Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
45
Giải bảy
829
522
Giải sáu
6729
2681
7580
4632
9172
9110
Giải năm
4651
9929
Giải tư
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
Giải ba
45733
52383
99325
30004
Giải nhì
97779
52972
Giải nhất
01440
29936
Đặc biệt
470129
782546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04(2); 09
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 29(3) 20; 22; 25(2); 29
Đầu 3 30; 33 32; 36
Đầu 4 40; 43; 46; 49 45; 46
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 68
Đầu 7 79 72(2); 75
Đầu 8 80; 81; 83 88
Đầu 9 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
66
96
Giải bảy
464
263
Giải sáu
2770
6624
2673
3759
3442
3245
Giải năm
3815
3240
Giải tư
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
Giải ba
83918
38492
42288
67547
Giải nhì
28500
47877
Giải nhất
36177
46916
Đặc biệt
719790
804751
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 13; 15; 18 16
Đầu 2 24 23
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 46 40; 41; 42; 45; 47(2)
Đầu 5 52 51; 53; 58; 59
Đầu 6 64; 66 63; 66
Đầu 7 70; 73; 77 77(2)
Đầu 8 88
Đầu 9 90; 92; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
37
45
Giải bảy
005
311
Giải sáu
5996
0328
0610
1428
9852
0880
Giải năm
6263
8554
Giải tư
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
Giải ba
12102
44825
88444
67575
Giải nhì
96650
91709
Giải nhất
19215
75716
Đặc biệt
769569
313528
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05 06; 09
Đầu 1 10; 15 11; 16; 19
Đầu 2 22; 25; 28 28(2)
Đầu 3 37 35
Đầu 4 44; 45
Đầu 5 50 52; 54; 56
Đầu 6 63; 64; 69
Đầu 7 70; 76 73; 75
Đầu 8 82; 84; 87 80; 83
Đầu 9 96 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
43
Giải bảy
993
254
Giải sáu
7666
1563
1389
7277
5853
8328
Giải năm
9333
7954
Giải tư
36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043
47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214
Giải ba
07578
13642
70162
14908
Giải nhì
16993
03278
Giải nhất
66871
19343
Đặc biệt
592253
696153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 10; 11 13; 14
Đầu 2 22 23; 24; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 42; 43 43(2)
Đầu 5 53; 54 53(3); 54(2)
Đầu 6 63; 66(2) 62; 67
Đầu 7 71; 75; 78 77; 78
Đầu 8 89
Đầu 9 92; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/05/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
22
Giải bảy
712
178
Giải sáu
6215
3249
0997
9545
1345
6773
Giải năm
6341
9435
Giải tư
74803
66743
04705
69265
43631
32239
95596
22743
90688
55065
97390
93981
49600
13476
Giải ba
71799
56830
19923
00610
Giải nhì
76002
63087
Giải nhất
76609
95387
Đặc biệt
345374
576832
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 03; 05; 09 00
Đầu 1 10; 12; 15 10
Đầu 2 22; 23
Đầu 3 30; 31; 39 32; 35
Đầu 4 41; 43; 49 43; 45(2)
Đầu 5
Đầu 6 65 65
Đầu 7 74 73; 76; 78
Đầu 8 81; 87(2); 88
Đầu 9 96; 97; 99 90