Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/11/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
70
47
66
Giải bảy
886
239
284
Giải sáu
0972
4745
1154
1434
3315
5806
2790
8872
9617
Giải năm
6712
9255
1647
Giải tư
49533
95775
05127
72507
36843
37072
46728
86554
05118
71872
18206
08485
12545
78460
35107
08590
76487
23395
09916
28697
81975
Giải ba
84560
39084
17061
17087
31011
25425
Giải nhì
58671
12731
16056
Giải nhất
52361
30628
80400
Đặc biệt
90056
44280
48594
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 06(2) 00; 07
Đầu 1 12 15; 18 11; 16; 17
Đầu 2 27; 28 28 25
Đầu 3 33 31; 34; 39
Đầu 4 43; 45 45; 47 47
Đầu 5 54; 56 54; 55 56
Đầu 6 60; 61 60; 61 66
Đầu 7 70; 71; 72(2); 75 72 72; 75
Đầu 8 84; 86 80; 85; 87 84; 87
Đầu 9 90(2); 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/10/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
59
37
48
Giải bảy
763
572
831
Giải sáu
8929
3864
7208
8342
1680
4784
8983
0214
7041
Giải năm
6659
1364
5162
Giải tư
29228
63838
02542
74054
81796
75785
54231
89758
66051
11166
43728
01940
44813
28683
10597
31380
06060
80376
04744
22419
68637
Giải ba
53580
12951
79151
14603
70457
59089
Giải nhì
50435
43156
63465
Giải nhất
32470
28154
39118
Đặc biệt
41080
05890
64020
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 03
Đầu 1 13 14; 18; 19
Đầu 2 28; 29 28 20
Đầu 3 31; 35; 38 37 31; 37
Đầu 4 42 40; 42 41; 44; 48
Đầu 5 51; 54; 59(2) 51(2); 54; 56; 58 57
Đầu 6 63; 64 64; 66 60; 62; 65
Đầu 7 70 72 76
Đầu 8 80(2); 85 80; 83; 84 80; 83; 89
Đầu 9 96 90 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/10/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
97
26
49
Giải bảy
597
486
371
Giải sáu
6054
3189
3511
3088
1956
9116
1027
6381
2327
Giải năm
7726
1819
1385
Giải tư
78785
55076
97438
66145
35118
09938
77545
89594
83117
45820
37611
35529
61396
18657
89112
38180
42169
20982
84653
47666
93379
Giải ba
20338
52676
90489
90606
06090
64242
Giải nhì
42078
69128
06259
Giải nhất
68649
86012
17794
Đặc biệt
24125
65457
12734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06
Đầu 1 11; 18 11; 12; 16; 17; 19 12
Đầu 2 25; 26 20; 26; 28; 29 27(2)
Đầu 3 38(3) 34
Đầu 4 45(2); 49 42; 49
Đầu 5 54 56; 57(2) 53; 59
Đầu 6 66; 69
Đầu 7 76(2); 78 71; 79
Đầu 8 85; 89 86; 88; 89 80; 81; 82; 85
Đầu 9 97(2) 94; 96 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/10/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
82
22
Giải bảy
988
410
155
Giải sáu
8929
1686
1291
2836
6770
6083
3804
2736
3448
Giải năm
8113
9865
6972
Giải tư
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
Giải ba
97981
20342
43132
96025
41120
75481
Giải nhì
83713
79614
68158
Giải nhất
94259
14551
05675
Đặc biệt
63126
72050
06179
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04
Đầu 1 13(2) 10; 14; 19 17
Đầu 2 24; 26; 27; 29 25 20; 22
Đầu 3 32; 36 36
Đầu 4 42(2); 43 43 47; 48
Đầu 5 59 50; 51; 55; 58 51; 55; 58
Đầu 6 60 65 62
Đầu 7 70; 79 72; 75; 79
Đầu 8 81; 86; 87; 88(2) 82; 83; 85; 87 81
Đầu 9 91; 99 93(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 06/10/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
96
08
90
Giải bảy
456
725
340
Giải sáu
7313
7566
4983
1224
4282
6917
3549
9479
1497
Giải năm
5545
1629
1992
Giải tư
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
44330
39868
44241
02440
01721
20510
16279
28134
25832
42671
10932
42093
08471
21152
Giải ba
74702
49590
61061
82791
35951
83116
Giải nhì
46450
41482
49862
Giải nhất
88238
48587
68631
Đặc biệt
60184
13305
82931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02 05; 08
Đầu 1 13; 18 10; 17 16
Đầu 2 21; 24; 25; 29
Đầu 3 30; 38 30 31(2); 32(2); 34
Đầu 4 45 40; 41 40; 49
Đầu 5 50; 56; 57 51; 52
Đầu 6 66 61; 68 62
Đầu 7 75 79 71(2); 79
Đầu 8 83; 84 82(2); 87
Đầu 9 90; 94; 96; 97(2) 91 90; 92; 93; 97