Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/04/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
73
12
49
Giải bảy
449
879
039
Giải sáu
6308
7962
0931
5318
6299
6532
2772
4207
0115
Giải năm
8515
9606
1975
Giải tư
14227
51302
77778
92766
28289
47403
06631
04005
12246
24929
70650
41668
08286
95166
59676
88127
40752
26485
51514
54856
03505
Giải ba
38659
65408
89068
13589
88914
58498
Giải nhì
11834
39177
48871
Giải nhất
16755
60349
03533
Đặc biệt
91726
34681
49775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03; 08(2) 05; 06 05; 07
Đầu 1 15 12; 18 14(2); 15
Đầu 2 26; 27 29 27
Đầu 3 31(2); 34 32 33; 39
Đầu 4 49 46; 49 49
Đầu 5 55; 59 50 52; 56
Đầu 6 62; 66 66; 68(2)
Đầu 7 73; 78 77; 79 71; 72; 75(2); 76
Đầu 8 89 81; 86; 89 85
Đầu 9 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
46
32
02
Giải bảy
875
956
899
Giải sáu
1982
7626
4178
7385
3549
6514
2541
3433
9172
Giải năm
6431
1691
9826
Giải tư
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
Giải ba
96864
71656
58240
26422
57939
48707
Giải nhì
68880
63916
42263
Giải nhất
04136
95823
31321
Đặc biệt
53415
97987
51218
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 05 01; 05 02; 07
Đầu 1 15; 16 11; 14; 16 18
Đầu 2 22; 26 22; 23 21; 26
Đầu 3 31; 36 32; 38 33; 39
Đầu 4 46; 47 40; 49 41; 43
Đầu 5 56 54; 56 56
Đầu 6 61; 64 63; 67
Đầu 7 75; 78 70 70; 72; 73
Đầu 8 80; 82; 88 85; 87 86
Đầu 9 91; 97 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
70
99
Giải bảy
249
276
525
Giải sáu
1011
3878
6472
4235
9229
8107
1250
8817
9563
Giải năm
2673
9868
1151
Giải tư
23691
44208
66855
23701
44501
77331
48074
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
Giải ba
68556
98451
68807
38334
81961
43935
Giải nhì
58781
62466
46116
Giải nhất
04633
32466
49195
Đặc biệt
32946
12401
23250
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01(2); 08 01; 07(3); 09
Đầu 1 11 11; 16; 17
Đầu 2 29 25
Đầu 3 31; 33 34; 35; 39 35
Đầu 4 46; 47; 49 42; 48
Đầu 5 51; 55; 56 50(2); 51; 57
Đầu 6 64; 66(2); 68 60; 61; 63
Đầu 7 72; 73; 74; 78 70; 76 73; 76; 79
Đầu 8 81 82
Đầu 9 91 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
31
23
64
Giải bảy
654
399
149
Giải sáu
6885
7900
9215
4821
5108
3279
8393
0233
0053
Giải năm
6185
5436
9389
Giải tư
61869
63644
67797
40475
21924
02011
36762
07457
80513
29462
63752
62648
75665
67614
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
Giải ba
79052
86249
66274
70244
64055
53485
Giải nhì
54675
35568
02176
Giải nhất
41322
89915
34597
Đặc biệt
50893
72151
86598
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 08
Đầu 1 11; 15 13; 14; 15
Đầu 2 22; 24 21; 23 21; 25; 27(2)
Đầu 3 31 36 33
Đầu 4 44; 49 44; 48 49
Đầu 5 52; 54 51; 52; 57 53; 55
Đầu 6 62; 69 62; 65; 68 64; 65
Đầu 7 75(2) 74; 79 76
Đầu 8 85(2) 81; 85; 89
Đầu 9 93; 97 99 93; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
77
74
Giải bảy
304
473
766
Giải sáu
9125
7348
2979
2643
8897
2419
0163
7328
9960
Giải năm
1387
0741
0481
Giải tư
08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206
54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184
88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848
Giải ba
00245
13410
80136
10173
73913
30609
Giải nhì
81128
11778
85525
Giải nhất
13810
57957
46988
Đặc biệt
77439
33936
69254
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 06 09
Đầu 1 10(2) 10; 19 13; 15
Đầu 2 20; 25; 28; 29 23; 25; 28
Đầu 3 39 36(2) 36
Đầu 4 42; 45; 48 41; 43; 47 48; 49
Đầu 5 52 57; 58 54
Đầu 6 60; 64 60(2); 62; 63; 66
Đầu 7 70; 75; 79 73(2); 77; 78 74
Đầu 8 83; 87 82; 84 81; 88
Đầu 9 97