Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
30
65
Giải bảy
731
596
Giải sáu
2372
3170
5120
2511
8638
1563
Giải năm
9908
3858
Giải tư
13193
68596
20551
24595
21773
58838
59662
98953
11526
45132
58937
88252
56036
36751
Giải ba
59530
44695
24752
17384
Giải nhì
73162
31829
Giải nhất
44423
45898
Đặc biệt
258605
762471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 08
Đầu 1 11
Đầu 2 20; 23 26; 29
Đầu 3 30(2); 31; 38 32; 36; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 51 51; 52(2); 53; 58
Đầu 6 62(2) 63; 65
Đầu 7 70; 72; 73 71
Đầu 8 84
Đầu 9 93; 95(2); 96 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 12/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
93
93
Giải bảy
200
672
Giải sáu
8646
9658
5296
3352
8811
1712
Giải năm
8908
3192
Giải tư
04405
61722
14283
18198
41606
85386
02753
87262
53750
53643
30010
53661
27096
26414
Giải ba
14357
94327
77302
46638
Giải nhì
85780
81259
Giải nhất
74597
58237
Đặc biệt
287944
539810
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 05; 06; 08 02
Đầu 1 10(2); 11; 12; 14
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 37; 38
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 53; 57; 58 50; 52; 59
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 72
Đầu 8 80; 83; 86
Đầu 9 93; 96; 97; 98 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
16
52
Giải bảy
975
412
Giải sáu
9397
2942
5507
8765
9174
8423
Giải năm
1262
7674
Giải tư
45573
03384
68183
76080
82664
95037
07373
78560
26212
57682
78810
15136
24747
85118
Giải ba
56543
56538
62149
73330
Giải nhì
44491
58844
Giải nhất
06312
92477
Đặc biệt
663389
094332
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1 12; 16 10; 12(2); 18
Đầu 2 23
Đầu 3 37; 38 30; 32; 36
Đầu 4 42; 43 44; 47; 49
Đầu 5 52
Đầu 6 62; 64 60; 65
Đầu 7 73(2); 75 74(2); 77
Đầu 8 80; 83; 84; 89 82
Đầu 9 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/04/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
21
83
Giải bảy
024
194
Giải sáu
0081
8443
5318
0292
1086
6884
Giải năm
6688
1075
Giải tư
81110
80033
15433
79129
91931
28194
97627
66392
87143
31353
07111
88705
35464
88521
Giải ba
38923
09195
94881
08674
Giải nhì
33364
81250
Giải nhất
88143
77772
Đặc biệt
617457
555461
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05
Đầu 1 10; 18 11
Đầu 2 21; 23; 24; 27; 29 21
Đầu 3 31; 33(2)
Đầu 4 43(2) 43
Đầu 5 57 50; 53
Đầu 6 64 61; 64
Đầu 7 72; 74; 75
Đầu 8 81; 88 81; 83; 84; 86
Đầu 9 94; 95 92(2); 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/04/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
87
16
Giải bảy
505
566
Giải sáu
0221
3918
2143
4667
9582
2028
Giải năm
8021
8476
Giải tư
62346
02910
17458
89452
34845
42086
30060
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
Giải ba
11009
82836
22723
33672
Giải nhì
13229
68486
Giải nhất
92576
95215
Đặc biệt
770969
288805
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 09 05
Đầu 1 10; 18 11; 15; 16
Đầu 2 21(2); 29 23; 28
Đầu 3 36 36
Đầu 4 43; 45; 46
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 60; 69 61; 66; 67; 69
Đầu 7 76 70; 72; 76; 79
Đầu 8 86; 87 82; 86
Đầu 9 92