Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/05/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
98
Giải bảy
488
Giải sáu
4206
8510
6762
Giải năm
2285
Giải tư
25392
11404
16610
63246
90693
79342
66047
Giải ba
77618
61006
Giải nhì
81994
Giải nhất
07142
Đặc biệt
64232
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06(2)
Đầu 1 10(2); 18
Đầu 2
Đầu 3 32
Đầu 4 42(2); 46; 47
Đầu 5
Đầu 6 62
Đầu 7
Đầu 8 85; 88
Đầu 9 92; 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/05/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
33
30
Giải bảy
951
835
Giải sáu
0692
2449
4043
6783
3185
1496
Giải năm
6453
9702
Giải tư
74064
71015
54044
77441
07191
10482
25181
00767
12813
20024
44427
60436
25756
73378
Giải ba
71222
32473
89286
25303
Giải nhì
03046
24343
Giải nhất
66435
70113
Đặc biệt
97458
06033
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 15 13(2)
Đầu 2 22 24; 27
Đầu 3 33; 35 30; 33; 35; 36
Đầu 4 41; 43; 44; 46; 49 43
Đầu 5 51; 53; 58 56
Đầu 6 64 67
Đầu 7 73 78
Đầu 8 81; 82 83; 85; 86
Đầu 9 91; 92 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
25
57
Giải bảy
910
937
Giải sáu
3229
2524
8869
0498
5005
6343
Giải năm
1341
0180
Giải tư
37158
84081
30654
91287
73280
67643
35602
93594
83364
47728
24728
16331
58485
21702
Giải ba
23835
07613
24983
33810
Giải nhì
15594
54071
Giải nhất
20735
91607
Đặc biệt
80418
96886
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02 02; 05; 07
Đầu 1 10; 13; 18 10
Đầu 2 24; 25; 29 28(2)
Đầu 3 35(2) 31; 37
Đầu 4 41; 43 43
Đầu 5 54; 58 57
Đầu 6 69 64
Đầu 7 71
Đầu 8 80; 81; 87 80; 83; 85; 86
Đầu 9 94 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
76
33
Giải bảy
886
453
Giải sáu
0190
7016
5063
1943
7733
8480
Giải năm
6095
1456
Giải tư
34014
16979
81055
11383
50791
71730
09827
55054
14963
17320
84682
73677
78903
26365
Giải ba
64446
30278
69770
32193
Giải nhì
88068
09410
Giải nhất
28595
06355
Đặc biệt
31262
41641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03
Đầu 1 14; 16 10
Đầu 2 27 20
Đầu 3 30 33(2)
Đầu 4 46 41; 43
Đầu 5 55 53; 54; 55; 56
Đầu 6 62; 63; 68 63; 65
Đầu 7 76; 78; 79 70; 77
Đầu 8 83; 86 80; 82
Đầu 9 90; 91; 95(2) 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
21
42
Giải bảy
232
511
Giải sáu
2805
0734
3440
2888
8250
8968
Giải năm
0051
6220
Giải tư
17463
47032
59509
17325
54703
34466
86402
42444
94956
85247
07409
64928
75148
62799
Giải ba
18220
07002
95415
90278
Giải nhì
32769
46902
Giải nhất
37319
85267
Đặc biệt
41098
88317
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02(2); 03; 05; 09 02; 09
Đầu 1 19 11; 15; 17
Đầu 2 20; 21; 25 20; 28
Đầu 3 32(2); 34
Đầu 4 40 42; 44; 47; 48
Đầu 5 51 50; 56
Đầu 6 63; 66; 69 67; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 88
Đầu 9 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
00
Giải bảy
741
Giải sáu
6599
1411
5041
Giải năm
5901
Giải tư
23709
05369
82216
39441
32308
93796
26648
Giải ba
91234
83335
Giải nhì
02458
Giải nhất
11007
Đặc biệt
72170
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 00; 01; 07; 08; 09
Đầu 1 11; 16
Đầu 2
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 41(3); 48
Đầu 5 58
Đầu 6 69
Đầu 7 70
Đầu 8
Đầu 9 96; 99