Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/01/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
90
Giải bảy
299
Giải sáu
1776
5605
3787
Giải năm
1707
Giải tư
49766
35977
46615
43281
15340
58319
29444
Giải ba
79098
49780
Giải nhì
42111
Giải nhất
70402
Đặc biệt
69725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 05; 07
Đầu 1 11; 15; 19
Đầu 2 25
Đầu 3
Đầu 4 40; 44
Đầu 5
Đầu 6 66
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 80; 81; 87
Đầu 9 90; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
41
74
99
Giải bảy
056
289
237
Giải sáu
6324
8470
8558
8849
5884
9096
5876
2911
9192
Giải năm
5981
7916
9087
Giải tư
11889
12755
94322
07720
80195
12100
84996
07349
31414
03362
94201
20384
95653
31850
66282
43902
12252
72995
29591
93112
53413
Giải ba
65809
34526
57880
93303
28023
49464
Giải nhì
52444
86937
98711
Giải nhất
03196
06717
70226
Đặc biệt
25875
29680
65780
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 09 01; 03 02
Đầu 1 14; 16; 17 11(2); 12; 13
Đầu 2 20; 22; 24; 26 23; 26
Đầu 3 37 37
Đầu 4 41; 44 49(2)
Đầu 5 55; 56; 58 50; 53 52
Đầu 6 62 64
Đầu 7 70; 75 74 76
Đầu 8 81; 89 80(2); 84(2); 89 80; 82; 87
Đầu 9 95; 96(2) 96 91; 92; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
00
12
57
Giải bảy
156
005
204
Giải sáu
0117
1656
1850
7600
6557
3087
6999
5872
1473
Giải năm
3142
8361
7363
Giải tư
09302
48242
04795
19853
78807
65551
27316
03425
65362
89691
01882
20220
71453
83244
77748
64331
18817
23214
29646
28481
92693
Giải ba
47459
41310
04751
07833
29381
57307
Giải nhì
77493
71809
76088
Giải nhất
77950
08614
27172
Đặc biệt
19611
96125
51479
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02; 07 00; 05; 09 04; 07
Đầu 1 10; 11; 16; 17 12; 14 14; 17
Đầu 2 20; 25(2)
Đầu 3 33 31
Đầu 4 42(2) 44 46; 48
Đầu 5 50(2); 51; 53; 56(2); 59 51; 53; 57 57
Đầu 6 61; 62 63
Đầu 7 72(2); 73; 79
Đầu 8 82; 87 81(2); 88
Đầu 9 93; 95 91 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
45
14
Giải bảy
116
489
Giải sáu
9619
2773
8835
2708
4133
6840
Giải năm
2539
8374
Giải tư
58253
56987
82239
46736
25128
19045
78908
33343
48811
54560
54577
72971
41395
09164
Giải ba
08009
21867
58692
78017
Giải nhì
95834
60199
Giải nhất
25809
54711
Đặc biệt
19493
69055
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 08; 09(2) 08
Đầu 1 16; 19 11(2); 14; 17
Đầu 2 28
Đầu 3 34; 35; 36; 39(2) 33
Đầu 4 45(2) 40; 43
Đầu 5 53 55
Đầu 6 67 60; 64
Đầu 7 73 71; 74; 77
Đầu 8 87 89
Đầu 9 93 92; 95; 99