Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
58
Giải bảy
244
118
Giải sáu
6001
1773
2748
7050
5891
3517
Giải năm
9777
9896
Giải tư
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
Giải ba
49176
69338
81939
35636
Giải nhì
61549
25457
Giải nhất
33797
42443
Đặc biệt
07220
00953
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 02; 03; 04
Đầu 1 18 17; 18
Đầu 2 20; 27
Đầu 3 38; 39 36; 39
Đầu 4 44; 48; 49 41; 43; 48
Đầu 5 50; 53; 57; 58
Đầu 6 62; 69
Đầu 7 73; 76; 77 71; 72
Đầu 8 81; 85
Đầu 9 96; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
23
82
Giải bảy
679
299
Giải sáu
1076
1136
9767
5549
3303
5699
Giải năm
7536
8904
Giải tư
86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379
46081
90067
08098
86714
30944
46277
93836
Giải ba
56535
15247
42157
91088
Giải nhì
80255
96835
Giải nhất
89880
07715
Đặc biệt
30577
90636
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 03; 04
Đầu 1 14; 15
Đầu 2 20; 23
Đầu 3 35; 36(2) 35; 36(2)
Đầu 4 47 44; 49
Đầu 5 54; 55 57
Đầu 6 62; 67 67
Đầu 7 76(2); 77; 79(2) 77
Đầu 8 80; 85 81; 82; 88
Đầu 9 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/12/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
37
28
Giải bảy
955
957
Giải sáu
6333
4712
6078
6794
5611
5195
Giải năm
8959
8693
Giải tư
95419
59356
37458
43286
88686
05752
76894
84601
72348
98203
92047
68149
44703
14000
Giải ba
81408
02139
40990
45859
Giải nhì
70104
20957
Giải nhất
60900
63642
Đặc biệt
75752
27199
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 04; 08 00; 01; 03(2)
Đầu 1 12; 19 11
Đầu 2 28
Đầu 3 33; 37; 39
Đầu 4 42; 47; 48; 49
Đầu 5 52(2); 55; 56; 58; 59 57(2); 59
Đầu 6
Đầu 7 78
Đầu 8 86(2)
Đầu 9 94 90; 93; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/12/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
16
21
Giải bảy
929
894
Giải sáu
8204
4277
8021
0633
7432
9370
Giải năm
1666
3069
Giải tư
06708
02648
60643
09904
09592
51431
30671
04164
32201
09707
46372
23971
50542
59627
Giải ba
86747
38658
24376
01021
Giải nhì
72278
90369
Giải nhất
97870
97825
Đặc biệt
15625
09509
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04(2); 08 01; 07; 09
Đầu 1 16
Đầu 2 21; 25; 29 21(2); 25; 27
Đầu 3 31 32; 33
Đầu 4 43; 47; 48 42
Đầu 5 58
Đầu 6 66 64; 69(2)
Đầu 7 70; 71; 77; 78 70; 71; 72; 76
Đầu 8
Đầu 9 92 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/12/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
69
33
Giải bảy
986
758
Giải sáu
5251
3976
3368
1400
8972
7680
Giải năm
1253
1971
Giải tư
55785
63576
14106
81606
54306
51355
15490
65517
92947
79778
53814
21746
01970
31930
Giải ba
69932
52079
83260
78202
Giải nhì
00963
72230
Giải nhất
68544
05977
Đặc biệt
03691
37001
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06(3) 00; 01; 02
Đầu 1 14; 17
Đầu 2
Đầu 3 32 30(2); 33
Đầu 4 44 46; 47
Đầu 5 51; 53; 55 58
Đầu 6 63; 68; 69 60
Đầu 7 76(2); 79 70; 71; 72; 77; 78
Đầu 8 85; 86 80
Đầu 9 90; 91