Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
27
22
30
Giải bảy
455
800
940
Giải sáu
7982
8078
6775
2696
2275
8814
5958
3562
8986
Giải năm
1094
4684
3234
Giải tư
04118
95818
66068
22931
75637
70929
39779
39532
41020
59943
55831
42724
71486
61536
80037
48270
67118
23766
25461
93635
66955
Giải ba
71334
47329
54264
42630
76358
68915
Giải nhì
49887
62402
40642
Giải nhất
75262
91081
98459
Đặc biệt
759813
257678
604746
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02
Đầu 1 13; 18(2) 14 15; 18
Đầu 2 27; 29(2) 20; 22; 24
Đầu 3 31; 34; 37 30; 31; 32; 36 30; 34; 35; 37
Đầu 4 43 40; 42; 46
Đầu 5 55 55; 58(2); 59
Đầu 6 62; 68 64 61; 62; 66
Đầu 7 75; 78; 79 75; 78 70
Đầu 8 82; 87 81; 84; 86 86
Đầu 9 94 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
78
37
35
Giải bảy
112
298
584
Giải sáu
9923
4842
8772
2151
9241
9241
1180
9521
7399
Giải năm
5862
4740
0965
Giải tư
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
Giải ba
73156
88071
32211
73418
99628
56501
Giải nhì
45164
69456
76837
Giải nhất
80944
24770
90127
Đặc biệt
649112
526172
602089
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01; 06
Đầu 1 12(2) 11; 18 10; 19
Đầu 2 23 21; 27; 28
Đầu 3 37; 38; 39 35; 37 35; 37
Đầu 4 42(2); 44 40; 41(3); 42 49
Đầu 5 52; 56 51; 56 52
Đầu 6 62; 64 60; 65
Đầu 7 71; 72; 74; 78 70(2); 72; 75 79
Đầu 8 83 80; 84; 89
Đầu 9 93; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
82
33
39
Giải bảy
391
889
971
Giải sáu
2651
7462
9607
6732
9636
0160
0157
4503
3312
Giải năm
5260
1542
2066
Giải tư
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
Giải ba
51018
50661
78052
62115
75133
06927
Giải nhì
85843
32042
38321
Giải nhất
29762
50624
20132
Đặc biệt
037494
076175
738510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01 03; 04
Đầu 1 15; 18 10; 12; 15 10; 12; 19
Đầu 2 24 20; 21; 27
Đầu 3 32(2); 33; 36 32; 33; 39
Đầu 4 43 42(2) 48
Đầu 5 51 52(2) 52; 57
Đầu 6 60; 61; 62(2); 68 60; 67 66
Đầu 7 77 75 71
Đầu 8 82; 83(2); 89 85; 89 84; 86
Đầu 9 91; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
93
53
Giải bảy
529
729
034
Giải sáu
1479
9995
0030
1694
6636
7914
9478
5837
3316
Giải năm
1874
2305
2561
Giải tư
41991
81609
96340
81428
07207
24851
38718
72103
56876
80886
27452
32575
96241
39400
60188
53277
49990
95234
43120
40076
40140
Giải ba
24420
56115
53828
84628
61429
11371
Giải nhì
64033
20067
53563
Giải nhất
86114
74349
08334
Đặc biệt
904273
734800
123690
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07; 09 00(2); 03; 05
Đầu 1 11; 14; 15; 18 14 16
Đầu 2 20; 28; 29 28(2); 29 20; 29
Đầu 3 30; 33 36 34(3); 37
Đầu 4 40 41; 49 40
Đầu 5 51 52 53
Đầu 6 67 61; 63
Đầu 7 73; 74; 79 75; 76 71; 76; 77; 78
Đầu 8 86 88
Đầu 9 91; 95 93; 94 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
70
25
24
Giải bảy
921
654
296
Giải sáu
1253
6174
7942
4005
6255
1556
6460
0927
0640
Giải năm
8939
7831
7801
Giải tư
94467
04312
67487
73080
68155
07677
48889
41724
80482
90738
03924
09853
46351
97802
57769
57013
71616
79581
79783
41067
28522
Giải ba
24237
94845
09061
33615
67142
29674
Giải nhì
67950
58903
13479
Giải nhất
33603
96226
60891
Đặc biệt
953607
482442
705185
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 02; 03; 05 01
Đầu 1 12 15 13; 16
Đầu 2 21 24(2); 25; 26 22; 24; 27
Đầu 3 37; 39 31; 38
Đầu 4 42; 45 42 40; 42
Đầu 5 50; 53; 55 51; 53; 54; 55; 56
Đầu 6 67 61 60; 67; 69
Đầu 7 70; 74; 77 74; 79
Đầu 8 80; 87; 89 82 81; 83; 85
Đầu 9 91; 96