Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
80
Giải bảy
343
058
Giải sáu
4885
8513
7279
4711
6056
0133
Giải năm
0156
9709
Giải tư
58818
10946
43375
83565
10917
85991
27113
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
Giải ba
69609
68687
50741
84945
Giải nhì
93124
02449
Giải nhất
52315
38872
Đặc biệt
41659
38127
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 09
Đầu 1 13(2); 15; 17; 18 11; 12; 18
Đầu 2 24 27
Đầu 3 33
Đầu 4 43; 46 41; 45; 48; 49
Đầu 5 56; 59 56; 58; 59
Đầu 6 65; 68
Đầu 7 75; 79 72; 76
Đầu 8 85; 87 80
Đầu 9 91 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
61
94
Giải bảy
296
669
Giải sáu
1243
0100
1699
5282
0056
2098
Giải năm
8512
3392
Giải tư
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
Giải ba
46508
74093
32626
94104
Giải nhì
69229
70214
Giải nhất
96340
46603
Đặc biệt
83683
90466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08 03; 04
Đầu 1 12; 17 14
Đầu 2 29 20; 26(2)
Đầu 3 30; 32 35; 39
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 52; 56
Đầu 6 61; 65; 66 66; 69
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 83 82
Đầu 9 93; 96; 99 91; 92; 94; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
44
Giải bảy
794
653
Giải sáu
9358
1691
3791
6170
6579
4520
Giải năm
7705
7420
Giải tư
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
Giải ba
40342
10209
61224
86890
Giải nhì
23646
39239
Giải nhất
55765
57859
Đặc biệt
93460
40358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05; 09(2) 00
Đầu 1 10
Đầu 2 28 20(2); 24; 28; 29
Đầu 3 30 35; 38; 39
Đầu 4 42; 46 44
Đầu 5 50; 58 53; 58; 59
Đầu 6 60; 65 67; 69
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 89
Đầu 9 91(2); 92; 94 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
10
Giải bảy
231
489
Giải sáu
1310
1033
5946
9175
6804
7451
Giải năm
0866
8682
Giải tư
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
Giải ba
55205
77657
53494
75531
Giải nhì
75044
79160
Giải nhất
32487
92808
Đặc biệt
61311
48397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04(2); 05 04; 07; 08; 09
Đầu 1 10(2); 11 10
Đầu 2
Đầu 3 31; 33 30; 31
Đầu 4 44; 46 45
Đầu 5 57 51
Đầu 6 66; 67 60
Đầu 7 78 75; 77; 79
Đầu 8 87 82; 89
Đầu 9 91; 97 94(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
18
Giải bảy
952
249
Giải sáu
4317
4586
3155
8239
9130
2023
Giải năm
1238
6854
Giải tư
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
Giải ba
55632
72997
09265
23515
Giải nhì
82615
90679
Giải nhất
65041
91646
Đặc biệt
40470
81227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 15; 17 15; 17; 18
Đầu 2 27 22; 23; 27
Đầu 3 32; 37; 38 30; 34; 37; 39
Đầu 4 41 46; 49
Đầu 5 52; 55 52; 54
Đầu 6 62; 64 65
Đầu 7 70; 74; 76 79
Đầu 8 86; 89 83
Đầu 9 94; 97