Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/10/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
21
39
60
Giải bảy
344
234
863
Giải sáu
8099
4631
9603
4620
7955
7453
6278
3497
4619
Giải năm
6514
5355
9334
Giải tư
55926
24164
53640
57875
16095
85234
76261
27337
19563
03091
37373
41832
99905
14554
23672
54516
74390
94811
15960
71671
50286
Giải ba
53068
14931
17421
58233
04396
19257
Giải nhì
21362
44601
07540
Giải nhất
92090
67555
90278
Đặc biệt
36746
71038
88245
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 01; 05
Đầu 1 14 11; 16; 19
Đầu 2 21; 26 20; 21
Đầu 3 31(2); 34 32; 33; 34; 37; 38; 39 34
Đầu 4 40; 44; 46 40; 45
Đầu 5 53; 54; 55(3) 57
Đầu 6 61; 62; 64; 68 63 60(2); 63
Đầu 7 75 73 71; 72; 78(2)
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 95; 99 91 90; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/10/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
04
68
Giải bảy
018
285
373
Giải sáu
2400
9041
6342
0785
7183
0127
2354
9305
8598
Giải năm
1521
1465
6104
Giải tư
31815
16456
12422
58626
10545
57667
02290
22751
81996
84656
21733
56419
80785
69322
95593
03669
86591
03923
36892
00305
08859
Giải ba
25248
17705
37105
77604
68939
54358
Giải nhì
97223
82859
06786
Giải nhất
78232
69740
77544
Đặc biệt
57714
06271
09155
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 05 04(2); 05 04; 05(2)
Đầu 1 14; 15; 18 19
Đầu 2 21; 22; 23; 26 22; 27 23
Đầu 3 32 33 39
Đầu 4 41; 42; 45; 48 40 44
Đầu 5 56 51; 56; 59 54; 55; 58; 59
Đầu 6 67 65 68; 69
Đầu 7 71 73
Đầu 8 83; 85(3) 86
Đầu 9 90; 91 96 91; 92; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/10/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
53
35
49
Giải bảy
186
897
752
Giải sáu
3822
1041
2263
2093
7308
2782
5915
3444
8306
Giải năm
7596
6761
1825
Giải tư
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
52319
89877
39476
65123
68014
37248
38470
Giải ba
68591
27351
61622
53214
92880
43543
Giải nhì
61983
33126
13622
Giải nhất
18796
58552
43070
Đặc biệt
15173
86306
32328
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 08 06
Đầu 1 10 14 14; 15; 19
Đầu 2 22 22; 26 22; 23; 25; 28
Đầu 3 30 35
Đầu 4 41 40; 44; 48 43; 44; 48; 49
Đầu 5 51; 52; 53 52; 53 52
Đầu 6 63 61
Đầu 7 73(2) 71 70(2); 76; 77
Đầu 8 81(2); 83; 86 82 80
Đầu 9 91; 96(2); 97 91; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/10/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
73
48
70
Giải bảy
729
572
343
Giải sáu
7173
3846
2313
6629
1662
3677
4864
6874
6069
Giải năm
7744
7610
5746
Giải tư
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296
72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950
Giải ba
12916
68721
56141
37656
60325
36767
Giải nhì
70269
83733
34657
Giải nhất
14842
90345
01011
Đặc biệt
21712
89932
83720
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01
Đầu 1 12; 13(2); 16 10 11; 16
Đầu 2 21; 29 21; 23; 29 20; 23; 25
Đầu 3 37; 38 32; 33; 35 38
Đầu 4 42; 44; 46 41; 45(2); 48 43; 46
Đầu 5 56; 59 56 50; 57
Đầu 6 64; 69 62 64; 66; 67; 69
Đầu 7 73(2); 77 72; 77 70; 74; 79
Đầu 8 87
Đầu 9 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/10/2016

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
53
03
87
Giải bảy
873
282
342
Giải sáu
0029
8225
1481
7923
3064
8887
0323
3004
9939
Giải năm
6318
3556
5952
Giải tư
53409
31810
17592
55611
01312
66729
89445
00956
38112
75839
70411
33927
34689
44621
21447
38146
59231
23058
48159
93692
67887
Giải ba
86994
85883
95110
66965
12785
54248
Giải nhì
10161
50144
18317
Giải nhất
38680
01929
03038
Đặc biệt
89324
98190
19764
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03 04
Đầu 1 10; 11; 12; 18 10; 11; 12 17
Đầu 2 24; 25; 29(2) 21; 23; 27; 29 23
Đầu 3 39 31; 38; 39
Đầu 4 45 44 42; 46; 47; 48
Đầu 5 53 56(2) 52; 58; 59
Đầu 6 61 64; 65 64
Đầu 7 73
Đầu 8 80; 81; 83 82; 87; 89 85; 87(2)
Đầu 9 92; 94 90 92