Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/12/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
99
26
Giải bảy
917
841
Giải sáu
4942
5306
4024
2453
7302
8503
Giải năm
3552
3256
Giải tư
39935
78751
56905
27396
91040
60726
27150
96217
40939
77520
45403
00131
19789
54233
Giải ba
18589
63016
67197
16307
Giải nhì
53560
19113
Giải nhất
94915
85303
Đặc biệt
96191
73077
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 06 02; 03(3); 07
Đầu 1 15; 16; 17 13; 17
Đầu 2 24; 26 20; 26
Đầu 3 35 31; 33; 39
Đầu 4 40; 42 41
Đầu 5 50; 51; 52 53; 56
Đầu 6 60
Đầu 7 77
Đầu 8 89 89
Đầu 9 91; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/12/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
12
Giải bảy
651
315
Giải sáu
4490
6741
3609
0775
9129
3116
Giải năm
5609
2134
Giải tư
93512
70261
05422
15794
72183
46158
07927
33045
43719
57303
70651
95665
89320
50537
Giải ba
51306
37008
81167
92937
Giải nhì
28983
69210
Giải nhất
31257
01303
Đặc biệt
51004
37471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06; 08; 09(2) 03(2)
Đầu 1 12 10; 12; 15; 16; 19
Đầu 2 22; 27 20; 29
Đầu 3 34; 37(2)
Đầu 4 41 45
Đầu 5 51; 52; 57; 58 51
Đầu 6 61 65; 67
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 83(2)
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/11/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
05
35
Giải bảy
667
335
Giải sáu
6763
2736
5362
4981
3100
3174
Giải năm
2032
8751
Giải tư
81488
90277
54400
64336
30691
05329
56841
15188
72543
66444
24238
06903
04278
63565
Giải ba
61511
07624
04876
02278
Giải nhì
57605
20270
Giải nhất
86303
68953
Đặc biệt
82003
12589
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03(2); 05(2) 00; 03
Đầu 1 11
Đầu 2 24; 29
Đầu 3 32; 36(2) 35(2); 38
Đầu 4 41 43; 44
Đầu 5 51; 53
Đầu 6 62; 63; 67 65
Đầu 7 77 70; 74; 76; 78(2)
Đầu 8 88 81; 88; 89
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/11/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
69
36
Giải bảy
797
996
Giải sáu
0084
4738
8312
1478
3938
0163
Giải năm
5811
8281
Giải tư
62917
15220
09286
30905
96925
24899
63065
53791
73068
16826
45089
09662
45987
02616
Giải ba
00826
83936
65488
77854
Giải nhì
67106
40129
Giải nhất
68083
73637
Đặc biệt
13923
64027
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 06
Đầu 1 11; 12; 17 16
Đầu 2 20; 23; 25; 26 26; 27; 29
Đầu 3 36; 38 36; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 54
Đầu 6 65; 69 62; 63; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 83; 84; 86 81; 87; 88; 89
Đầu 9 97; 99 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/11/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
45
39
Giải bảy
170
759
Giải sáu
2360
7359
0534
7917
7019
7310
Giải năm
8972
4854
Giải tư
41743
27697
71678
17438
01661
62927
14749
07512
18815
00112
02001
05016
84265
66664
Giải ba
88621
52939
90917
14280
Giải nhì
57203
13139
Giải nhất
52794
95350
Đặc biệt
24165
29899
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 01
Đầu 1 10; 12(2); 15; 16; 17(2); 19
Đầu 2 21; 27
Đầu 3 34; 38; 39 39(2)
Đầu 4 43; 45; 49
Đầu 5 59 50; 54; 59
Đầu 6 60; 61; 65 64; 65
Đầu 7 70; 72; 78
Đầu 8 80
Đầu 9 94; 97 99