Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/05/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
69
Giải bảy
188
Giải sáu
4541
6101
7604
Giải năm
9338
Giải tư
97196
65317
76366
03900
77604
33501
49841
Giải ba
72083
81120
Giải nhì
54554
Giải nhất
91250
Đặc biệt
14079
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01(2); 04(2)
Đầu 1 17
Đầu 2 20
Đầu 3 38
Đầu 4 41(2)
Đầu 5 50; 54
Đầu 6 66; 69
Đầu 7 79
Đầu 8 83; 88
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
96
75
85
Giải bảy
964
315
211
Giải sáu
4689
8515
0791
7348
4213
0644
1146
2581
8905
Giải năm
7045
7340
1540
Giải tư
93433
44668
26648
88325
39591
81914
94481
09973
37858
78610
09551
72527
42998
05157
50875
08985
72390
82220
42301
82617
29127
Giải ba
85379
84435
54888
16036
48885
52718
Giải nhì
28381
51075
31899
Giải nhất
18819
34985
97839
Đặc biệt
72308
85907
60730
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08 07 01; 05
Đầu 1 14; 15; 19 10; 13; 15 11; 17; 18
Đầu 2 25 27 20; 27
Đầu 3 33; 35 36 30; 39
Đầu 4 45; 48 40; 44; 48 40; 46
Đầu 5 51; 57; 58
Đầu 6 64; 68
Đầu 7 79 73; 75(2) 75
Đầu 8 81(2); 89 85; 88 81; 85(3)
Đầu 9 91(2); 96 98 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
22
36
78
Giải bảy
151
404
080
Giải sáu
1767
8106
3786
2346
3109
2471
0235
7237
4850
Giải năm
0505
1505
4243
Giải tư
23205
09537
40856
93457
26847
07774
91451
30386
37997
87573
48068
85310
85637
23723
80328
32262
56702
19597
24272
19580
89640
Giải ba
76676
18222
60747
43227
74833
96704
Giải nhì
22806
58635
99478
Giải nhất
81305
49260
54753
Đặc biệt
04705
88738
00420
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05(4); 06(2) 04; 05; 09 02; 04
Đầu 1 10
Đầu 2 22(2) 23; 27 20; 28
Đầu 3 37 35; 36; 37; 38 33; 35; 37
Đầu 4 47 46; 47 40; 43
Đầu 5 51(2); 56; 57 50; 53
Đầu 6 67 60; 68 62
Đầu 7 74; 76 71; 73 72; 78(2)
Đầu 8 86 86 80(2)
Đầu 9 97 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
39
85
80
Giải bảy
758
220
127
Giải sáu
4234
8295
5491
3427
4554
2842
2576
4869
9047
Giải năm
0709
7493
6430
Giải tư
30667
58376
45415
43937
07826
77925
94676
68420
16795
35619
86401
01067
34788
50430
70492
27707
87802
76433
35876
31557
61634
Giải ba
86780
03487
88966
43243
46550
17698
Giải nhì
70118
25447
23167
Giải nhất
63214
74464
11291
Đặc biệt
30865
46598
05164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 01 02; 07
Đầu 1 14; 15; 18 19
Đầu 2 25; 26 20(2); 27 27
Đầu 3 34; 37; 39 30 30; 33; 34
Đầu 4 42; 43; 47 47
Đầu 5 58 54 50; 57
Đầu 6 65; 67 64; 66; 67 64; 67; 69
Đầu 7 76(2) 76(2)
Đầu 8 80; 87 85; 88 80
Đầu 9 91; 95 93; 95; 98 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
66
86
08
Giải bảy
536
357
741
Giải sáu
9075
6998
2519
1469
3618
5305
8713
8199
0645
Giải năm
5328
6407
4002
Giải tư
69067
20571
67480
06021
46406
33792
89823
79144
36318
96566
23015
79999
63358
33961
22801
38129
21059
88541
80987
34463
52036
Giải ba
97114
94853
58972
01623
64935
87202
Giải nhì
58294
52410
98092
Giải nhất
54463
88721
73126
Đặc biệt
71994
87021
72141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06 05; 07 01; 02(2); 08
Đầu 1 14; 19 10; 15; 18(2) 13
Đầu 2 21; 23; 28 21(2); 23 26; 29
Đầu 3 36 35; 36
Đầu 4 44 41(3); 45
Đầu 5 53 57; 58 59
Đầu 6 63; 66; 67 61; 66; 69 63
Đầu 7 71; 75 72
Đầu 8 80 86 87
Đầu 9 92; 94(2); 98 99 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 28/03/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi
Giải tám
06
27
Giải bảy
315
021
Giải sáu
9584
9371
1251
0600
7038
1753
Giải năm
3997
4367
Giải tư
94308
92331
34183
20442
91246
36953
26648
39661
59771
23571
82139
04175
68741
56123
Giải ba
02370
15192
88678
23421
Giải nhì
60694
26642
Giải nhất
14203
02555
Đặc biệt
00078
13300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 06; 08 00(2)
Đầu 1 15
Đầu 2 21(2); 23; 27
Đầu 3 31 38; 39
Đầu 4 42; 46; 48 41; 42
Đầu 5 51; 53 53; 55
Đầu 6 61; 67
Đầu 7 70; 71; 78 71(2); 75; 78
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 92; 94; 97