Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
79
69
Giải bảy
583
346
Giải sáu
3991
8969
4321
0590
8348
2447
Giải năm
8139
8285
Giải tư
60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
Giải ba
20170
55444
57379
70333
Giải nhì
76615
77064
Giải nhất
45569
84396
Đặc biệt
36487
41616
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 12; 14; 15; 17 16
Đầu 2 21; 27(2) 22
Đầu 3 33; 39 33
Đầu 4 44; 49 46(2); 47; 48
Đầu 5
Đầu 6 69(2) 64; 66; 69
Đầu 7 70; 79 79
Đầu 8 83; 87 85
Đầu 9 91 90; 92; 94; 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
39
74
Giải bảy
476
152
Giải sáu
4982
5815
2483
6315
2191
9787
Giải năm
4564
8996
Giải tư
52024
25673
61927
78764
80512
76556
43579
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
Giải ba
70411
59970
47827
08871
Giải nhì
89355
55884
Giải nhất
63725
46146
Đặc biệt
19179
18378
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 11; 12; 15 15
Đầu 2 24; 25; 27 27
Đầu 3 39 32; 33
Đầu 4 46; 47
Đầu 5 55; 56 52; 57
Đầu 6 64(2)
Đầu 7 70; 73; 76; 79(2) 71; 73; 74; 78
Đầu 8 82; 83 80; 83; 84; 87
Đầu 9 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
80
Giải bảy
343
058
Giải sáu
4885
8513
7279
4711
6056
0133
Giải năm
0156
9709
Giải tư
58818
10946
43375
83565
10917
85991
27113
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
Giải ba
69609
68687
50741
84945
Giải nhì
93124
02449
Giải nhất
52315
38872
Đặc biệt
41659
38127
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 09
Đầu 1 13(2); 15; 17; 18 11; 12; 18
Đầu 2 24 27
Đầu 3 33
Đầu 4 43; 46 41; 45; 48; 49
Đầu 5 56; 59 56; 58; 59
Đầu 6 65; 68
Đầu 7 75; 79 72; 76
Đầu 8 85; 87 80
Đầu 9 91 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
61
94
Giải bảy
296
669
Giải sáu
1243
0100
1699
5282
0056
2098
Giải năm
8512
3392
Giải tư
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
Giải ba
46508
74093
32626
94104
Giải nhì
69229
70214
Giải nhất
96340
46603
Đặc biệt
83683
90466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08 03; 04
Đầu 1 12; 17 14
Đầu 2 29 20; 26(2)
Đầu 3 30; 32 35; 39
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 52; 56
Đầu 6 61; 65; 66 66; 69
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 83 82
Đầu 9 93; 96; 99 91; 92; 94; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
44
Giải bảy
794
653
Giải sáu
9358
1691
3791
6170
6579
4520
Giải năm
7705
7420
Giải tư
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
Giải ba
40342
10209
61224
86890
Giải nhì
23646
39239
Giải nhất
55765
57859
Đặc biệt
93460
40358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05; 09(2) 00
Đầu 1 10
Đầu 2 28 20(2); 24; 28; 29
Đầu 3 30 35; 38; 39
Đầu 4 42; 46 44
Đầu 5 50; 58 53; 58; 59
Đầu 6 60; 65 67; 69
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 89
Đầu 9 91(2); 92; 94 90