Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
13
83
Giải bảy
415
381
Giải sáu
8798
0036
0462
1633
2394
3479
Giải năm
8179
4782
Giải tư
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
Giải ba
78786
78941
07805
88089
Giải nhì
68079
83782
Giải nhất
00978
50609
Đặc biệt
77638
80703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 05; 09
Đầu 1 13; 15 13
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 31; 34; 36; 38 33; 35; 38
Đầu 4 41; 47; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 62(2)
Đầu 7 70; 78; 79(2) 79
Đầu 8 86 81; 82(2); 83; 89
Đầu 9 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
44
50
Giải bảy
777
700
Giải sáu
4251
8606
9930
0411
3082
5012
Giải năm
4677
4655
Giải tư
92698
66954
02579
43143
30932
81533
35474
33433
84962
67496
51984
90117
26894
11866
Giải ba
96817
62564
35529
10369
Giải nhì
87546
51502
Giải nhất
19435
97283
Đặc biệt
07912
63579
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 00; 02
Đầu 1 12; 17 11; 12; 17
Đầu 2 29
Đầu 3 30; 32; 33; 35 33
Đầu 4 43; 44; 46
Đầu 5 51; 54 50; 55
Đầu 6 64 62; 66; 69
Đầu 7 74; 77(2); 79 79
Đầu 8 82; 83; 84
Đầu 9 98 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
90
Giải bảy
566
084
Giải sáu
0653
3995
3244
9606
6555
2628
Giải năm
1575
2022
Giải tư
72930
67594
18778
78413
57149
32813
03347
17430
82357
11123
49353
24383
79590
04242
Giải ba
24574
80800
73225
54953
Giải nhì
57854
30955
Giải nhất
41313
72461
Đặc biệt
31797
53931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 06
Đầu 1 13(3)
Đầu 2 22; 23; 25; 28
Đầu 3 30 30; 31
Đầu 4 44; 47; 49 42
Đầu 5 53(2); 54 53(2); 55(2); 57
Đầu 6 66 61
Đầu 7 74; 75; 78
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 94; 95; 97 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
40
36
Giải bảy
171
284
Giải sáu
0035
4526
8556
0849
2919
6207
Giải năm
4583
0404
Giải tư
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
Giải ba
12650
49803
61974
69450
Giải nhì
56840
87067
Giải nhất
32887
08166
Đặc biệt
43985
29824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 02; 04; 07; 09
Đầu 1 19
Đầu 2 24; 26 24
Đầu 3 33; 35 34; 36
Đầu 4 40(2); 42; 47 48; 49
Đầu 5 50; 56(2) 50
Đầu 6 62 66; 67
Đầu 7 71 74; 78
Đầu 8 83; 85; 87 84
Đầu 9 97 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
43
18
Giải bảy
237
389
Giải sáu
0812
9945
5956
6531
9965
9406
Giải năm
5513
1598
Giải tư
64135
68172
96698
19896
31591
25260
01051
07174
03081
11037
81204
62897
37572
97084
Giải ba
17175
17469
48944
23281
Giải nhì
20333
56587
Giải nhất
33042
35536
Đặc biệt
14514
86895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 12; 13; 14 18
Đầu 2
Đầu 3 33; 35; 37 31; 36; 37
Đầu 4 42; 43; 45 44
Đầu 5 51; 56
Đầu 6 60; 69 65
Đầu 7 72; 75 72; 74
Đầu 8 81(2); 84; 87; 89
Đầu 9 91; 96; 98 95; 97; 98