Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
64
91
23
Giải bảy
190
596
258
Giải sáu
2964
2034
9731
3257
3977
5121
3709
1597
2340
Giải năm
1448
0568
3902
Giải tư
76139
55342
61771
41332
28127
63029
05537
84710
74598
45741
57586
04411
93322
32436
87875
27440
50742
90567
49098
27041
08706
Giải ba
40749
51139
44257
44316
51540
90563
Giải nhì
58396
21495
05728
Giải nhất
64963
98708
37916
Đặc biệt
56500
86036
79442
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 08 02; 06; 09
Đầu 1 10; 11; 16 16
Đầu 2 27; 29 21; 22 23; 28
Đầu 3 31; 32; 34; 37; 39(2) 36(2)
Đầu 4 42; 48; 49 41 40(3); 41; 42(2)
Đầu 5 57(2) 58
Đầu 6 63; 64(2) 68 63; 67
Đầu 7 71 77 75
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 96 91; 95; 96; 98 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 31/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
31
68
Giải bảy
443
442
327
Giải sáu
5542
4444
0377
3395
1155
6771
7255
5602
7393
Giải năm
3501
4610
2316
Giải tư
82570
91095
56476
56245
00217
95646
91048
15704
52309
42717
81301
56133
80583
01302
63595
64879
65604
10384
52240
82427
75355
Giải ba
45949
54377
65576
12609
09823
94033
Giải nhì
77509
63959
15741
Giải nhất
53009
84651
21205
Đặc biệt
32340
98091
45140
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 09(2) 01; 02; 04; 09(2) 02; 04; 05
Đầu 1 17 10; 17 16
Đầu 2 25 23; 27(2)
Đầu 3 31; 33 33
Đầu 4 40; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49 42 40(2); 41
Đầu 5 51; 55; 59 55(2)
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 76; 77(2) 71; 76 79
Đầu 8 83 84
Đầu 9 95 91; 95 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
24
02
59
Giải bảy
408
572
516
Giải sáu
0046
6147
2932
3461
8736
3769
7453
2548
6666
Giải năm
6578
6724
0804
Giải tư
31645
76175
03412
76846
00584
50689
98440
84672
12143
21681
03497
42318
48797
00077
19281
06717
29765
58613
90537
48328
52873
Giải ba
46139
00884
16909
25316
37932
61454
Giải nhì
66105
30512
42946
Giải nhất
72794
85362
27709
Đặc biệt
40327
33237
06870
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 08 02; 09 04; 09
Đầu 1 12 12; 16; 18 13; 16; 17
Đầu 2 24; 27 24 28
Đầu 3 32; 39 36; 37 32; 37
Đầu 4 40; 45; 46(2); 47 43 46; 48
Đầu 5 53; 54; 59
Đầu 6 61; 62; 69 65; 66
Đầu 7 75; 78 72(2); 77 70; 73
Đầu 8 84(2); 89 81 81
Đầu 9 94 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
64
57
Giải bảy
282
675
276
Giải sáu
9415
5339
1656
8997
2718
6340
3333
5972
8018
Giải năm
5253
2627
3602
Giải tư
19595
63452
88791
84430
53164
41460
85433
72624
03602
47481
13361
69423
60422
79311
41145
59573
10989
41897
18900
69738
78145
Giải ba
32887
05280
32006
73945
66561
47999
Giải nhì
68904
40346
28532
Giải nhất
07680
31759
85715
Đặc biệt
10881
27418
17296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04 02; 06 00; 02
Đầu 1 15 11; 18(2) 15; 18
Đầu 2 22; 23; 24; 27
Đầu 3 30; 33; 39 32; 33; 38
Đầu 4 47 40; 45; 46 45(2)
Đầu 5 52; 53; 56 59 57
Đầu 6 60; 64 61; 64 61
Đầu 7 75 72; 73; 76
Đầu 8 80(2); 81; 82; 87 81 89
Đầu 9 91; 95 97 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/12/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
93
91
24
Giải bảy
211
850
659
Giải sáu
2717
2938
4268
1201
6443
7203
1180
6065
7241
Giải năm
9193
3244
7725
Giải tư
13280
88682
86980
62152
74236
68026
57953
01924
15706
04836
77635
68366
75479
09682
09350
71656
72474
84530
26212
57004
98664
Giải ba
72859
82681
99814
41190
79834
03529
Giải nhì
74936
69422
12007
Giải nhất
18571
33279
49330
Đặc biệt
10400
62775
62775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 01; 03; 06 04; 07
Đầu 1 11; 17 14 12
Đầu 2 26 22; 24 24; 25; 29
Đầu 3 36(2); 38 35; 36 30(2); 34
Đầu 4 43; 44 41
Đầu 5 52; 53; 59 50 50; 56; 59
Đầu 6 68 66 64; 65
Đầu 7 71 75; 79(2) 74; 75
Đầu 8 80(2); 81; 82 82 80
Đầu 9 93(2) 90; 91