Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
18
24
Giải bảy
425
419
Giải sáu
7559
2687
7904
5227
0368
0035
Giải năm
8826
5027
Giải tư
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
Giải ba
38120
64335
75374
31840
Giải nhì
07029
02731
Giải nhất
60060
96619
Đặc biệt
22185
44919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 11; 18 19(3)
Đầu 2 20; 25; 26; 29 24; 27(2)
Đầu 3 35 31; 35
Đầu 4 40; 42
Đầu 5 50; 54; 59 52; 53; 59
Đầu 6 60(2) 68
Đầu 7 77 74
Đầu 8 85; 87 87; 88
Đầu 9 94 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
30
02
Giải bảy
825
758
Giải sáu
3915
3947
0179
3164
0685
2139
Giải năm
0685
0550
Giải tư
58998
10940
26710
35177
39904
33609
32172
22879
03322
87656
90730
30368
08326
74112
Giải ba
68803
05737
46036
18888
Giải nhì
92586
04119
Giải nhất
42017
21606
Đặc biệt
30818
80959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 09 02; 06
Đầu 1 10; 15; 17; 18 12; 19
Đầu 2 25 22; 26
Đầu 3 30; 37 30; 36; 39
Đầu 4 40; 47
Đầu 5 50; 56; 58; 59
Đầu 6 64; 68
Đầu 7 72; 77; 79 79
Đầu 8 85; 86 85; 88
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
44
73
Giải bảy
090
017
Giải sáu
0753
1373
7234
3919
1002
2537
Giải năm
2499
8352
Giải tư
49849
51448
37098
37100
65618
12486
59944
95065
59152
73499
12152
24903
12034
50466
Giải ba
16679
15793
18143
10656
Giải nhì
20591
65584
Giải nhất
66371
05135
Đặc biệt
15741
73298
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 02; 03
Đầu 1 18 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 34 34; 35; 37
Đầu 4 41; 44(2); 48; 49 43
Đầu 5 53 52(3); 56
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 71; 73; 79 73
Đầu 8 86 84
Đầu 9 90; 91; 93; 98; 99 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/12/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
85
78
Giải bảy
281
622
Giải sáu
4935
7773
8967
9688
5203
0032
Giải năm
8442
5619
Giải tư
45482
22952
92331
97464
24671
30977
64872
53014
84886
84011
30794
60563
27617
32510
Giải ba
74810
10815
98276
16371
Giải nhì
79192
22602
Giải nhất
23576
18475
Đặc biệt
19006
55951
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 06 02; 03
Đầu 1 10; 15 10; 11; 14; 17; 19
Đầu 2 22
Đầu 3 31; 35 32
Đầu 4 42
Đầu 5 52 51
Đầu 6 64; 67 63
Đầu 7 71; 72; 73; 76; 77 71; 75; 76; 78
Đầu 8 81; 82; 85 86; 88
Đầu 9 92 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/12/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
02
22
Giải bảy
686
060
Giải sáu
9264
0428
3239
0751
1760
5466
Giải năm
4502
5820
Giải tư
38610
18375
32111
54252
41550
75269
99665
60390
91603
91439
56847
05989
65188
70998
Giải ba
08342
87027
45739
54613
Giải nhì
35677
67278
Giải nhất
77285
54888
Đặc biệt
93368
80537
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02(2) 03
Đầu 1 10; 11 13
Đầu 2 27; 28 20; 22
Đầu 3 39 37; 39(2)
Đầu 4 42 47
Đầu 5 50; 52 51
Đầu 6 64; 65; 68; 69 60(2); 66
Đầu 7 75; 77 78
Đầu 8 85; 86 88(2); 89
Đầu 9 90; 98