Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/02/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
51
Giải bảy
596
Giải sáu
7337
6991
7335
Giải năm
7466
Giải tư
09733
16566
14462
65607
09791
37841
23183
Giải ba
09675
97266
Giải nhì
61868
Giải nhất
88970
Đặc biệt
07016
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1 16
Đầu 2
Đầu 3 33; 35; 37
Đầu 4 41
Đầu 5 51
Đầu 6 62; 66(3); 68
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 83
Đầu 9 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
74
68
Giải bảy
638
778
Giải sáu
6749
4328
9739
8248
3189
2359
Giải năm
2042
8305
Giải tư
73273
56064
06755
81309
54896
03892
97334
39491
75490
15317
64311
83685
09736
57891
Giải ba
65874
25556
65717
68024
Giải nhì
91994
86192
Giải nhất
05641
82562
Đặc biệt
18638
72487
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 05
Đầu 1 11; 17(2)
Đầu 2 28 24
Đầu 3 34; 38(2); 39 36
Đầu 4 41; 42; 49 48
Đầu 5 55; 56 59
Đầu 6 64 62; 68
Đầu 7 73; 74(2) 78
Đầu 8 85; 87; 89
Đầu 9 92; 94; 96 90; 91(2); 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
33
Giải bảy
204
700
Giải sáu
3472
1644
4636
0060
7549
8088
Giải năm
6738
2512
Giải tư
68062
09408
99150
95862
99199
92693
01622
10548
17289
98774
73564
35375
30507
65531
Giải ba
53311
44620
24370
67706
Giải nhì
97515
91904
Giải nhất
60492
80209
Đặc biệt
23852
97088
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 08 00; 04; 06; 07; 09
Đầu 1 11; 15 12
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 36; 38 31; 33
Đầu 4 44 48; 49
Đầu 5 50; 52(2)
Đầu 6 62(2) 60; 64
Đầu 7 72 70; 74; 75
Đầu 8 88(2); 89
Đầu 9 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/02/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
60
00
Giải bảy
782
390
Giải sáu
6593
4123
0978
7199
0958
9949
Giải năm
0732
2707
Giải tư
50038
19497
98964
07625
94784
76645
34641
58102
99787
89267
00007
11915
94983
25662
Giải ba
28022
13078
96937
59952
Giải nhì
49253
57644
Giải nhất
39622
48374
Đặc biệt
45187
67468
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 02; 07(2)
Đầu 1 15
Đầu 2 22(2); 23; 25
Đầu 3 32; 38 37
Đầu 4 41; 45 44; 49
Đầu 5 53 52; 58
Đầu 6 60; 64 62; 67; 68
Đầu 7 78(2) 74
Đầu 8 82; 84; 87 83; 87
Đầu 9 93; 97 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/01/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
32
86
Giải bảy
543
539
Giải sáu
1333
6392
5148
5368
4020
6380
Giải năm
2638
0924
Giải tư
48445
88626
03351
99903
47870
73986
44469
62451
34462
03324
44385
97497
59036
02877
Giải ba
33365
04022
91400
91324
Giải nhì
24877
80305
Giải nhất
85281
70948
Đặc biệt
81892
98658
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 00; 05
Đầu 1
Đầu 2 22; 26 20; 24(3)
Đầu 3 32; 33; 38 36; 39
Đầu 4 43; 45; 48 48
Đầu 5 51 51; 58
Đầu 6 65; 69 62; 68
Đầu 7 70; 77 77
Đầu 8 81; 86 80; 85; 86
Đầu 9 92(2) 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/01/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
54
Giải bảy
497
Giải sáu
5750
6587
5820
Giải năm
7584
Giải tư
65709
72082
44726
18811
19717
84415
56331
Giải ba
13599
77808
Giải nhì
83785
Giải nhất
12030
Đặc biệt
79748
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 11; 15; 17
Đầu 2 20; 26
Đầu 3 30; 31
Đầu 4 48
Đầu 5 50; 54
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 82; 84; 85; 87
Đầu 9 97; 99