Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/12/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
13
Giải bảy
161
788
Giải sáu
7495
2917
4342
0977
6946
4077
Giải năm
2218
6561
Giải tư
12417
38389
61266
23661
66025
82765
36036
06617
30480
40114
76982
05789
94181
62695
Giải ba
45490
87000
41523
65404
Giải nhì
49748
58814
Giải nhất
84429
84310
Đặc biệt
93000
05156
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00(2) 04
Đầu 1 17(2); 18 10; 13; 14(2); 17
Đầu 2 25; 29 23
Đầu 3 36
Đầu 4 42; 48 46
Đầu 5 54 56
Đầu 6 61(2); 65; 66 61
Đầu 7 77(2)
Đầu 8 89 80; 81; 82; 88; 89
Đầu 9 90; 95 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/11/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
14
73
Giải bảy
445
426
Giải sáu
3280
4348
8842
1701
8799
8258
Giải năm
4975
5430
Giải tư
46866
34497
98791
91676
40496
44313
50386
41004
87102
29009
27250
32770
40994
45727
Giải ba
40150
53909
87509
30134
Giải nhì
70631
34478
Giải nhất
58750
59671
Đặc biệt
51626
95922
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 02; 04; 09(2)
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 26 22; 26; 27
Đầu 3 31 30; 34
Đầu 4 42; 45; 48
Đầu 5 50(2) 50; 58
Đầu 6 66
Đầu 7 75; 76 70; 71; 73; 78
Đầu 8 80; 86
Đầu 9 91; 96; 97 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/11/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
17
Giải bảy
793
730
Giải sáu
1447
2366
5614
1898
4465
3896
Giải năm
9523
0713
Giải tư
28331
78944
77404
66003
09677
60083
68247
10774
38446
12360
26353
80898
20770
80522
Giải ba
31901
86114
75158
04688
Giải nhì
00748
19470
Giải nhất
52512
59734
Đặc biệt
57651
16330
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03; 04
Đầu 1 12; 14(2) 13; 17
Đầu 2 23; 28 22
Đầu 3 31 30(2); 34
Đầu 4 44; 47(2); 48 46
Đầu 5 51 53; 58
Đầu 6 66 60; 65
Đầu 7 77 70(2); 74
Đầu 8 83 88
Đầu 9 93 96; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/11/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
35
45
Giải bảy
724
639
Giải sáu
9009
7224
8878
1203
9722
7212
Giải năm
6632
5507
Giải tư
38335
93909
68100
87749
87240
72710
02709
57331
99580
30800
47510
10911
32534
85561
Giải ba
29047
81259
84452
22710
Giải nhì
13411
61218
Giải nhất
41628
65044
Đặc biệt
82122
47107
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 09(3) 00; 03; 07(2)
Đầu 1 10; 11 10(2); 11; 12; 18
Đầu 2 22; 24(2); 28 22
Đầu 3 32; 35(2) 31; 34; 39
Đầu 4 40; 47; 49 44; 45
Đầu 5 59 52
Đầu 6 61
Đầu 7 78
Đầu 8 80
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/11/2016

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
66
46
Giải bảy
647
582
Giải sáu
9780
7957
8219
3511
8972
4701
Giải năm
2280
1983
Giải tư
85807
11656
97426
38176
44392
29867
46525
07671
46047
77548
59413
29513
40166
27243
Giải ba
09816
93998
13017
94896
Giải nhì
73453
94757
Giải nhất
17032
96214
Đặc biệt
11715
30770
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 01
Đầu 1 15; 16; 19 11; 13(2); 14; 17
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 32
Đầu 4 47 43; 46; 47; 48
Đầu 5 53; 56; 57 57
Đầu 6 66; 67 66
Đầu 7 76 70; 71; 72
Đầu 8 80(2) 82; 83
Đầu 9 92; 98 96