Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 06/04/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
97
92
86
Giải bảy
330
916
131
Giải sáu
9958
4906
4395
3725
0577
5906
7607
3908
7347
Giải năm
0886
7106
7070
Giải tư
70355
81909
70500
88053
60693
00374
08820
89327
86423
97392
59029
79922
41225
46211
71406
03011
99432
67618
82237
83290
25749
Giải ba
22941
32851
22314
69899
64549
32791
Giải nhì
94761
61000
75222
Giải nhất
84628
05515
53465
Đặc biệt
664157
563669
617622
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06; 09 00; 06(2) 06; 07; 08
Đầu 1 11; 14; 15; 16 11; 18
Đầu 2 20; 28 22; 23; 25(2); 27; 29 22(2)
Đầu 3 30 31; 32; 37
Đầu 4 41 47; 49(2)
Đầu 5 51; 53; 55; 57; 58
Đầu 6 61 69 65
Đầu 7 74 77 70
Đầu 8 86 86
Đầu 9 93; 95; 97 92(2); 99 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
26
06
51
Giải bảy
158
030
205
Giải sáu
6189
7410
5981
4440
8017
7709
8689
2014
5904
Giải năm
8998
7683
1422
Giải tư
90854
52417
19424
66043
03990
00995
31791
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
Giải ba
18647
19845
47079
20251
38767
89231
Giải nhì
24342
25969
00684
Giải nhất
94692
39673
52751
Đặc biệt
42254
71712
87490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 09 04; 05; 08
Đầu 1 10; 17 11; 12; 17 14; 19
Đầu 2 24; 26 22; 26
Đầu 3 30 31; 35
Đầu 4 42; 43; 45; 47 40; 48; 49
Đầu 5 54(2); 58 51 51(2)
Đầu 6 62; 69 63; 67
Đầu 7 73; 79 76
Đầu 8 81; 89 80; 83 84; 89
Đầu 9 90; 91; 92; 95; 98 92; 97 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
70
06
36
Giải bảy
978
669
917
Giải sáu
2391
9035
8102
4983
7332
5262
3593
2635
6066
Giải năm
0087
0674
0691
Giải tư
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
Giải ba
88000
82087
59227
52662
27252
22386
Giải nhì
29249
81046
39199
Giải nhất
89416
15132
78947
Đặc biệt
07510
71379
85310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02(2); 08 06(2)
Đầu 1 10; 16; 18 10; 12; 17
Đầu 2 27; 28 23
Đầu 3 35 32(2); 33; 34 35; 36
Đầu 4 49 46 47
Đầu 5 50 52; 57
Đầu 6 62(2); 69 65; 66; 67
Đầu 7 70; 72; 73; 78 74(2); 79 71; 76
Đầu 8 84; 87(2) 83; 84 86
Đầu 9 91; 97 91; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
82
15
86
Giải bảy
743
571
083
Giải sáu
2055
6205
1677
4624
0372
4023
6804
0987
6880
Giải năm
4136
7322
9838
Giải tư
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
Giải ba
95026
84759
47239
35466
39190
81319
Giải nhì
30864
80601
90848
Giải nhất
51341
30700
28370
Đặc biệt
69816
33333
19937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 01; 09 04(2)
Đầu 1 16; 19 15; 17 12; 19
Đầu 2 25; 26 22; 23; 24; 25; 29
Đầu 3 32; 33; 36 33; 39 37; 38
Đầu 4 41(2); 43 49 42; 48
Đầu 5 55; 59 54 59
Đầu 6 64 66; 68 60
Đầu 7 70; 77(2) 71; 72 70
Đầu 8 82 80; 83; 86; 87
Đầu 9 90; 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
44
38
Giải bảy
016
340
509
Giải sáu
0189
6763
1029
6534
2372
9832
6279
6592
8373
Giải năm
7505
7544
4871
Giải tư
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
Giải ba
38697
41521
33549
29177
81887
90108
Giải nhì
31795
73328
64229
Giải nhất
82364
19338
90802
Đặc biệt
30275
67760
46661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 02; 07; 08; 09
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 21; 29 28 28; 29
Đầu 3 32; 34; 38 36; 38
Đầu 4 47 40; 44(2); 49
Đầu 5 55 50
Đầu 6 60(2); 63; 64(2) 60; 68; 69 61
Đầu 7 72; 75 72(2); 77 71(2); 73; 79
Đầu 8 81; 89 89 87(3)
Đầu 9 93; 95; 97 97; 99 92