Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/02/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
90
Giải bảy
044
Giải sáu
8833
1294
5771
Giải năm
0888
Giải tư
90390
30394
04929
81554
42228
39150
96274
Giải ba
77146
37817
Giải nhì
43150
Giải nhất
82198
Đặc biệt
41857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 17
Đầu 2 28; 29
Đầu 3 33
Đầu 4 44; 46
Đầu 5 50(2); 54; 57
Đầu 6
Đầu 7 71; 74
Đầu 8 88
Đầu 9 90(2); 94(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/01/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
55
34
Giải bảy
677
939
Giải sáu
0666
8949
7908
4239
4239
2831
Giải năm
0363
0160
Giải tư
22752
01331
80866
81431
63660
37856
48150
31391
86231
22320
45636
61977
57540
87938
Giải ba
74076
14864
43951
13597
Giải nhì
08763
99396
Giải nhất
68782
28918
Đặc biệt
92689
80015
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08
Đầu 1 15; 18
Đầu 2 20
Đầu 3 31(2) 31(2); 34; 36; 38; 39(3)
Đầu 4 49 40
Đầu 5 50; 52; 55; 56 51
Đầu 6 60; 63(2); 64; 66(2) 60
Đầu 7 76; 77 77
Đầu 8 82; 89
Đầu 9 91; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/01/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
44
11
Giải bảy
515
005
Giải sáu
4082
3877
3685
4962
2160
7118
Giải năm
2624
3040
Giải tư
25792
00241
78365
79084
15348
28726
04096
47059
94723
02528
40306
51652
08666
41506
Giải ba
45719
68659
29899
80512
Giải nhì
01461
83409
Giải nhất
87816
56511
Đặc biệt
51800
62862
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 05; 06(2); 09
Đầu 1 15; 16; 19 11(2); 12; 18
Đầu 2 24; 26 23; 28
Đầu 3
Đầu 4 41; 44; 48 40
Đầu 5 59 52; 59
Đầu 6 61; 65 60; 62(2); 66
Đầu 7 77
Đầu 8 82; 84; 85
Đầu 9 92; 96 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/01/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
43
31
Giải bảy
478
087
Giải sáu
5101
8286
2814
3276
3729
1090
Giải năm
3310
7743
Giải tư
95329
86486
16405
40993
70540
32763
53116
27382
94820
06519
50624
43843
24235
60883
Giải ba
18992
75018
91818
18721
Giải nhì
23311
53664
Giải nhất
34867
96811
Đặc biệt
00247
32348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05
Đầu 1 10; 11; 14; 16; 18 11; 18; 19
Đầu 2 29 20; 21; 24; 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4 40; 43; 47 43(2); 48
Đầu 5
Đầu 6 63; 67 64
Đầu 7 78 76
Đầu 8 86(2) 82; 83; 87
Đầu 9 92; 93 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/01/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
04
03
Giải bảy
880
889
Giải sáu
5818
9773
6196
2666
7363
8707
Giải năm
9797
6134
Giải tư
72989
12687
80113
02957
37095
17297
49770
67139
85757
37471
82079
89879
95690
98846
Giải ba
15730
78365
69321
17381
Giải nhì
11497
40677
Giải nhất
66374
28660
Đặc biệt
18689
78071
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 03; 07
Đầu 1 13; 18
Đầu 2 21
Đầu 3 30 34; 39
Đầu 4 46
Đầu 5 57 57
Đầu 6 65 60; 63; 66
Đầu 7 70; 73; 74 71(2); 77; 79(2)
Đầu 8 80; 87; 89(2) 81; 89
Đầu 9 95; 96; 97(3) 90