Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
10
Giải bảy
231
489
Giải sáu
1310
1033
5946
9175
6804
7451
Giải năm
0866
8682
Giải tư
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
Giải ba
55205
77657
53494
75531
Giải nhì
75044
79160
Giải nhất
32487
92808
Đặc biệt
61311
48397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04(2); 05 04; 07; 08; 09
Đầu 1 10(2); 11 10
Đầu 2
Đầu 3 31; 33 30; 31
Đầu 4 44; 46 45
Đầu 5 57 51
Đầu 6 66; 67 60
Đầu 7 78 75; 77; 79
Đầu 8 87 82; 89
Đầu 9 91; 97 94(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
18
Giải bảy
952
249
Giải sáu
4317
4586
3155
8239
9130
2023
Giải năm
1238
6854
Giải tư
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
Giải ba
55632
72997
09265
23515
Giải nhì
82615
90679
Giải nhất
65041
91646
Đặc biệt
40470
81227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 15; 17 15; 17; 18
Đầu 2 27 22; 23; 27
Đầu 3 32; 37; 38 30; 34; 37; 39
Đầu 4 41 46; 49
Đầu 5 52; 55 52; 54
Đầu 6 62; 64 65
Đầu 7 70; 74; 76 79
Đầu 8 86; 89 83
Đầu 9 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
05
Giải bảy
257
221
Giải sáu
2199
6193
3296
3979
6685
9997
Giải năm
8856
3773
Giải tư
64669
23831
17958
56773
23769
70157
68435
72352
71777
21179
26003
01179
07646
84149
Giải ba
35872
78958
12129
80977
Giải nhì
20815
60464
Giải nhất
59919
05910
Đặc biệt
90178
35063
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 05
Đầu 1 15; 19 10
Đầu 2 21; 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4 41 46; 49
Đầu 5 56; 57(2); 58(2) 52
Đầu 6 69(2) 63; 64
Đầu 7 72; 73; 78 73; 77(2); 79(3)
Đầu 8 85
Đầu 9 93; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
58
81
Giải bảy
907
955
Giải sáu
1154
4672
6837
7677
6476
9605
Giải năm
8756
5515
Giải tư
71682
40384
27219
45433
65933
69238
88710
73744
44914
65375
73330
76917
74222
72772
Giải ba
87196
59174
88332
59027
Giải nhì
58940
22860
Giải nhất
81733
44590
Đặc biệt
06976
98418
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 05
Đầu 1 10; 19 14; 15; 17; 18
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 33(3); 37; 38 30; 32
Đầu 4 40 44
Đầu 5 54; 56; 58 55
Đầu 6 60
Đầu 7 72; 74; 76 72; 75; 76; 77
Đầu 8 82; 84 81
Đầu 9 96 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
18
24
Giải bảy
425
419
Giải sáu
7559
2687
7904
5227
0368
0035
Giải năm
8826
5027
Giải tư
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
Giải ba
38120
64335
75374
31840
Giải nhì
07029
02731
Giải nhất
60060
96619
Đặc biệt
22185
44919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 11; 18 19(3)
Đầu 2 20; 25; 26; 29 24; 27(2)
Đầu 3 35 31; 35
Đầu 4 40; 42
Đầu 5 50; 54; 59 52; 53; 59
Đầu 6 60(2) 68
Đầu 7 77 74
Đầu 8 85; 87 87; 88
Đầu 9 94 97