Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
43
20
Giải bảy
983
478
956
Giải sáu
1676
1808
3837
4580
9651
8922
0287
5217
3581
Giải năm
8710
0285
7797
Giải tư
58537
97391
81812
09577
28969
77571
62351
10653
92018
23236
20498
04569
57890
47268
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
Giải ba
21063
03821
00379
30082
50615
77101
Giải nhì
30379
43511
68733
Giải nhất
29749
13139
41814
Đặc biệt
514158
539147
123979
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 08 01
Đầu 1 10; 12 11; 18 13; 14; 15; 17
Đầu 2 21 22 20; 26
Đầu 3 37(2) 36; 39 33; 35
Đầu 4 49 43; 47 44(2)
Đầu 5 51; 58 51; 53 56
Đầu 6 63; 69 68; 69
Đầu 7 71; 76; 77; 79 78; 79 79
Đầu 8 83 80; 82; 85 81(2); 87
Đầu 9 91 90; 98 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
24
68
47
Giải bảy
076
559
347
Giải sáu
1413
4503
1609
1633
3648
3492
6895
9029
7268
Giải năm
4204
4475
1318
Giải tư
73668
50216
68835
17099
96682
63960
17099
43445
61377
34572
43769
22717
68199
67053
59784
94625
48593
29604
51198
84839
50663
Giải ba
81257
17140
66455
60023
78407
50223
Giải nhì
37429
94652
17124
Giải nhất
43404
80189
62403
Đặc biệt
661911
431221
201587
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04(2); 09 03; 04; 07
Đầu 1 11; 13; 16 17 18
Đầu 2 24; 29 21; 23 23; 24; 25; 29
Đầu 3 35 33 39
Đầu 4 40 45; 48 47(2)
Đầu 5 57 52; 53; 55; 59
Đầu 6 60; 68 68; 69 63; 68
Đầu 7 76 72; 75; 77
Đầu 8 82 89 84; 87
Đầu 9 99(2) 92; 99 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
41
98
89
Giải bảy
277
101
029
Giải sáu
6257
3288
6547
9555
2724
6094
4498
8614
1557
Giải năm
3589
8110
6409
Giải tư
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
60619
53844
44216
29993
82467
75113
57973
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
Giải ba
93388
89731
69885
79627
08668
16217
Giải nhì
01700
17525
54725
Giải nhất
61211
30688
64545
Đặc biệt
358684
658194
077977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06 01 09
Đầu 1 11; 18 10; 13; 16; 19 14; 17(2)
Đầu 2 24; 25; 27 25; 29
Đầu 3 31; 38
Đầu 4 41; 47 44 45
Đầu 5 57 55 57; 58
Đầu 6 60 67 68; 69
Đầu 7 77 73 77; 78
Đầu 8 84; 88(2); 89 85; 88 87; 89
Đầu 9 90; 92(2) 93; 94(2); 98 92; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
60
42
40
Giải bảy
639
299
854
Giải sáu
4266
3026
9204
8101
0212
6583
8912
1742
2986
Giải năm
3418
8187
9286
Giải tư
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
Giải ba
07107
03168
87989
19077
50447
16800
Giải nhì
80060
83195
33298
Giải nhất
70562
42745
41357
Đặc biệt
696581
257121
342438
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 07 01 00
Đầu 1 15; 18 12 10; 12; 15; 18
Đầu 2 26; 29 21 21
Đầu 3 39 38
Đầu 4 40; 46; 48(2) 42; 45; 48 40; 42; 47; 48
Đầu 5 54 54; 57
Đầu 6 60(2); 62; 66; 68 62
Đầu 7 72 77 75; 77
Đầu 8 81 81; 83(2); 87; 88; 89 86(2)
Đầu 9 95; 97; 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
97
89
Giải bảy
077
517
774
Giải sáu
7279
3989
3071
7274
9848
4773
9083
6672
6701
Giải năm
9770
2731
3045
Giải tư
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
Giải ba
01883
93530
14796
26786
06522
82290
Giải nhì
03337
77962
83463
Giải nhất
83213
60455
23245
Đặc biệt
677855
120078
454276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 08(2) 01
Đầu 1 13; 19 17 18
Đầu 2 23 25 22; 24
Đầu 3 30; 37 30; 31; 36; 38 38
Đầu 4 41; 42; 48 43; 45(2)
Đầu 5 55 55
Đầu 6 62 63; 65
Đầu 7 70; 71(2); 75; 77; 78; 79 73(2); 74; 78 72; 74; 76; 78
Đầu 8 83; 89 86 83; 89(2)
Đầu 9 96; 97 90