; 28 20 24; 25
Đầu 3 39(2) 31 33
Đầu 4 43(2); 46 41; 47
Đầu 5 57; 59 51; 56 51; 56; 58
Đầu 6 60; 64; 67 61; 64; 65
Đầu 7 70; 79 73 75; 76; 77
Đầu 8 81; 85; 86; 87 81; 82; 86 85; 87
Đầu 9 94 91; 95