Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
29
36
Giải bảy
315
803
Giải sáu
4716
2679
7054
7207
3143
1936
Giải năm
5427
9659
Giải tư
53759
08887
28349
17029
52510
84750
53461
36356
99819
64416
51035
37727
03559
77768
Giải ba
84728
54537
87215
67385
Giải nhì
42148
05759
Giải nhất
94933
66494
Đặc biệt
29270
50530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 10; 15; 16 15; 16; 19
Đầu 2 27; 28; 29(2) 27
Đầu 3 33; 37 30; 35; 36(2)
Đầu 4 48; 49 43
Đầu 5 50; 54; 59 56; 59(3)
Đầu 6 61 68
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 87 85
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
04
Giải bảy
600
742
Giải sáu
2963
4240
8634
4874
7082
7646
Giải năm
6194
9041
Giải tư
53185
70984
23071
18517
61332
45417
80843
14239
25926
99971
51916
69694
97878
71403
Giải ba
56603
66450
00518
91763
Giải nhì
85765
09998
Giải nhất
24008
25894
Đặc biệt
68202
46748
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 02; 03; 08 03; 04
Đầu 1 17(2) 16; 18
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 34 39
Đầu 4 40; 43 41; 42; 46; 48
Đầu 5 50(2)
Đầu 6 63; 65 63
Đầu 7 71 71; 74; 78
Đầu 8 84; 85 82
Đầu 9 94 94(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
41
52
Giải bảy
701
507
Giải sáu
6588
0005
9066
1167
6050
7416
Giải năm
4812
2303
Giải tư
71663
52514
81486
92310
75373
71039
65743
96334
41242
10135
41386
18009
23953
44389
Giải ba
20383
51436
31156
93009
Giải nhì
60024
74163
Giải nhất
31498
44879
Đặc biệt
24440
28427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 03; 07; 09(2)
Đầu 1 10; 12; 14 16
Đầu 2 24 27
Đầu 3 36; 39 34; 35
Đầu 4 40; 41; 43 42
Đầu 5 50; 52; 53; 56
Đầu 6 63; 66 63; 67
Đầu 7 73 79
Đầu 8 83; 86; 88 86; 89
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
58
Giải bảy
244
118
Giải sáu
6001
1773
2748
7050
5891
3517
Giải năm
9777
9896
Giải tư
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
Giải ba
49176
69338
81939
35636
Giải nhì
61549
25457
Giải nhất
33797
42443
Đặc biệt
07220
00953
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 02; 03; 04
Đầu 1 18 17; 18
Đầu 2 20; 27
Đầu 3 38; 39 36; 39
Đầu 4 44; 48; 49 41; 43; 48
Đầu 5 50; 53; 57; 58
Đầu 6 62; 69
Đầu 7 73; 76; 77 71; 72
Đầu 8 81; 85
Đầu 9 96; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/01/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
23
82
Giải bảy
679
299
Giải sáu
1076
1136
9767
5549
3303
5699
Giải năm
7536
8904
Giải tư
86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379
46081
90067
08098
86714
30944
46277
93836
Giải ba
56535
15247
42157
91088
Giải nhì
80255
96835
Giải nhất
89880
07715
Đặc biệt
30577
90636
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 03; 04
Đầu 1 14; 15
Đầu 2 20; 23
Đầu 3 35; 36(2) 35; 36(2)
Đầu 4 47 44; 49
Đầu 5 54; 55 57
Đầu 6 62; 67 67
Đầu 7 76(2); 77; 79(2) 77
Đầu 8 80; 85 81; 82; 88
Đầu 9 98; 99(2)