Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
97
89
Giải bảy
077
517
774
Giải sáu
7279
3989
3071
7274
9848
4773
9083
6672
6701
Giải năm
9770
2731
3045
Giải tư
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
Giải ba
01883
93530
14796
26786
06522
82290
Giải nhì
03337
77962
83463
Giải nhất
83213
60455
23245
Đặc biệt
677855
120078
454276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 08(2) 01
Đầu 1 13; 19 17 18
Đầu 2 23 25 22; 24
Đầu 3 30; 37 30; 31; 36; 38 38
Đầu 4 41; 42; 48 43; 45(2)
Đầu 5 55 55
Đầu 6 62 63; 65
Đầu 7 70; 71(2); 75; 77; 78; 79 73(2); 74; 78 72; 74; 76; 78
Đầu 8 83; 89 86 83; 89(2)
Đầu 9 96; 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
98
32
70
Giải bảy
720
992
469
Giải sáu
9622
8446
9638
1620
5334
0770
1922
3348
9546
Giải năm
6830
3468
8133
Giải tư
56256
35938
36174
95936
75468
56917
80429
17214
81602
77128
37026
60384
64953
35133
88966
38331
85515
48844
21806
49724
09102
Giải ba
99886
59713
97269
28594
65395
28447
Giải nhì
61314
78791
85894
Giải nhất
89592
81763
53404
Đặc biệt
984394
537604
335756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04 02; 04; 06
Đầu 1 13; 14; 17 14 15
Đầu 2 20; 22; 29 20; 26; 28 22; 24
Đầu 3 30; 36; 38(2) 32; 33; 34 31; 33
Đầu 4 46 44; 46; 47; 48
Đầu 5 56 53 56
Đầu 6 68 63; 68; 69 66; 69
Đầu 7 74 70 70
Đầu 8 86 84
Đầu 9 92; 94; 98 91; 92; 94 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
50
26
85
Giải bảy
056
959
458
Giải sáu
1902
2863
3287
3138
6557
2607
9256
1510
8480
Giải năm
9878
9387
8964
Giải tư
81283
25462
74806
58075
50901
04720
13954
02379
72417
97233
29587
91654
43818
92213
80322
88216
88912
45201
06159
17545
17320
Giải ba
11239
57704
83180
62323
33090
07034
Giải nhì
70674
87395
35098
Giải nhất
43762
80305
39032
Đặc biệt
898716
814954
062974
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02; 04; 06 05; 07 01
Đầu 1 16 13; 17; 18 10; 12; 16
Đầu 2 20 23; 26 20; 22
Đầu 3 39 33; 38 32; 34
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 54; 56 54(2); 57; 59 56; 58; 59
Đầu 6 62(2); 63 64
Đầu 7 74; 75; 78 79 74
Đầu 8 83; 87 80; 87(2) 80; 85
Đầu 9 95 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/04/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
34
24
47
Giải bảy
915
623
915
Giải sáu
2080
7857
6020
6460
7335
3607
7896
3192
7879
Giải năm
9853
0860
9352
Giải tư
07911
74434
96612
00863
58222
00829
44024
64354
87400
19411
08621
95193
23398
01794
85764
15243
00740
26303
82238
62344
46423
Giải ba
80263
41851
96332
54573
94580
47035
Giải nhì
52662
15192
64225
Giải nhất
90036
49033
37873
Đặc biệt
368205
248290
588171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 07 03
Đầu 1 11; 12; 15 11 15
Đầu 2 20; 22; 24; 29 21; 23; 24 23; 25
Đầu 3 34(2); 36 32; 33; 35 35; 38
Đầu 4 40; 43; 44; 47
Đầu 5 51; 53; 57 54 52
Đầu 6 62; 63(2) 60(2) 64
Đầu 7 73 71; 73; 79
Đầu 8 80 80
Đầu 9 90; 92; 93; 94; 98 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/04/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
97
73
Giải bảy
603
729
567
Giải sáu
6084
2561
1735
0894
3752
0807
7593
7927
6775
Giải năm
6679
5337
0152
Giải tư
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
Giải ba
37637
10339
22769
82441
99309
60473
Giải nhì
94130
75827
27056
Giải nhất
17367
58735
63045
Đặc biệt
604472
788334
354190
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 03 03; 07 09
Đầu 1 12 12
Đầu 2 21; 27; 29 21; 27
Đầu 3 30; 34; 35; 37; 39 34; 35; 37 36
Đầu 4 49 41 45; 47
Đầu 5 52; 55; 57 52; 56
Đầu 6 61; 67; 68 66; 69 67
Đầu 7 72; 74; 79 71 70; 71; 73(2); 75
Đầu 8 84; 85; 89
Đầu 9 94; 97; 99 90; 93; 99