Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
70
06
36
Giải bảy
978
669
917
Giải sáu
2391
9035
8102
4983
7332
5262
3593
2635
6066
Giải năm
0087
0674
0691
Giải tư
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
Giải ba
88000
82087
59227
52662
27252
22386
Giải nhì
29249
81046
39199
Giải nhất
89416
15132
78947
Đặc biệt
07510
71379
85310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02(2); 08 06(2)
Đầu 1 10; 16; 18 10; 12; 17
Đầu 2 27; 28 23
Đầu 3 35 32(2); 33; 34 35; 36
Đầu 4 49 46 47
Đầu 5 50 52; 57
Đầu 6 62(2); 69 65; 66; 67
Đầu 7 70; 72; 73; 78 74(2); 79 71; 76
Đầu 8 84; 87(2) 83; 84 86
Đầu 9 91; 97 91; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
82
15
86
Giải bảy
743
571
083
Giải sáu
2055
6205
1677
4624
0372
4023
6804
0987
6880
Giải năm
4136
7322
9838
Giải tư
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
Giải ba
95026
84759
47239
35466
39190
81319
Giải nhì
30864
80601
90848
Giải nhất
51341
30700
28370
Đặc biệt
69816
33333
19937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 01; 09 04(2)
Đầu 1 16; 19 15; 17 12; 19
Đầu 2 25; 26 22; 23; 24; 25; 29
Đầu 3 32; 33; 36 33; 39 37; 38
Đầu 4 41(2); 43 49 42; 48
Đầu 5 55; 59 54 59
Đầu 6 64 66; 68 60
Đầu 7 70; 77(2) 71; 72 70
Đầu 8 82 80; 83; 86; 87
Đầu 9 90; 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
44
38
Giải bảy
016
340
509
Giải sáu
0189
6763
1029
6534
2372
9832
6279
6592
8373
Giải năm
7505
7544
4871
Giải tư
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
Giải ba
38697
41521
33549
29177
81887
90108
Giải nhì
31795
73328
64229
Giải nhất
82364
19338
90802
Đặc biệt
30275
67760
46661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 02; 07; 08; 09
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 21; 29 28 28; 29
Đầu 3 32; 34; 38 36; 38
Đầu 4 47 40; 44(2); 49
Đầu 5 55 50
Đầu 6 60(2); 63; 64(2) 60; 68; 69 61
Đầu 7 72; 75 72(2); 77 71(2); 73; 79
Đầu 8 81; 89 89 87(3)
Đầu 9 93; 95; 97 97; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
11
22
74
Giải bảy
755
314
789
Giải sáu
5598
8830
2708
2186
9047
2118
6157
6392
4677
Giải năm
1148
3316
9718
Giải tư
50218
68767
26372
54667
02557
71632
48971
09529
49802
02018
32952
17859
04758
78581
58292
85586
53434
52086
65219
96013
71802
Giải ba
94837
65884
27039
76188
92719
78796
Giải nhì
79677
40866
42409
Giải nhất
76124
06426
75926
Đặc biệt
02646
39762
37562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 02 02; 09
Đầu 1 11; 18 14; 16; 18(2) 13; 18; 19(2)
Đầu 2 24 22; 26; 29 26
Đầu 3 30; 32; 37 39 34
Đầu 4 46; 48 47
Đầu 5 55; 57 52; 58; 59 57
Đầu 6 67(2) 62; 66 62
Đầu 7 71; 72; 77 74; 77
Đầu 8 84 81; 86; 88 86(2); 89
Đầu 9 98 92(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
81
93
Giải bảy
459
579
331
Giải sáu
6526
3545
7784
2120
2369
7987
9892
6711
1296
Giải năm
0683
2035
9345
Giải tư
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
Giải ba
10303
62935
03761
11509
26119
40732
Giải nhì
40050
62299
87368
Giải nhất
57788
13834
87725
Đặc biệt
91843
82705
02256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 07 04; 05; 09 00
Đầu 1 11; 13; 19
Đầu 2 21; 26; 28 20 25
Đầu 3 32; 35 34; 35 31; 32
Đầu 4 43; 45 45
Đầu 5 50; 55; 59 55; 58 56
Đầu 6 67 61; 66; 69 68
Đầu 7 70; 73 72; 79 72; 79
Đầu 8 83; 84; 88 81(2); 87 80
Đầu 9 98; 99 92; 93; 94; 96(2)