Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/03/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
56
51
Giải bảy
275
269
Giải sáu
1206
0401
1302
1261
7008
6755
Giải năm
5094
3662
Giải tư
72535
17873
71844
14416
40538
98234
71632
42609
87573
23046
30954
70422
38921
04403
Giải ba
28261
92286
66816
75483
Giải nhì
20054
81264
Giải nhất
89560
37312
Đặc biệt
30820
59236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02; 06 03; 08; 09
Đầu 1 16 12; 16
Đầu 2 20 21; 22
Đầu 3 32; 34; 35; 38 36
Đầu 4 44 46
Đầu 5 54; 56 51; 54; 55
Đầu 6 60; 61 61; 62; 64; 69
Đầu 7 73; 75 73
Đầu 8 86 83
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
14
09
14
Giải bảy
762
714
215
Giải sáu
5846
2923
5753
9660
8599
6779
9344
4172
4086
Giải năm
8506
6274
4832
Giải tư
25893
76473
43290
41912
32875
70515
34282
62748
10331
36547
90143
77437
71807
06873
89807
14711
19764
89313
09474
43677
90405
Giải ba
06433
57513
58354
31922
64472
26177
Giải nhì
91018
37692
72340
Giải nhất
14884
66393
97542
Đặc biệt
25461
81603
59829
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06 03; 07; 09 05; 07
Đầu 1 12; 13; 14; 15; 18 14 11; 13; 14; 15
Đầu 2 23 22 29
Đầu 3 33 31; 37 32
Đầu 4 46 43; 47; 48 40; 42; 44
Đầu 5 53 54
Đầu 6 61; 62 60 64
Đầu 7 73; 75 73; 74; 79 72(2); 74; 77(2)
Đầu 8 82; 84 86
Đầu 9 90; 93 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
76
64
42
Giải bảy
966
979
650
Giải sáu
0655
8083
4873
8821
0793
6531
8871
7803
5876
Giải năm
1362
5451
0687
Giải tư
65355
22597
10345
10696
10464
37849
85161
45212
24368
95292
65787
56043
86678
98546
01553
32091
43832
77898
03175
51531
20233
Giải ba
95206
58427
15765
91389
89333
84610
Giải nhì
77844
97182
36385
Giải nhất
38503
48027
92132
Đặc biệt
97921
45765
96175
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 06 03
Đầu 1 12 10
Đầu 2 21; 27 21; 27
Đầu 3 31 31; 32(2); 33(2)
Đầu 4 44; 45; 49 43; 46 42
Đầu 5 55(2) 51 50; 53
Đầu 6 61; 62; 64; 66 64; 65(2); 68
Đầu 7 73; 76 78; 79 71; 75(2); 76
Đầu 8 83 82; 87; 89 85; 87
Đầu 9 96; 97 92; 93 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
89
84
89
Giải bảy
511
093
737
Giải sáu
3631
8847
3018
9600
1846
9500
6192
0405
4877
Giải năm
6463
0680
0609
Giải tư
90709
68545
39956
34151
14195
00966
77742
19332
91976
97773
26849
10306
28595
12928
55720
79019
92753
91777
46443
84879
23659
Giải ba
53211
38825
42992
88449
16770
89868
Giải nhì
49870
96891
16769
Giải nhất
77681
71475
21346
Đặc biệt
65630
19092
51205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 00(2); 06 05(2); 09
Đầu 1 11(2); 18 19
Đầu 2 25 28 20
Đầu 3 30; 31 32 37
Đầu 4 42; 45; 47 46; 49(2) 43; 46
Đầu 5 51; 56 53; 59
Đầu 6 63; 66 68; 69
Đầu 7 70 73; 75; 76 70; 77(2); 79
Đầu 8 81; 89 80; 84 89
Đầu 9 95 91; 92(2); 93; 95 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
04
55
Giải bảy
380
090
008
Giải sáu
1425
9900
3402
2136
0698
5743
0122
9116
4240
Giải năm
5748
9059
9442
Giải tư
65694
45800
99450
78765
06399
38706
27843
33664
78021
97312
18885
97732
31932
58937
11014
13312
09893
47102
04700
76427
92463
Giải ba
98374
44577
14187
75963
46054
49097
Giải nhì
54098
59459
47760
Giải nhất
82510
45608
60623
Đặc biệt
95931
33988
71240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2); 02; 06 04; 08 00; 02; 08
Đầu 1 10 12 12; 14; 16
Đầu 2 20; 25 21 22; 23; 27
Đầu 3 31 32(2); 36; 37
Đầu 4 43; 48 43 40(2); 42
Đầu 5 50 59(2) 54; 55
Đầu 6 65 63; 64 60; 63
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 80 85; 87; 88
Đầu 9 94; 98; 99 90; 98 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/01/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
13
Giải bảy
538
Giải sáu
1964
7186
3620
Giải năm
7315
Giải tư
14342
19528
58544
44159
17093
56656
23075
Giải ba
60411
78315
Giải nhì
91154
Giải nhất
85551
Đặc biệt
27933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0
Đầu 1 11; 13; 15(2)
Đầu 2 20; 28
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 42; 44
Đầu 5 51; 54; 56; 59
Đầu 6 64
Đầu 7 75
Đầu 8 86
Đầu 9 93