Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 21/02/2009

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
50
54
Giải bảy
884
101
Giải sáu
9851
9679
6301
0874
0019
1068
Giải năm
1762
1501
Giải tư
50720
35642
06091
47547
62006
15982
93502
88187
91682
63224
05838
12749
00176
05001
Giải ba
64596
11138
21450
03596
Giải nhì
89859
51919
Giải nhất
08576
66262
Đặc biệt
33504
47698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02; 04; 06 01(3)
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 20 24
Đầu 3 38 38
Đầu 4 42; 47 49
Đầu 5 50; 51; 59 50; 54
Đầu 6 62 62; 68
Đầu 7 76; 79 74; 76
Đầu 8 82; 84 82; 87
Đầu 9 91; 96 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
47
59
Giải bảy
251
023
Giải sáu
9740
9804
3448
7500
4286
6549
Giải năm
0551
4232
Giải tư
16181
22199
80932
00374
52813
86026
92536
15297
41333
04524
06603
22843
69140
90796
Giải ba
27549
79918
63344
24558
Giải nhì
90399
29102
Giải nhất
62456
00311
Đặc biệt
78055
45191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 04 00; 02; 03
Đầu 1 13; 18 11
Đầu 2 26 23; 24
Đầu 3 32; 36 32; 33
Đầu 4 40; 47; 48; 49 40; 43; 44; 49
Đầu 5 51(2); 55; 56 58; 59
Đầu 6
Đầu 7 74
Đầu 8 81 86
Đầu 9 99(2) 91; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
65
05
88
Giải bảy
954
466
598
Giải sáu
9757
1236
3158
6031
3429
3293
6341
2022
4217
Giải năm
6360
4025
6259
Giải tư
97096
50869
19074
88488
81284
42573
56953
80378
95542
84805
18438
44403
36950
77478
71389
73306
66557
72345
05205
68388
69869
Giải ba
65625
54995
78901
70536
36723
85392
Giải nhì
28198
46427
24218
Giải nhất
42733
58050
33464
Đặc biệt
13125
16455
91840
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 03; 05(2) 05; 06
Đầu 1 17; 18
Đầu 2 25(2) 25; 27; 29 22; 23
Đầu 3 33; 36 31; 36; 38
Đầu 4 42 40; 41; 45
Đầu 5 53; 54; 57; 58 50(2); 55 57; 59
Đầu 6 60; 65; 69 66 64; 69
Đầu 7 73; 74 78(2)
Đầu 8 84; 88 88(2); 89
Đầu 9 95; 96; 98 93 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 31/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
02
33
Giải bảy
708
096
617
Giải sáu
2230
4737
9944
8381
3541
6930
5483
5003
3541
Giải năm
7860
2875
1914
Giải tư
91469
47659
02135
97742
19487
90591
36774
53465
34450
09354
41023
85472
84509
63964
06011
43311
89712
22883
17647
45077
62649
Giải ba
85186
78309
31647
50563
51875
67214
Giải nhì
15964
07985
93751
Giải nhất
96736
43165
86572
Đặc biệt
17887
58327
04925
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08; 09 02; 09 03
Đầu 1 11(2); 12; 14(2); 17
Đầu 2 23; 27 25
Đầu 3 30; 35; 36; 37 30 33
Đầu 4 42; 44 41; 47 41; 47; 49
Đầu 5 59 50; 54 51
Đầu 6 60; 64; 69 63; 64; 65(2)
Đầu 7 74 72; 75 72; 75; 77
Đầu 8 86; 87(2) 81; 85 83(2)
Đầu 9 91; 95 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
35
95
90
Giải bảy
233
236
299
Giải sáu
5218
6366
0100
1036
2335
5539
1776
5605
3787
Giải năm
8179
5394
1707
Giải tư
91678
44548
05564
48989
48318
16305
86250
82073
77003
88055
87847
61228
76628
02454
49766
35977
46615
43281
15340
58319
29444
Giải ba
49052
31824
49083
77328
79098
49780
Giải nhì
87511
93775
42111
Giải nhất
33613
99660
70402
Đặc biệt
03037
46899
69725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 05 03 02; 05; 07
Đầu 1 11; 13; 18(2) 11; 15; 19
Đầu 2 24 28(3) 25
Đầu 3 33; 35; 37 35; 36(2); 39
Đầu 4 48 47 40; 44
Đầu 5 50; 52 54; 55
Đầu 6 64; 66 60 66
Đầu 7 78; 79 73; 75 76; 77
Đầu 8 89 83 80; 81; 87
Đầu 9 94; 95; 99 90; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
41
74
Giải bảy
056
289
Giải sáu
6324
8470
8558
8849
5884
9096
Giải năm
5981
7916
Giải tư
11889
12755
94322
07720
80195
12100
84996
07349
31414
03362
94201
20384
95653
31850
Giải ba
65809
34526
57880
93303
Giải nhì
52444
86937
Giải nhất
03196
06717
Đặc biệt
25875
29680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 00; 09 01; 03
Đầu 1 14; 16; 17
Đầu 2 20; 22; 24; 26
Đầu 3 37
Đầu 4 41; 44 49(2)
Đầu 5 55; 56; 58 50; 53
Đầu 6 62
Đầu 7 70; 75 74
Đầu 8 81; 89 80(2); 84(2); 89
Đầu 9 95; 96(2) 96