Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/03/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
95
Giải bảy
325
Giải sáu
0210
9622
2889
Giải năm
0630
Giải tư
23904
54317
36875
97746
79014
47892
80918
Giải ba
67342
52578
Giải nhì
79523
Giải nhất
12665
Đặc biệt
64673
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 14; 17; 18
Đầu 2 22; 23; 25
Đầu 3 30
Đầu 4 42; 46
Đầu 5
Đầu 6 65
Đầu 7 73; 75; 78
Đầu 8 89
Đầu 9 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/03/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
10
66
Giải bảy
308
587
Giải sáu
9300
5627
7423
5727
1701
4319
Giải năm
0391
8725
Giải tư
81907
31859
76093
08931
17696
39821
57001
99917
25107
85541
31278
39892
93395
31997
Giải ba
02149
81363
35036
02050
Giải nhì
83656
90168
Giải nhất
56293
07845
Đặc biệt
72483
73906
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 07; 08 01; 06; 07
Đầu 1 10 17; 19
Đầu 2 21; 23; 27 25; 27
Đầu 3 31 36
Đầu 4 49 41; 45
Đầu 5 56; 59 50
Đầu 6 63 66; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 83 87
Đầu 9 91; 93(2); 96 92; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
42
51
Giải bảy
276
596
Giải sáu
3322
4798
2339
7337
6991
7335
Giải năm
2943
7466
Giải tư
61861
45267
43880
63995
63905
74395
17355
09733
16566
14462
65607
09791
37841
23183
Giải ba
55643
62880
09675
97266
Giải nhì
85631
61868
Giải nhất
32125
88970
Đặc biệt
06974
07016
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05 07
Đầu 1 16
Đầu 2 22; 25
Đầu 3 31; 39 33; 35; 37
Đầu 4 42; 43(2) 41
Đầu 5 55 51
Đầu 6 61; 67 62; 66(3); 68
Đầu 7 74; 76 70; 75
Đầu 8 80(2) 83
Đầu 9 95(2); 98 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
74
68
Giải bảy
638
778
Giải sáu
6749
4328
9739
8248
3189
2359
Giải năm
2042
8305
Giải tư
73273
56064
06755
81309
54896
03892
97334
39491
75490
15317
64311
83685
09736
57891
Giải ba
65874
25556
65717
68024
Giải nhì
91994
86192
Giải nhất
05641
82562
Đặc biệt
18638
72487
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 05
Đầu 1 11; 17(2)
Đầu 2 28 24
Đầu 3 34; 38(2); 39 36
Đầu 4 41; 42; 49 48
Đầu 5 55; 56 59
Đầu 6 64 62; 68
Đầu 7 73; 74(2) 78
Đầu 8 85; 87; 89
Đầu 9 92; 94; 96 90; 91(2); 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
33
Giải bảy
204
700
Giải sáu
3472
1644
4636
0060
7549
8088
Giải năm
6738
2512
Giải tư
68062
09408
99150
95862
99199
92693
01622
10548
17289
98774
73564
35375
30507
65531
Giải ba
53311
44620
24370
67706
Giải nhì
97515
91904
Giải nhất
60492
80209
Đặc biệt
23852
97088
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 08 00; 04; 06; 07; 09
Đầu 1 11; 15 12
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 36; 38 31; 33
Đầu 4 44 48; 49
Đầu 5 50; 52(2)
Đầu 6 62(2) 60; 64
Đầu 7 72 70; 74; 75
Đầu 8 88(2); 89
Đầu 9 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
60
Giải bảy
782
Giải sáu
6593
4123
0978
Giải năm
0732
Giải tư
50038
19497
98964
07625
94784
76645
34641
Giải ba
28022
13078
Giải nhì
49253
Giải nhất
39622
Đặc biệt
45187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 22(2); 23; 25
Đầu 3 32; 38
Đầu 4 41; 45
Đầu 5 53
Đầu 6 60; 64
Đầu 7 78(2)
Đầu 8 82; 84; 87
Đầu 9 93; 97