Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
54
14
Giải bảy
591
311
154
Giải sáu
1723
2794
7271
9231
4078
1927
8172
4939
9177
Giải năm
9221
7546
4219
Giải tư
29837
27192
92332
54635
62752
65113
42163
15594
23243
72320
61838
12551
21886
91373
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
Giải ba
45570
57104
52916
71225
25913
82319
Giải nhì
28606
35454
06748
Giải nhất
54073
07217
01105
Đặc biệt
70564
54765
03734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 05
Đầu 1 13 11; 16; 17 10; 13; 14; 19(2)
Đầu 2 21; 23 20; 25; 27 20
Đầu 3 32; 35; 37 31; 38 34; 35; 39
Đầu 4 43; 46 43; 45; 48
Đầu 5 51; 52 51; 54(2) 53; 54
Đầu 6 63; 64 65 67
Đầu 7 70; 71; 73 73; 78 72; 77
Đầu 8 86
Đầu 9 91; 92; 94 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
45
11
05
Giải bảy
110
003
792
Giải sáu
7660
8694
8850
0667
2357
5816
0899
1373
2112
Giải năm
2073
1628
9157
Giải tư
74668
06550
78784
11220
99803
46795
46408
46521
94898
87905
79421
89811
50772
39554
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
Giải ba
06782
53127
10178
42108
06397
38318
Giải nhì
63214
55272
00998
Giải nhất
22202
17638
10898
Đặc biệt
10691
46666
48991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03; 08 03; 05; 08 05
Đầu 1 10; 14 11(2); 16 11; 12; 18
Đầu 2 20; 27 21(2); 28
Đầu 3 38 36
Đầu 4 45 46
Đầu 5 50(2) 54; 57 51; 57
Đầu 6 60; 68 66; 67 69
Đầu 7 73 72(2); 78 70; 73
Đầu 8 82; 84
Đầu 9 91; 94; 95 98 91; 92(2); 97; 98(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
37
47
Giải bảy
944
956
378
Giải sáu
6488
5410
7045
4577
1627
5462
0002
0124
4140
Giải năm
2066
8412
1119
Giải tư
61089
28863
48690
31788
33631
16494
41064
77834
87319
50285
37646
50965
47380
21643
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
Giải ba
32638
70175
03856
08036
50848
11455
Giải nhì
48863
34662
52093
Giải nhất
64933
53399
05227
Đặc biệt
45381
77770
79412
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10 12; 19 12; 19
Đầu 2 27 24; 27
Đầu 3 31; 33(2); 38 34; 36; 37
Đầu 4 44; 45 43; 46 40; 43; 44; 47; 48
Đầu 5 56(2) 53; 55
Đầu 6 63(2); 64; 66 62(2); 65 61
Đầu 7 75 70; 77 75; 78
Đầu 8 81; 88(2); 89 80; 85
Đầu 9 90; 94 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
38
66
08
Giải bảy
174
201
064
Giải sáu
1620
6856
9785
9621
9236
9165
1957
8872
2419
Giải năm
1394
9474
9123
Giải tư
44745
25670
70680
77008
85798
56317
50215
19027
86362
56589
54079
41622
50146
20005
02750
01684
84665
51051
08425
32334
80460
Giải ba
54970
90458
05677
80858
16520
47187
Giải nhì
00571
26758
15086
Giải nhất
64237
06496
54287
Đặc biệt
53773
33322
90306
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 01; 05 06; 08
Đầu 1 15; 17 19
Đầu 2 20 21; 22(2); 27 20; 23; 25
Đầu 3 37; 38 36 34
Đầu 4 45 46
Đầu 5 56; 58 58(2) 50; 51; 57
Đầu 6 62; 65; 66 60; 64; 65
Đầu 7 70(2); 71; 73; 74 74; 77; 79 72
Đầu 8 80; 85 89 84; 86; 87(2)
Đầu 9 94; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
19
38
15
Giải bảy
340
399
411
Giải sáu
8885
1233
1095
0018
0084
6698
6920
1634
9727
Giải năm
4309
8221
0469
Giải tư
63314
84430
27443
76813
09471
04629
30756
09544
42360
13630
39122
18470
62069
65478
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
Giải ba
18663
22577
09081
24787
90059
32631
Giải nhì
11438
47107
55819
Giải nhất
47215
91397
95070
Đặc biệt
76325
66334
08373
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 07
Đầu 1 13; 14; 15; 19 18 11; 15; 19
Đầu 2 25; 29 21; 22 20; 27
Đầu 3 30; 33; 38 30; 34; 38 31; 34; 36; 37
Đầu 4 40; 43 44 40; 43; 45
Đầu 5 56 55; 59
Đầu 6 63 60; 69 69
Đầu 7 71; 77 70; 78 70; 73
Đầu 8 85 81; 84; 87 82
Đầu 9 95 97; 98; 99