Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/06/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
11
Giải bảy
673
Giải sáu
6630
8621
0298
Giải năm
8168
Giải tư
18219
74847
50513
44388
10986
79421
52654
Giải ba
66882
25370
Giải nhì
71943
Giải nhất
55569
Đặc biệt
09012
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 11; 12; 13; 19
Đầu 2 21(2)
Đầu 3 30
Đầu 4 43; 47
Đầu 5 54
Đầu 6 68; 69
Đầu 7 70; 73
Đầu 8 82; 86; 88
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 22/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
72
29
Giải bảy
534
026
Giải sáu
3271
1457
7401
6584
5494
6378
Giải năm
4154
1884
Giải tư
73260
89599
58044
07434
50066
81060
12060
10168
54933
77969
02100
61120
36439
30246
Giải ba
85005
72914
86745
79147
Giải nhì
09820
91125
Giải nhất
88684
10840
Đặc biệt
75168
35327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05 00
Đầu 1 14
Đầu 2 20 20; 25; 26; 27; 29
Đầu 3 34(2) 33; 39
Đầu 4 44 40; 45; 46; 47
Đầu 5 54; 57
Đầu 6 60(3); 66; 68 68; 69
Đầu 7 71; 72 78
Đầu 8 84 84(2)
Đầu 9 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 15/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
63
01
Giải bảy
211
698
Giải sáu
5058
6408
6689
4703
3611
3969
Giải năm
3998
7503
Giải tư
05419
08266
09862
73149
10553
27317
29112
50292
70994
53049
15349
79177
32931
46797
Giải ba
81218
20541
84723
72402
Giải nhì
32858
07682
Giải nhất
43824
10487
Đặc biệt
36204
33197
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 08 01; 02; 03(2)
Đầu 1 11; 12; 17; 18; 19 11
Đầu 2 24 23
Đầu 3 31
Đầu 4 41; 49 49(2)
Đầu 5 53; 58(2)
Đầu 6 62; 63; 66 69
Đầu 7 77
Đầu 8 89 82; 87
Đầu 9 98 92; 94; 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 08/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
47
04
Giải bảy
146
501
Giải sáu
8688
0945
5324
1420
5940
3492
Giải năm
1438
6604
Giải tư
17656
99602
78812
81699
08164
07041
27824
25556
53195
08188
41619
08257
77654
40222
Giải ba
87610
85064
71057
10026
Giải nhì
10669
94353
Giải nhất
63412
90435
Đặc biệt
09736
72228
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02 01; 04(2)
Đầu 1 10; 12(2) 19
Đầu 2 24(2) 20; 22; 26; 28
Đầu 3 36; 38 35
Đầu 4 41; 45; 46; 47 40
Đầu 5 56 53; 54; 56; 57(2)
Đầu 6 64(2); 69
Đầu 7
Đầu 8 88 88
Đầu 9 99 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 01/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
65
30
Giải bảy
316
310
Giải sáu
3246
4365
0487
8000
2897
7359
Giải năm
8260
5608
Giải tư
24948
89937
48786
80097
49489
95015
80044
37589
92118
25252
18908
84192
93838
37618
Giải ba
07957
52550
43283
60085
Giải nhì
49000
36322
Giải nhất
06135
71153
Đặc biệt
42758
66935
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 00; 08(2)
Đầu 1 15; 16 10; 18(2)
Đầu 2 22
Đầu 3 35; 37 30; 35; 38
Đầu 4 44; 46; 48
Đầu 5 50; 57; 58 52; 53; 59
Đầu 6 60; 65(2)
Đầu 7
Đầu 8 86; 87; 89 83; 85; 89
Đầu 9 97 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/05/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
84
Giải bảy
935
Giải sáu
9235
0488
0518
Giải năm
5019
Giải tư
52737
50203
87977
18042
70971
36351
84390
Giải ba
29516
06106
Giải nhì
73000
Giải nhất
59954
Đặc biệt
70157
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 00; 03; 06
Đầu 1 16; 18; 19
Đầu 2
Đầu 3 35(2); 37
Đầu 4 42
Đầu 5 51; 54; 57
Đầu 6
Đầu 7 71; 77
Đầu 8 84; 88
Đầu 9 90