Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
05
Giải bảy
257
221
Giải sáu
2199
6193
3296
3979
6685
9997
Giải năm
8856
3773
Giải tư
64669
23831
17958
56773
23769
70157
68435
72352
71777
21179
26003
01179
07646
84149
Giải ba
35872
78958
12129
80977
Giải nhì
20815
60464
Giải nhất
59919
05910
Đặc biệt
90178
35063
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 05
Đầu 1 15; 19 10
Đầu 2 21; 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4 41 46; 49
Đầu 5 56; 57(2); 58(2) 52
Đầu 6 69(2) 63; 64
Đầu 7 72; 73; 78 73; 77(2); 79(3)
Đầu 8 85
Đầu 9 93; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
58
81
Giải bảy
907
955
Giải sáu
1154
4672
6837
7677
6476
9605
Giải năm
8756
5515
Giải tư
71682
40384
27219
45433
65933
69238
88710
73744
44914
65375
73330
76917
74222
72772
Giải ba
87196
59174
88332
59027
Giải nhì
58940
22860
Giải nhất
81733
44590
Đặc biệt
06976
98418
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 05
Đầu 1 10; 19 14; 15; 17; 18
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 33(3); 37; 38 30; 32
Đầu 4 40 44
Đầu 5 54; 56; 58 55
Đầu 6 60
Đầu 7 72; 74; 76 72; 75; 76; 77
Đầu 8 82; 84 81
Đầu 9 96 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
18
24
Giải bảy
425
419
Giải sáu
7559
2687
7904
5227
0368
0035
Giải năm
8826
5027
Giải tư
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
Giải ba
38120
64335
75374
31840
Giải nhì
07029
02731
Giải nhất
60060
96619
Đặc biệt
22185
44919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 11; 18 19(3)
Đầu 2 20; 25; 26; 29 24; 27(2)
Đầu 3 35 31; 35
Đầu 4 40; 42
Đầu 5 50; 54; 59 52; 53; 59
Đầu 6 60(2) 68
Đầu 7 77 74
Đầu 8 85; 87 87; 88
Đầu 9 94 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
30
02
Giải bảy
825
758
Giải sáu
3915
3947
0179
3164
0685
2139
Giải năm
0685
0550
Giải tư
58998
10940
26710
35177
39904
33609
32172
22879
03322
87656
90730
30368
08326
74112
Giải ba
68803
05737
46036
18888
Giải nhì
92586
04119
Giải nhất
42017
21606
Đặc biệt
30818
80959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 09 02; 06
Đầu 1 10; 15; 17; 18 12; 19
Đầu 2 25 22; 26
Đầu 3 30; 37 30; 36; 39
Đầu 4 40; 47
Đầu 5 50; 56; 58; 59
Đầu 6 64; 68
Đầu 7 72; 77; 79 79
Đầu 8 85; 86 85; 88
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/01/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
44
73
Giải bảy
090
017
Giải sáu
0753
1373
7234
3919
1002
2537
Giải năm
2499
8352
Giải tư
49849
51448
37098
37100
65618
12486
59944
95065
59152
73499
12152
24903
12034
50466
Giải ba
16679
15793
18143
10656
Giải nhì
20591
65584
Giải nhất
66371
05135
Đặc biệt
15741
73298
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 02; 03
Đầu 1 18 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 34 34; 35; 37
Đầu 4 41; 44(2); 48; 49 43
Đầu 5 53 52(3); 56
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 71; 73; 79 73
Đầu 8 86 84
Đầu 9 90; 91; 93; 98; 99 98; 99