Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
64
68
Giải bảy
244
455
Giải sáu
8412
1018
0902
4375
0048
7732
Giải năm
1807
4396
Giải tư
69962
99544
85240
87694
85009
30996
61955
35426
96407
45507
56231
29087
26328
77542
Giải ba
24918
48084
04741
10743
Giải nhì
28456
44849
Giải nhất
30375
12051
Đặc biệt
34445
16719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 07; 09 07(2)
Đầu 1 12; 18(2) 19
Đầu 2 26; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 40; 44(2); 45 41; 42; 43; 48; 49
Đầu 5 55; 56 51; 55
Đầu 6 62; 64 68
Đầu 7 75 75
Đầu 8 84 87
Đầu 9 94; 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
37
Giải bảy
015
740
Giải sáu
5051
5712
1026
1575
1287
4934
Giải năm
1860
7347
Giải tư
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
Giải ba
53715
47700
85600
64458
Giải nhì
33654
06213
Giải nhất
45737
48339
Đặc biệt
25088
77137
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 00
Đầu 1 12; 15(2) 13
Đầu 2 26 28(2)
Đầu 3 32; 35; 37 32; 34; 37(2); 38; 39
Đầu 4 49 40; 47
Đầu 5 51; 54 58
Đầu 6 60
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 82; 84; 87; 88 87
Đầu 9 93; 96 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
13
83
Giải bảy
415
381
Giải sáu
8798
0036
0462
1633
2394
3479
Giải năm
8179
4782
Giải tư
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
Giải ba
78786
78941
07805
88089
Giải nhì
68079
83782
Giải nhất
00978
50609
Đặc biệt
77638
80703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 05; 09
Đầu 1 13; 15 13
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 31; 34; 36; 38 33; 35; 38
Đầu 4 41; 47; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 62(2)
Đầu 7 70; 78; 79(2) 79
Đầu 8 86 81; 82(2); 83; 89
Đầu 9 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
44
50
Giải bảy
777
700
Giải sáu
4251
8606
9930
0411
3082
5012
Giải năm
4677
4655
Giải tư
92698
66954
02579
43143
30932
81533
35474
33433
84962
67496
51984
90117
26894
11866
Giải ba
96817
62564
35529
10369
Giải nhì
87546
51502
Giải nhất
19435
97283
Đặc biệt
07912
63579
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 00; 02
Đầu 1 12; 17 11; 12; 17
Đầu 2 29
Đầu 3 30; 32; 33; 35 33
Đầu 4 43; 44; 46
Đầu 5 51; 54 50; 55
Đầu 6 64 62; 66; 69
Đầu 7 74; 77(2); 79 79
Đầu 8 82; 83; 84
Đầu 9 98 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
90
Giải bảy
566
084
Giải sáu
0653
3995
3244
9606
6555
2628
Giải năm
1575
2022
Giải tư
72930
67594
18778
78413
57149
32813
03347
17430
82357
11123
49353
24383
79590
04242
Giải ba
24574
80800
73225
54953
Giải nhì
57854
30955
Giải nhất
41313
72461
Đặc biệt
31797
53931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 06
Đầu 1 13(3)
Đầu 2 22; 23; 25; 28
Đầu 3 30 30; 31
Đầu 4 44; 47; 49 42
Đầu 5 53(2); 54 53(2); 55(2); 57
Đầu 6 66 61
Đầu 7 74; 75; 78
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 94; 95; 97 90(2)