Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/10/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
70
81
Giải bảy
901
249
Giải sáu
3739
4162
1831
5288
0743
8575
Giải năm
5848
3179
Giải tư
26319
85937
88083
02878
05508
91465
81727
09466
81941
27980
88212
22975
00898
15795
Giải ba
89589
69860
32157
65827
Giải nhì
19026
50749
Giải nhất
93400
67267
Đặc biệt
21670
45008
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 08 08
Đầu 1 19 12
Đầu 2 26; 27 27
Đầu 3 31; 37; 39
Đầu 4 48 41; 43; 49(2)
Đầu 5 57
Đầu 6 60; 62; 65 66; 67
Đầu 7 70(2); 78 75(2); 79
Đầu 8 83; 89 80; 81; 88
Đầu 9 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/10/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
83
70
Giải bảy
500
778
Giải sáu
7183
9878
9366
2979
0046
0580
Giải năm
4045
7226
Giải tư
91167
87351
06700
97493
58684
56052
97064
57851
52265
46908
47820
85091
17640
54192
Giải ba
93036
59520
24675
67453
Giải nhì
57043
97256
Giải nhất
02414
99819
Đặc biệt
53563
80223
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00(2) 08
Đầu 1 14 19
Đầu 2 20 20; 23; 26
Đầu 3 36
Đầu 4 43; 45 40; 46
Đầu 5 51; 52 51; 53; 56
Đầu 6 63; 64; 66; 67 65
Đầu 7 78 70; 75; 78; 79
Đầu 8 83(2); 84 80
Đầu 9 93 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/10/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
65
85
Giải bảy
283
665
Giải sáu
5434
5471
8041
6643
3222
7477
Giải năm
2374
9803
Giải tư
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
Giải ba
30317
19739
65338
98856
Giải nhì
96990
29767
Giải nhất
00872
42296
Đặc biệt
47716
91757
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03 03
Đầu 1 16; 17 10; 17
Đầu 2 25 22
Đầu 3 34; 39 30; 35; 38
Đầu 4 40; 41 43
Đầu 5 51; 56; 57
Đầu 6 65 65; 67
Đầu 7 71; 72(2); 74 77
Đầu 8 83 80; 85
Đầu 9 90; 91; 92 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/10/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
62
72
Giải bảy
258
312
Giải sáu
4239
6165
3747
0787
0279
1624
Giải năm
4828
0082
Giải tư
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998
Giải ba
52059
86834
87764
92017
Giải nhì
38046
58672
Giải nhất
25233
24895
Đặc biệt
37796
06689
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1 15; 18 12; 14; 17
Đầu 2 28 22; 24
Đầu 3 33; 34; 38; 39
Đầu 4 40; 46; 47 47
Đầu 5 58; 59 55
Đầu 6 62; 65(2); 67 64
Đầu 7 71 72(3); 79
Đầu 8 82; 87; 89(2)
Đầu 9 96 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/09/2016

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
09
72
Giải bảy
974
114
Giải sáu
1834
5125
8099
2833
1226
3271
Giải năm
1961
1080
Giải tư
78810
60312
90835
15167
89206
39193
77647
63461
57009
25379
24959
99211
38804
48978
Giải ba
83364
71734
79112
15266
Giải nhì
20294
43867
Giải nhất
66625
33831
Đặc biệt
68700
86221
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 06; 09 04; 09
Đầu 1 10; 12 11; 12; 14
Đầu 2 25(2) 21; 26
Đầu 3 34(2); 35 31; 33
Đầu 4 47
Đầu 5 59
Đầu 6 61; 64; 67 61; 66; 67
Đầu 7 74 71; 72; 78; 79
Đầu 8 80
Đầu 9 93; 94; 99