Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
43
18
Giải bảy
237
389
Giải sáu
0812
9945
5956
6531
9965
9406
Giải năm
5513
1598
Giải tư
64135
68172
96698
19896
31591
25260
01051
07174
03081
11037
81204
62897
37572
97084
Giải ba
17175
17469
48944
23281
Giải nhì
20333
56587
Giải nhất
33042
35536
Đặc biệt
14514
86895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 12; 13; 14 18
Đầu 2
Đầu 3 33; 35; 37 31; 36; 37
Đầu 4 42; 43; 45 44
Đầu 5 51; 56
Đầu 6 60; 69 65
Đầu 7 72; 75 72; 74
Đầu 8 81(2); 84; 87; 89
Đầu 9 91; 96; 98 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
04
44
Giải bảy
887
648
Giải sáu
4339
2331
7338
8751
3290
0989
Giải năm
7703
6118
Giải tư
53509
71189
24352
16732
17773
78958
73742
85717
59747
80931
44008
62086
79682
16823
Giải ba
31776
90084
55163
32815
Giải nhì
64663
26026
Giải nhất
24485
88407
Đặc biệt
51635
71819
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 04; 09 07; 08
Đầu 1 15; 17; 18; 19
Đầu 2 23; 26
Đầu 3 31; 32; 35; 38; 39 31
Đầu 4 42 44; 47; 48
Đầu 5 52; 58 51
Đầu 6 63 63
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 84; 85; 87; 89 82; 86; 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
29
36
Giải bảy
315
803
Giải sáu
4716
2679
7054
7207
3143
1936
Giải năm
5427
9659
Giải tư
53759
08887
28349
17029
52510
84750
53461
36356
99819
64416
51035
37727
03559
77768
Giải ba
84728
54537
87215
67385
Giải nhì
42148
05759
Giải nhất
94933
66494
Đặc biệt
29270
50530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 10; 15; 16 15; 16; 19
Đầu 2 27; 28; 29(2) 27
Đầu 3 33; 37 30; 35; 36(2)
Đầu 4 48; 49 43
Đầu 5 50; 54; 59 56; 59(3)
Đầu 6 61 68
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 87 85
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
04
Giải bảy
600
742
Giải sáu
2963
4240
8634
4874
7082
7646
Giải năm
6194
9041
Giải tư
53185
70984
23071
18517
61332
45417
80843
14239
25926
99971
51916
69694
97878
71403
Giải ba
56603
66450
00518
91763
Giải nhì
85765
09998
Giải nhất
24008
25894
Đặc biệt
68202
46748
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 02; 03; 08 03; 04
Đầu 1 17(2) 16; 18
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 34 39
Đầu 4 40; 43 41; 42; 46; 48
Đầu 5 50(2)
Đầu 6 63; 65 63
Đầu 7 71 71; 74; 78
Đầu 8 84; 85 82
Đầu 9 94 94(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
41
52
Giải bảy
701
507
Giải sáu
6588
0005
9066
1167
6050
7416
Giải năm
4812
2303
Giải tư
71663
52514
81486
92310
75373
71039
65743
96334
41242
10135
41386
18009
23953
44389
Giải ba
20383
51436
31156
93009
Giải nhì
60024
74163
Giải nhất
31498
44879
Đặc biệt
24440
28427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 03; 07; 09(2)
Đầu 1 10; 12; 14 16
Đầu 2 24 27
Đầu 3 36; 39 34; 35
Đầu 4 40; 41; 43 42
Đầu 5 50; 52; 53; 56
Đầu 6 63; 66 63; 67
Đầu 7 73 79
Đầu 8 83; 86; 88 86; 89
Đầu 9 98