Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/04/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
24
Giải bảy
051
Giải sáu
5292
1385
6326
Giải năm
7556
Giải tư
66546
66253
50665
47034
64444
14266
87192
Giải ba
71448
22437
Giải nhì
41098
Giải nhất
03428
Đặc biệt
63272
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 24; 26; 28
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 44; 46; 48
Đầu 5 51; 53; 56
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 72
Đầu 8 85
Đầu 9 92(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/04/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
16
Giải bảy
508
569
Giải sáu
2110
0945
2010
9709
1161
1571
Giải năm
6231
5551
Giải tư
37602
53652
67944
14028
65450
92335
95501
20440
97135
18759
62079
55688
53652
76259
Giải ba
97706
12794
36372
03617
Giải nhì
77355
84728
Giải nhất
61959
61835
Đặc biệt
14526
50089
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 02; 06; 08 09
Đầu 1 10(2) 16; 17
Đầu 2 26; 27; 28 28
Đầu 3 31; 35 35(2)
Đầu 4 44; 45 40
Đầu 5 50; 52; 55; 59 51; 52; 59(2)
Đầu 6 61; 69
Đầu 7 71; 72; 79
Đầu 8 88; 89
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/04/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
97
35
Giải bảy
169
669
Giải sáu
1578
5259
0921
9503
3338
1215
Giải năm
8849
8488
Giải tư
35881
57802
26373
18152
99654
08185
41269
59857
30197
01539
24623
88602
43974
10410
Giải ba
62128
25202
65431
74442
Giải nhì
96825
05613
Giải nhất
99136
46490
Đặc biệt
09695
98933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02(2) 02; 03
Đầu 1 10; 13; 15
Đầu 2 21; 25; 28 23
Đầu 3 36 31; 33; 35; 38; 39
Đầu 4 49 42
Đầu 5 52; 54; 59 57
Đầu 6 69(2) 69
Đầu 7 73; 78 74
Đầu 8 81; 85 88
Đầu 9 95; 97 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/04/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
88
Giải bảy
573
700
Giải sáu
5157
0605
2692
0156
9075
2467
Giải năm
5715
6718
Giải tư
39803
83026
17885
19786
44440
66025
59588
15778
99292
59487
54939
81169
26176
64405
Giải ba
70555
25563
62284
86949
Giải nhì
26562
52595
Giải nhất
09004
16147
Đặc biệt
81712
87784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 05 00; 05
Đầu 1 12; 15 18
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 39
Đầu 4 40 47; 49
Đầu 5 54; 55; 57 56
Đầu 6 62; 63 67; 69
Đầu 7 73 75; 76; 78
Đầu 8 85; 86; 88 84(2); 87; 88
Đầu 9 92 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
32
37
Giải bảy
688
834
Giải sáu
7845
4899
6509
2006
8553
2101
Giải năm
7962
6585
Giải tư
70428
09411
98460
04988
60963
05091
90089
26867
95956
33957
43638
86769
68176
72082
Giải ba
81183
18071
81021
93352
Giải nhì
80119
95326
Giải nhất
84932
58608
Đặc biệt
30895
66098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 06; 08
Đầu 1 11; 19
Đầu 2 28 21; 26
Đầu 3 32(2) 34; 37; 38
Đầu 4 45
Đầu 5 52; 53; 56; 57
Đầu 6 60; 62; 63 67; 69
Đầu 7 71 76
Đầu 8 83; 88(2); 89 82; 85
Đầu 9 91; 95; 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
65
Giải bảy
820
Giải sáu
8483
8207
3694
Giải năm
1252
Giải tư
74104
66071
42308
26609
30795
17823
72716
Giải ba
63635
54929
Giải nhì
43197
Giải nhất
68502
Đặc biệt
63102
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 02(2); 04; 07; 08; 09
Đầu 1 16
Đầu 2 20; 23; 29
Đầu 3 35
Đầu 4
Đầu 5 52
Đầu 6 65
Đầu 7 71
Đầu 8 83
Đầu 9 94; 95; 97