Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
32
60
34
Giải bảy
119
627
945
Giải sáu
5946
9186
7254
0754
8031
4213
4040
3931
6757
Giải năm
6066
0491
0464
Giải tư
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
Giải ba
48591
74143
47344
95358
20767
42554
Giải nhì
04094
89769
93751
Giải nhất
63499
51886
43459
Đặc biệt
71976
30160
31984
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02
Đầu 1 16; 19 13 17
Đầu 2 27 26
Đầu 3 32 30; 31; 35 31; 34(2)
Đầu 4 43(2); 46 44 40; 44; 45
Đầu 5 54 52; 54; 58 51; 54; 55; 57; 59
Đầu 6 60; 66; 67 60(2); 67; 69 62; 64; 67
Đầu 7 76 76
Đầu 8 86; 87(2) 86 84; 87
Đầu 9 91; 92; 94; 99 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
53
87
Giải bảy
700
167
606
Giải sáu
9858
2314
0068
5320
8857
2361
5232
4644
0042
Giải năm
5785
8327
8524
Giải tư
84297
72263
73201
79333
65352
81118
89343
42823
10617
21676
27769
43781
18027
91455
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
Giải ba
22806
35602
79351
08847
32658
32245
Giải nhì
81592
64540
54232
Giải nhất
90030
44608
75583
Đặc biệt
90177
60607
54144
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 01; 02; 06 07; 08 06
Đầu 1 13; 14; 18 17 12; 13
Đầu 2 20; 23; 27(2) 24
Đầu 3 30; 33 32(3); 36(2)
Đầu 4 43 40; 47 42; 44(2); 45; 48
Đầu 5 52; 58 51; 53; 55; 57 58
Đầu 6 63; 68 61; 67; 69 69
Đầu 7 77 76
Đầu 8 85 81 83; 87
Đầu 9 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/12/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
97
82
28
Giải bảy
349
601
466
Giải sáu
8651
5248
0015
2037
3438
9717
7196
6585
3665
Giải năm
4719
4282
5057
Giải tư
97694
00340
73603
75091
54765
06410
33550
53809
94915
12444
44485
89292
15629
05762
09199
23737
89130
75270
48727
10797
44141
Giải ba
19240
34544
39077
53921
57668
88367
Giải nhì
35881
98206
96345
Giải nhất
89358
21546
72257
Đặc biệt
84024
55462
887777
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 01; 06; 09
Đầu 1 10; 15; 19 15; 17
Đầu 2 24 21; 29 27; 28
Đầu 3 37; 38 30; 37
Đầu 4 40(2); 44; 48; 49 44; 46 41; 45
Đầu 5 50; 51; 58 57(2)
Đầu 6 65 62(2) 65; 66; 67; 68
Đầu 7 77 70; 77
Đầu 8 81 82(2); 85 85
Đầu 9 91; 94; 97 92 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/12/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
26
36
60
Giải bảy
113
405
029
Giải sáu
1973
9199
7399
8508
4738
2292
9180
7246
5093
Giải năm
6365
5353
0683
Giải tư
95864
87671
43775
82165
18897
14542
80778
27092
50281
03422
36930
48447
36376
47192
03476
48124
28931
71193
49538
01809
96211
Giải ba
85190
76879
72555
55049
13090
69656
Giải nhì
60254
56206
50125
Giải nhất
58831
21209
59236
Đặc biệt
21061
16828
44903
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 06; 08; 09 03; 09
Đầu 1 13 11
Đầu 2 26 22; 28 24; 25; 29
Đầu 3 31 30; 36; 38 31; 36; 38
Đầu 4 42 47; 49 46
Đầu 5 54 53; 55 56
Đầu 6 61; 64; 65(2) 60
Đầu 7 71; 73; 75; 78; 79 76 76
Đầu 8 81 80; 83
Đầu 9 90; 97; 99(2) 92(3) 90; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/12/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
44
66
31
Giải bảy
559
085
013
Giải sáu
2240
7724
1808
7537
0139
0828
3596
3153
5387
Giải năm
4124
9674
4995
Giải tư
89691
81376
91081
37871
98976
49394
89661
46910
79159
61434
31160
81212
41712
70720
35064
58266
76538
44386
99929
51105
86001
Giải ba
13982
24583
25332
45792
33031
09569
Giải nhì
97648
35398
33816
Giải nhất
33492
37349
33162
Đặc biệt
86088
17386
21131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 01; 05
Đầu 1 10; 12(2) 13; 16
Đầu 2 24(2) 20; 28 29
Đầu 3 32; 34; 37; 39 31(3); 38
Đầu 4 40; 44; 48 49
Đầu 5 59 59 53
Đầu 6 61 60; 66 62; 64; 66; 69
Đầu 7 71; 76(2) 74
Đầu 8 81; 82; 83; 88 85; 86 86; 87
Đầu 9 91; 92; 94 92; 98 95; 96