Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/02/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
42
Giải bảy
979
650
Giải sáu
8821
0793
6531
8871
7803
5876
Giải năm
5451
0687
Giải tư
45212
24368
95292
65787
56043
86678
98546
01553
32091
43832
77898
03175
51531
20233
Giải ba
15765
91389
89333
84610
Giải nhì
97182
36385
Giải nhất
48027
92132
Đặc biệt
45765
96175
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03
Đầu 1 12 10
Đầu 2 21; 27
Đầu 3 31 31; 32(2); 33(2)
Đầu 4 43; 46 42
Đầu 5 51 50; 53
Đầu 6 64; 65(2); 68
Đầu 7 78; 79 71; 75(2); 76
Đầu 8 82; 87; 89 85; 87
Đầu 9 92; 93 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
89
84
89
Giải bảy
511
093
737
Giải sáu
3631
8847
3018
9600
1846
9500
6192
0405
4877
Giải năm
6463
0680
0609
Giải tư
90709
68545
39956
34151
14195
00966
77742
19332
91976
97773
26849
10306
28595
12928
55720
79019
92753
91777
46443
84879
23659
Giải ba
53211
38825
42992
88449
16770
89868
Giải nhì
49870
96891
16769
Giải nhất
77681
71475
21346
Đặc biệt
65630
19092
51205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 00(2); 06 05(2); 09
Đầu 1 11(2); 18 19
Đầu 2 25 28 20
Đầu 3 30; 31 32 37
Đầu 4 42; 45; 47 46; 49(2) 43; 46
Đầu 5 51; 56 53; 59
Đầu 6 63; 66 68; 69
Đầu 7 70 73; 75; 76 70; 77(2); 79
Đầu 8 81; 89 80; 84 89
Đầu 9 95 91; 92(2); 93; 95 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/02/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
04
55
Giải bảy
380
090
008
Giải sáu
1425
9900
3402
2136
0698
5743
0122
9116
4240
Giải năm
5748
9059
9442
Giải tư
65694
45800
99450
78765
06399
38706
27843
33664
78021
97312
18885
97732
31932
58937
11014
13312
09893
47102
04700
76427
92463
Giải ba
98374
44577
14187
75963
46054
49097
Giải nhì
54098
59459
47760
Giải nhất
82510
45608
60623
Đặc biệt
95931
33988
71240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2); 02; 06 04; 08 00; 02; 08
Đầu 1 10 12 12; 14; 16
Đầu 2 20; 25 21 22; 23; 27
Đầu 3 31 32(2); 36; 37
Đầu 4 43; 48 43 40(2); 42
Đầu 5 50 59(2) 54; 55
Đầu 6 65 63; 64 60; 63
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 80 85; 87; 88
Đầu 9 94; 98; 99 90; 98 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/01/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
98
09
Giải bảy
538
826
409
Giải sáu
1964
7186
3620
8096
4069
9049
4331
3809
8478
Giải năm
7315
1986
3318
Giải tư
14342
19528
58544
44159
17093
56656
23075
03039
02623
81637
44780
47151
52615
08205
60800
66447
66149
16110
94742
64294
91362
Giải ba
60411
78315
51951
46677
79158
05109
Giải nhì
91154
34020
69191
Giải nhất
85551
49636
93638
Đặc biệt
27933
30983
92342
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 09(4)
Đầu 1 11; 13; 15(2) 15 10; 18
Đầu 2 20; 28 20; 23; 26
Đầu 3 33; 38 36; 37; 39 31; 38
Đầu 4 42; 44 49 42(2); 47; 49
Đầu 5 51; 54; 56; 59 51(2) 58
Đầu 6 64 69 62
Đầu 7 75 77 78
Đầu 8 86 80; 83; 86
Đầu 9 93 96; 98 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/01/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
34
96
94
Giải bảy
393
772
738
Giải sáu
0740
1885
2001
0548
0506
0581
7553
8536
9118
Giải năm
3911
7419
5552
Giải tư
85249
82952
63208
63606
81342
52727
54061
94466
34954
67423
55469
30414
39019
69847
64436
57717
08066
54870
53873
75840
27110
Giải ba
09026
98598
54523
83701
91835
26943
Giải nhì
91562
21157
69561
Giải nhất
23809
72020
60964
Đặc biệt
74946
08420
80334
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 06; 08; 09 01; 06
Đầu 1 11 14; 19(2) 10; 17; 18
Đầu 2 26; 27 20(2); 23(2)
Đầu 3 34 34; 35; 36(2); 38
Đầu 4 40; 42; 46; 49 47; 48 40; 43
Đầu 5 52 54; 57 52; 53
Đầu 6 61; 62 66; 69 61; 64; 66
Đầu 7 72 70; 73
Đầu 8 85 81
Đầu 9 93; 98 96 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/01/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
46
Giải bảy
932
Giải sáu
3130
6332
2491
Giải năm
9122
Giải tư
04743
07793
02265
00032
29037
44874
09040
Giải ba
08247
23774
Giải nhì
16772
Giải nhất
63195
Đặc biệt
84247
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 22
Đầu 3 30; 32(3); 37
Đầu 4 40; 43; 46; 47(2)
Đầu 5
Đầu 6 65
Đầu 7 72; 74(2)
Đầu 8
Đầu 9 91; 93; 95