Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/12/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
29
47
11
Giải bảy
584
508
039
Giải sáu
6411
4360
7844
3384
1781
1937
4155
4658
2365
Giải năm
9476
0009
1682
Giải tư
11769
65515
11713
74992
13960
10234
81264
55611
11773
22548
36503
12555
07686
56901
02524
92847
92957
51507
17314
14911
75178
Giải ba
63909
55881
71802
16910
17556
56169
Giải nhì
20090
57018
56149
Giải nhất
25994
29779
02509
Đặc biệt
93838
11992
12419
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 01; 02; 03; 08; 09 07; 09
Đầu 1 11; 13; 15 10; 11; 18 11(2); 14; 19
Đầu 2 29 24
Đầu 3 34; 38 37 39
Đầu 4 44 47; 48 47; 49
Đầu 5 55 55; 56; 57; 58
Đầu 6 60(2); 64; 69 65; 69
Đầu 7 76 73; 79 78
Đầu 8 81; 84 81; 84; 86 82
Đầu 9 90; 92; 94 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/12/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
30
43
65
Giải bảy
380
369
749
Giải sáu
0936
2276
7040
2364
6844
0194
8521
7036
3524
Giải năm
7715
5763
9452
Giải tư
24561
13854
36008
78288
99310
31173
28154
15811
91853
18979
34450
36429
28149
95786
70561
08388
15080
87249
46045
78990
73303
Giải ba
04915
65851
86538
59962
33979
71087
Giải nhì
86178
71396
31797
Giải nhất
64453
42543
41644
Đặc biệt
77092
89056
52583
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 03
Đầu 1 10; 15(2) 11
Đầu 2 29 21; 24
Đầu 3 30; 36 38 36
Đầu 4 40 43(2); 44; 49 44; 45; 49(2)
Đầu 5 51; 53; 54(2) 50; 53; 56 52
Đầu 6 61 62; 63; 64; 69 61; 65
Đầu 7 73; 76; 78 79 79
Đầu 8 80; 88 86 80; 83; 87; 88
Đầu 9 92 94; 96 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/11/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
30
66
Giải bảy
297
639
705
Giải sáu
7987
7979
6851
8360
8367
5995
0327
5050
3408
Giải năm
0543
6935
8045
Giải tư
63404
17503
48287
60614
33121
22276
59812
38552
32524
85337
26025
28732
28040
52118
59680
07265
51056
28604
79983
30179
12510
Giải ba
82065
93294
65373
33612
65824
79494
Giải nhì
36791
73059
83548
Giải nhất
20314
62542
91323
Đặc biệt
88451
43211
14947
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04 04; 05; 08
Đầu 1 12; 14(2) 11; 12; 18 10
Đầu 2 21 24; 25 23; 24; 27
Đầu 3 30; 32; 35; 37; 39
Đầu 4 43 40; 42 45; 47; 48
Đầu 5 51(2) 52; 59 50; 56
Đầu 6 65 60; 67 65; 66
Đầu 7 76; 77; 79 73 79
Đầu 8 87(2) 80; 83
Đầu 9 91; 94; 97 95 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/11/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
78
95
36
Giải bảy
102
056
656
Giải sáu
4621
0948
0415
3709
5708
5285
8966
7271
8307
Giải năm
1908
1528
7924
Giải tư
66498
78996
20062
42392
92560
52485
14416
33359
74572
95709
68861
24509
89728
16572
29785
60252
61212
46521
42197
91622
07629
Giải ba
73301
32717
21605
98595
40656
16189
Giải nhì
74962
92490
21857
Giải nhất
67515
97026
27741
Đặc biệt
72208
28587
05784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02; 08(2) 05; 08; 09(3) 07
Đầu 1 15(2); 16; 17 12
Đầu 2 21 26; 28(2) 21; 22; 24; 29
Đầu 3 36
Đầu 4 48 41
Đầu 5 56; 59 52; 56(2); 57
Đầu 6 60; 62(2) 61 66
Đầu 7 78 72(2) 71
Đầu 8 85 85; 87 84; 85; 89
Đầu 9 92; 96; 98 90; 95(2) 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/11/2016

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
48
13
89
Giải bảy
280
809
962
Giải sáu
2420
5323
5867
5160
6298
4485
2340
4385
6436
Giải năm
6372
6383
2069
Giải tư
01400
76802
81851
32907
43186
82387
57392
22222
64252
65805
85127
45023
05788
80220
23090
26536
86416
82997
13662
69295
44756
Giải ba
27643
65425
96147
94117
59462
24272
Giải nhì
73849
33066
75610
Giải nhất
44677
95988
14933
Đặc biệt
45241
55512
83422
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 07 05; 09
Đầu 1 12; 13; 17 10; 16
Đầu 2 20; 23; 25 20; 22; 23; 27 22
Đầu 3 33; 36(2)
Đầu 4 41; 43; 48; 49 47 40
Đầu 5 51 52 56
Đầu 6 67 60; 66 62(3); 69
Đầu 7 72; 77 72
Đầu 8 80; 86; 87 83; 85; 88(2) 85; 89
Đầu 9 92 98 90; 95; 97