Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/04/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
31
32
Giải bảy
755
926
Giải sáu
7711
7032
9313
4492
8077
5975
Giải năm
7467
9309
Giải tư
67809
66206
83277
29101
97631
49792
74108
01248
46235
28509
67038
57940
56906
62035
Giải ba
45592
16747
50329
79509
Giải nhì
82453
17588
Giải nhất
11600
79920
Đặc biệt
88687
77520
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 01; 06; 08; 09 06; 09(3)
Đầu 1 11; 13
Đầu 2 20(2); 26; 29
Đầu 3 31(2); 32 32; 35(2); 38
Đầu 4 47 40; 48
Đầu 5 53; 55
Đầu 6 67
Đầu 7 77 75; 77
Đầu 8 87 88
Đầu 9 92(2) 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
03
60
25
Giải bảy
492
650
327
Giải sáu
6418
1996
2561
5896
4784
7528
7475
1168
3213
Giải năm
7205
4629
6995
Giải tư
99610
84553
79623
08504
70361
91642
83503
36843
92754
80076
38132
97130
80694
54190
84648
48075
92036
21770
48264
13311
06492
Giải ba
09568
34680
86775
07027
56979
33118
Giải nhì
67073
89447
04043
Giải nhất
96132
21737
37697
Đặc biệt
48976
00688
95207
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03(2); 04; 05 07
Đầu 1 10; 18 11; 13; 18
Đầu 2 23 27; 28; 29 25; 27
Đầu 3 32 30; 32; 37 36
Đầu 4 42 43; 47 43; 48
Đầu 5 53 50; 54
Đầu 6 61(2); 68 60 64; 68
Đầu 7 73; 76 75; 76 70; 75(2); 79
Đầu 8 80 84; 88
Đầu 9 92; 96 90; 94; 96 92; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
10
36
21
Giải bảy
727
639
444
Giải sáu
3233
7493
9886
1228
5748
1979
5185
0998
4852
Giải năm
3165
6405
2531
Giải tư
04879
07689
59222
06448
92860
38014
51255
91341
92324
06934
24647
60328
12888
71852
72543
87582
67893
65286
96476
99157
07514
Giải ba
20309
88709
58039
30118
90395
75621
Giải nhì
69895
18008
58924
Giải nhất
26064
78513
95105
Đặc biệt
35635
43128
20240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09(2) 05; 08 05
Đầu 1 10; 14 13; 18 14
Đầu 2 22; 27 24; 28(3) 21(2); 24
Đầu 3 33; 35 34; 36; 39(2) 31
Đầu 4 48 41; 47; 48 40; 43; 44
Đầu 5 55 52 52; 57
Đầu 6 60; 64; 65
Đầu 7 79 79 76
Đầu 8 86; 89 88 82; 85; 86
Đầu 9 93; 95 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
72
05
28
Giải bảy
483
942
255
Giải sáu
5944
4259
1101
2986
8017
7247
5593
0828
6408
Giải năm
6740
1317
8831
Giải tư
87941
41963
13879
80421
61678
64521
09940
51833
28749
49821
44112
97303
38342
72166
44082
02007
22702
53134
55611
84592
16108
Giải ba
02935
53838
70087
75814
73144
93873
Giải nhì
15478
63665
04932
Giải nhất
13636
01525
59876
Đặc biệt
45188
57635
75876
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 03; 05 02; 07; 08(2)
Đầu 1 12; 14; 17(2) 11
Đầu 2 21(2) 21; 25 28(2)
Đầu 3 35; 36; 38 33; 35 31; 32; 34
Đầu 4 40(2); 41; 44 42(2); 47; 49 44
Đầu 5 59 55
Đầu 6 63 65; 66
Đầu 7 72; 78(2); 79 73; 76(2)
Đầu 8 83; 88 86; 87 82
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
67
88
Giải bảy
732
390
496
Giải sáu
5661
8039
0575
3806
0371
4111
9091
5778
0933
Giải năm
4027
1390
4729
Giải tư
58046
30182
59558
58255
74970
38967
91081
09531
26047
76057
67779
08936
51113
34713
65807
83778
57178
35794
24223
65919
06102
Giải ba
12371
99318
47199
95570
37122
54271
Giải nhì
25438
92900
07481
Giải nhất
79160
44897
87129
Đặc biệt
37762
77266
89942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06 02; 07
Đầu 1 18 11; 13(2) 19
Đầu 2 27 22; 23; 29(2)
Đầu 3 32; 38; 39 31; 36 33
Đầu 4 46 47 42
Đầu 5 55; 58 57
Đầu 6 60; 61; 62; 67 66; 67
Đầu 7 70; 71; 75 70; 71; 79 71; 78(3)
Đầu 8 81(2); 82 81; 88
Đầu 9 90(2); 97; 99 91; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/03/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
75
Giải bảy
958
Giải sáu
2207
6624
9791
Giải năm
9754
Giải tư
92995
21422
75068
06014
37100
37077
71956
Giải ba
96810
07777
Giải nhì
40907
Giải nhất
54292
Đặc biệt
49457
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0 00; 07(2)
Đầu 1 10; 14
Đầu 2 22; 24
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 54; 56; 57; 58
Đầu 6 68
Đầu 7 75; 77(2)
Đầu 8
Đầu 9 91; 92; 95