Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
44
38
Giải bảy
016
340
509
Giải sáu
0189
6763
1029
6534
2372
9832
6279
6592
8373
Giải năm
7505
7544
4871
Giải tư
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
Giải ba
38697
41521
33549
29177
81887
90108
Giải nhì
31795
73328
64229
Giải nhất
82364
19338
90802
Đặc biệt
30275
67760
46661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 02; 07; 08; 09
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 21; 29 28 28; 29
Đầu 3 32; 34; 38 36; 38
Đầu 4 47 40; 44(2); 49
Đầu 5 55 50
Đầu 6 60(2); 63; 64(2) 60; 68; 69 61
Đầu 7 72; 75 72(2); 77 71(2); 73; 79
Đầu 8 81; 89 89 87(3)
Đầu 9 93; 95; 97 97; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
11
22
74
Giải bảy
755
314
789
Giải sáu
5598
8830
2708
2186
9047
2118
6157
6392
4677
Giải năm
1148
3316
9718
Giải tư
50218
68767
26372
54667
02557
71632
48971
09529
49802
02018
32952
17859
04758
78581
58292
85586
53434
52086
65219
96013
71802
Giải ba
94837
65884
27039
76188
92719
78796
Giải nhì
79677
40866
42409
Giải nhất
76124
06426
75926
Đặc biệt
02646
39762
37562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 02 02; 09
Đầu 1 11; 18 14; 16; 18(2) 13; 18; 19(2)
Đầu 2 24 22; 26; 29 26
Đầu 3 30; 32; 37 39 34
Đầu 4 46; 48 47
Đầu 5 55; 57 52; 58; 59 57
Đầu 6 67(2) 62; 66 62
Đầu 7 71; 72; 77 74; 77
Đầu 8 84 81; 86; 88 86(2); 89
Đầu 9 98 92(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
81
93
Giải bảy
459
579
331
Giải sáu
6526
3545
7784
2120
2369
7987
9892
6711
1296
Giải năm
0683
2035
9345
Giải tư
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
Giải ba
10303
62935
03761
11509
26119
40732
Giải nhì
40050
62299
87368
Giải nhất
57788
13834
87725
Đặc biệt
91843
82705
02256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 07 04; 05; 09 00
Đầu 1 11; 13; 19
Đầu 2 21; 26; 28 20 25
Đầu 3 32; 35 34; 35 31; 32
Đầu 4 43; 45 45
Đầu 5 50; 55; 59 55; 58 56
Đầu 6 67 61; 66; 69 68
Đầu 7 70; 73 72; 79 72; 79
Đầu 8 83; 84; 88 81(2); 87 80
Đầu 9 98; 99 92; 93; 94; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
54
14
Giải bảy
591
311
154
Giải sáu
1723
2794
7271
9231
4078
1927
8172
4939
9177
Giải năm
9221
7546
4219
Giải tư
29837
27192
92332
54635
62752
65113
42163
15594
23243
72320
61838
12551
21886
91373
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
Giải ba
45570
57104
52916
71225
25913
82319
Giải nhì
28606
35454
06748
Giải nhất
54073
07217
01105
Đặc biệt
70564
54765
03734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 05
Đầu 1 13 11; 16; 17 10; 13; 14; 19(2)
Đầu 2 21; 23 20; 25; 27 20
Đầu 3 32; 35; 37 31; 38 34; 35; 39
Đầu 4 43; 46 43; 45; 48
Đầu 5 51; 52 51; 54(2) 53; 54
Đầu 6 63; 64 65 67
Đầu 7 70; 71; 73 73; 78 72; 77
Đầu 8 86
Đầu 9 91; 92; 94 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
45
11
05
Giải bảy
110
003
792
Giải sáu
7660
8694
8850
0667
2357
5816
0899
1373
2112
Giải năm
2073
1628
9157
Giải tư
74668
06550
78784
11220
99803
46795
46408
46521
94898
87905
79421
89811
50772
39554
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
Giải ba
06782
53127
10178
42108
06397
38318
Giải nhì
63214
55272
00998
Giải nhất
22202
17638
10898
Đặc biệt
10691
46666
48991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03; 08 03; 05; 08 05
Đầu 1 10; 14 11(2); 16 11; 12; 18
Đầu 2 20; 27 21(2); 28
Đầu 3 38 36
Đầu 4 45 46
Đầu 5 50(2) 54; 57 51; 57
Đầu 6 60; 68 66; 67 69
Đầu 7 73 72(2); 78 70; 73
Đầu 8 82; 84
Đầu 9 91; 94; 95 98 91; 92(2); 97; 98(2); 99