Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/03/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
26
Giải bảy
438
Giải sáu
2977
4551
8770
Giải năm
1084
Giải tư
39412
17129
57481
98642
61535
65412
58385
Giải ba
36052
78022
Giải nhì
34747
Giải nhất
64516
Đặc biệt
17189
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 12(2); 16
Đầu 2 22; 26; 29
Đầu 3 35; 38
Đầu 4 42; 47
Đầu 5 51; 52
Đầu 6
Đầu 7 70; 77
Đầu 8 81; 84; 85; 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/02/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
47
13
Giải bảy
404
350
Giải sáu
5870
3066
6482
9738
0426
8085
Giải năm
0794
5312
Giải tư
91782
17985
38174
97895
29391
01875
22502
45953
56945
85697
49645
04415
23811
86885
Giải ba
14687
66957
64848
82765
Giải nhì
83027
09984
Giải nhất
69509
04019
Đặc biệt
66475
50864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 04; 09
Đầu 1 11; 12; 13; 15; 19
Đầu 2 27 26
Đầu 3 38
Đầu 4 47 45(2); 48
Đầu 5 57 50; 53
Đầu 6 66 64; 65
Đầu 7 70; 74; 75(2)
Đầu 8 82(2); 85; 87 84; 85(2)
Đầu 9 91; 94; 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/02/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
88
Giải bảy
208
424
Giải sáu
9402
2442
0434
1289
1065
5786
Giải năm
4778
7354
Giải tư
40061
43105
46610
47070
24341
10221
46742
55973
30079
03368
14944
66477
08450
92940
Giải ba
12005
37046
31500
94759
Giải nhì
04298
82502
Giải nhất
49026
07585
Đặc biệt
43759
89480
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05(2); 08 00; 02
Đầu 1 10
Đầu 2 21; 26 24
Đầu 3 34
Đầu 4 41; 42(2); 46 40; 44
Đầu 5 59 50; 54; 59
Đầu 6 61 65; 68
Đầu 7 70; 71; 78 73; 77; 79
Đầu 8 80; 85; 86; 88; 89
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/02/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
00
56
Giải bảy
743
304
Giải sáu
9522
0140
6326
9356
5117
5571
Giải năm
5794
7738
Giải tư
27637
51377
32481
85200
48251
69982
34951
76855
15907
47948
97948
17623
18807
01920
Giải ba
64561
61376
52087
49710
Giải nhì
21769
35039
Giải nhất
14654
22036
Đặc biệt
50729
62074
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00(2) 04; 07(2)
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 22; 26; 29 20; 23
Đầu 3 37 36; 38; 39
Đầu 4 40; 43 48(2)
Đầu 5 51(2); 54 55; 56(2)
Đầu 6 61; 69
Đầu 7 76; 77 71; 74
Đầu 8 81; 82 87
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/02/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
01
90
Giải bảy
912
044
Giải sáu
8615
7806
1007
8833
1294
5771
Giải năm
0091
0888
Giải tư
36022
88881
83366
35032
23981
39635
33307
90390
30394
04929
81554
42228
39150
96274
Giải ba
16798
53099
77146
37817
Giải nhì
55271
43150
Giải nhất
73228
82198
Đặc biệt
58287
41857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 06; 07(2)
Đầu 1 12; 15 17
Đầu 2 22; 28 28; 29
Đầu 3 32; 35 33
Đầu 4 44; 46
Đầu 5 50(2); 54; 57
Đầu 6 66
Đầu 7 71 71; 74
Đầu 8 81(2); 87 88
Đầu 9 91; 98; 99 90(2); 94(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/01/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
55
Giải bảy
677
Giải sáu
0666
8949
7908
Giải năm
0363
Giải tư
22752
01331
80866
81431
63660
37856
48150
Giải ba
74076
14864
Giải nhì
08763
Giải nhất
68782
Đặc biệt
92689
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 08
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3 31(2)
Đầu 4 49
Đầu 5 50; 52; 55; 56
Đầu 6 60; 63(2); 64; 66(2)
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 82; 89
Đầu 9