Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/04/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
27
Giải bảy
076
737
Giải sáu
1521
3386
3720
8708
8344
3607
Giải năm
5537
9826
Giải tư
90009
51088
30318
58046
41151
75432
39544
11254
28398
97973
74783
21173
85377
37466
Giải ba
37642
55818
96083
76768
Giải nhì
00260
97025
Giải nhất
95295
20206
Đặc biệt
782050
023241
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 06; 07; 08
Đầu 1 18(2)
Đầu 2 20; 21; 24 25; 26; 27
Đầu 3 32; 37 37
Đầu 4 42; 44; 46 41; 44
Đầu 5 50; 51 54
Đầu 6 60 66; 68
Đầu 7 76 73(2); 77
Đầu 8 86; 88 83(2)
Đầu 9 95 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/04/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
35
33
Giải bảy
529
305
Giải sáu
6868
9404
2302
0467
8867
9311
Giải năm
5248
9477
Giải tư
41232
44436
33053
86677
68964
40988
31681
09946
07345
16958
36853
05272
04620
57988
Giải ba
95951
53218
72774
02583
Giải nhì
53042
20740
Giải nhất
56923
15132
Đặc biệt
987359
518341
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 04 05
Đầu 1 18 11
Đầu 2 23; 29 20
Đầu 3 32; 35; 36 32; 33
Đầu 4 42; 48 40; 41; 45; 46
Đầu 5 51; 53; 59 53; 58
Đầu 6 64; 68 67(2)
Đầu 7 77 72; 74; 77
Đầu 8 81; 88 83; 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
64
68
Giải bảy
244
455
Giải sáu
8412
1018
0902
4375
0048
7732
Giải năm
1807
4396
Giải tư
69962
99544
85240
87694
85009
30996
61955
35426
96407
45507
56231
29087
26328
77542
Giải ba
24918
48084
04741
10743
Giải nhì
28456
44849
Giải nhất
30375
12051
Đặc biệt
34445
16719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 07; 09 07(2)
Đầu 1 12; 18(2) 19
Đầu 2 26; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 40; 44(2); 45 41; 42; 43; 48; 49
Đầu 5 55; 56 51; 55
Đầu 6 62; 64 68
Đầu 7 75 75
Đầu 8 84 87
Đầu 9 94; 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
37
Giải bảy
015
740
Giải sáu
5051
5712
1026
1575
1287
4934
Giải năm
1860
7347
Giải tư
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
Giải ba
53715
47700
85600
64458
Giải nhì
33654
06213
Giải nhất
45737
48339
Đặc biệt
25088
77137
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 00
Đầu 1 12; 15(2) 13
Đầu 2 26 28(2)
Đầu 3 32; 35; 37 32; 34; 37(2); 38; 39
Đầu 4 49 40; 47
Đầu 5 51; 54 58
Đầu 6 60
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 82; 84; 87; 88 87
Đầu 9 93; 96 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
13
83
Giải bảy
415
381
Giải sáu
8798
0036
0462
1633
2394
3479
Giải năm
8179
4782
Giải tư
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
Giải ba
78786
78941
07805
88089
Giải nhì
68079
83782
Giải nhất
00978
50609
Đặc biệt
77638
80703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 05; 09
Đầu 1 13; 15 13
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 31; 34; 36; 38 33; 35; 38
Đầu 4 41; 47; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 62(2)
Đầu 7 70; 78; 79(2) 79
Đầu 8 86 81; 82(2); 83; 89
Đầu 9 98 94; 98