Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
53
Giải bảy
239
398
Giải sáu
3557
8420
6597
5741
2524
1860
Giải năm
7019
2664
Giải tư
57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
65758
61159
42048
20268
53131
11564
60491
Giải ba
45184
68312
71370
59976
Giải nhì
42302
17101
Giải nhất
16068
17372
Đặc biệt
04299
07773
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02 01
Đầu 1 12; 17; 19
Đầu 2 20; 25; 27 24
Đầu 3 39 31
Đầu 4 41; 48
Đầu 5 57 53; 58; 59
Đầu 6 61; 63; 68 60; 64(2); 68
Đầu 7 70; 72; 73; 76
Đầu 8 82; 83; 84
Đầu 9 96; 97; 99 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
50
Giải bảy
919
241
Giải sáu
3015
0062
4732
6605
3892
7607
Giải năm
3269
3456
Giải tư
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
Giải ba
70285
92376
68187
43531
Giải nhì
82018
09056
Giải nhất
56230
61283
Đặc biệt
76198
47891
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 07
Đầu 1 15; 18; 19 17
Đầu 2 20 21; 22
Đầu 3 30; 32; 35 31
Đầu 4 41
Đầu 5 53 50; 56(2)
Đầu 6 61; 62; 64; 69 61; 65
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 84; 85; 87 83; 85; 87
Đầu 9 98 91; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
53
44
Giải bảy
970
673
Giải sáu
6866
6861
3542
7766
3442
6989
Giải năm
8574
0568
Giải tư
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
69195
27136
11026
82898
55533
63991
64708
Giải ba
23367
10449
84255
94803
Giải nhì
28371
64325
Giải nhất
42828
69819
Đặc biệt
29267
09227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 03; 08
Đầu 1 18 19
Đầu 2 28 25; 26; 27
Đầu 3 39 33; 36
Đầu 4 41; 42; 45; 49 42; 44
Đầu 5 53 55
Đầu 6 61; 66; 67(2); 68 66; 68
Đầu 7 70; 71; 74 73
Đầu 8 83 89
Đầu 9 91; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
49
09
Giải bảy
536
816
Giải sáu
4626
3552
4632
3687
9884
4140
Giải năm
1421
3906
Giải tư
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
Giải ba
37699
32510
43333
25175
Giải nhì
46461
59238
Giải nhất
32645
85233
Đặc biệt
86731
77283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 10; 15 16
Đầu 2 21; 25; 26
Đầu 3 31; 32; 36 33(2); 38; 39
Đầu 4 45; 49(2) 40(2); 45
Đầu 5 52
Đầu 6 61 60
Đầu 7 75
Đầu 8 84; 85 83; 84; 87
Đầu 9 99 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
48
41
Giải bảy
490
224
Giải sáu
1862
0282
1093
3491
9690
5587
Giải năm
1467
3306
Giải tư
93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
Giải ba
43959
28001
16194
13617
Giải nhì
22333
46471
Giải nhất
18728
69476
Đặc biệt
39444
90727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 06
Đầu 1 14; 17
Đầu 2 27; 28 24; 27
Đầu 3 33; 35; 36
Đầu 4 41; 44; 48 41; 42; 47
Đầu 5 56; 59 50; 51; 55
Đầu 6 62; 67
Đầu 7 71; 76; 77
Đầu 8 82; 84 87
Đầu 9 90(2); 93 90; 91; 94