Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
37
47
Giải bảy
944
956
378
Giải sáu
6488
5410
7045
4577
1627
5462
0002
0124
4140
Giải năm
2066
8412
1119
Giải tư
61089
28863
48690
31788
33631
16494
41064
77834
87319
50285
37646
50965
47380
21643
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
Giải ba
32638
70175
03856
08036
50848
11455
Giải nhì
48863
34662
52093
Giải nhất
64933
53399
05227
Đặc biệt
45381
77770
79412
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10 12; 19 12; 19
Đầu 2 27 24; 27
Đầu 3 31; 33(2); 38 34; 36; 37
Đầu 4 44; 45 43; 46 40; 43; 44; 47; 48
Đầu 5 56(2) 53; 55
Đầu 6 63(2); 64; 66 62(2); 65 61
Đầu 7 75 70; 77 75; 78
Đầu 8 81; 88(2); 89 80; 85
Đầu 9 90; 94 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
38
66
08
Giải bảy
174
201
064
Giải sáu
1620
6856
9785
9621
9236
9165
1957
8872
2419
Giải năm
1394
9474
9123
Giải tư
44745
25670
70680
77008
85798
56317
50215
19027
86362
56589
54079
41622
50146
20005
02750
01684
84665
51051
08425
32334
80460
Giải ba
54970
90458
05677
80858
16520
47187
Giải nhì
00571
26758
15086
Giải nhất
64237
06496
54287
Đặc biệt
53773
33322
90306
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 01; 05 06; 08
Đầu 1 15; 17 19
Đầu 2 20 21; 22(2); 27 20; 23; 25
Đầu 3 37; 38 36 34
Đầu 4 45 46
Đầu 5 56; 58 58(2) 50; 51; 57
Đầu 6 62; 65; 66 60; 64; 65
Đầu 7 70(2); 71; 73; 74 74; 77; 79 72
Đầu 8 80; 85 89 84; 86; 87(2)
Đầu 9 94; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
19
38
15
Giải bảy
340
399
411
Giải sáu
8885
1233
1095
0018
0084
6698
6920
1634
9727
Giải năm
4309
8221
0469
Giải tư
63314
84430
27443
76813
09471
04629
30756
09544
42360
13630
39122
18470
62069
65478
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
Giải ba
18663
22577
09081
24787
90059
32631
Giải nhì
11438
47107
55819
Giải nhất
47215
91397
95070
Đặc biệt
76325
66334
08373
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 07
Đầu 1 13; 14; 15; 19 18 11; 15; 19
Đầu 2 25; 29 21; 22 20; 27
Đầu 3 30; 33; 38 30; 34; 38 31; 34; 36; 37
Đầu 4 40; 43 44 40; 43; 45
Đầu 5 56 55; 59
Đầu 6 63 60; 69 69
Đầu 7 71; 77 70; 78 70; 73
Đầu 8 85 81; 84; 87 82
Đầu 9 95 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
32
60
34
Giải bảy
119
627
945
Giải sáu
5946
9186
7254
0754
8031
4213
4040
3931
6757
Giải năm
6066
0491
0464
Giải tư
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
Giải ba
48591
74143
47344
95358
20767
42554
Giải nhì
04094
89769
93751
Giải nhất
63499
51886
43459
Đặc biệt
71976
30160
31984
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02
Đầu 1 16; 19 13 17
Đầu 2 27 26
Đầu 3 32 30; 31; 35 31; 34(2)
Đầu 4 43(2); 46 44 40; 44; 45
Đầu 5 54 52; 54; 58 51; 54; 55; 57; 59
Đầu 6 60; 66; 67 60(2); 67; 69 62; 64; 67
Đầu 7 76 76
Đầu 8 86; 87(2) 86 84; 87
Đầu 9 91; 92; 94; 99 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/01/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
53
87
Giải bảy
700
167
606
Giải sáu
9858
2314
0068
5320
8857
2361
5232
4644
0042
Giải năm
5785
8327
8524
Giải tư
84297
72263
73201
79333
65352
81118
89343
42823
10617
21676
27769
43781
18027
91455
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
Giải ba
22806
35602
79351
08847
32658
32245
Giải nhì
81592
64540
54232
Giải nhất
90030
44608
75583
Đặc biệt
90177
60607
54144
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 01; 02; 06 07; 08 06
Đầu 1 13; 14; 18 17 12; 13
Đầu 2 20; 23; 27(2) 24
Đầu 3 30; 33 32(3); 36(2)
Đầu 4 43 40; 47 42; 44(2); 45; 48
Đầu 5 52; 58 51; 53; 55; 57 58
Đầu 6 63; 68 61; 67; 69 69
Đầu 7 77 76
Đầu 8 85 81 83; 87
Đầu 9 92; 97