Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
73
53
Giải bảy
384
682
Giải sáu
2458
1662
9657
2824
4952
6656
Giải năm
9269
1675
Giải tư
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
Giải ba
08714
81308
93990
73386
Giải nhì
24306
91251
Giải nhất
82382
30560
Đặc biệt
47136
89316
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04; 06; 08
Đầu 1 14; 19 16(2)
Đầu 2 23; 26 22; 23; 24
Đầu 3 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 57; 58 51; 52; 53; 54; 56
Đầu 6 62; 69 60(2); 68
Đầu 7 72; 73 75
Đầu 8 82; 84 82(2); 86
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
72
72
Giải bảy
602
769
Giải sáu
2600
7940
6314
6540
9216
3711
Giải năm
7241
6540
Giải tư
42368
47693
91776
58319
78662
07386
94089
18241
75925
42461
99756
94037
38045
80118
Giải ba
86380
95248
58523
71431
Giải nhì
22803
27430
Giải nhất
93321
92747
Đặc biệt
35473
09028
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02; 03
Đầu 1 14; 19 11; 16; 18
Đầu 2 21 23; 25; 28
Đầu 3 30; 31; 37
Đầu 4 40; 41; 48 40(2); 41; 45; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 68 61; 69
Đầu 7 72; 73; 76 72
Đầu 8 80; 86; 89
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
70
66
Giải bảy
175
829
Giải sáu
2554
6121
6918
3451
6282
5042
Giải năm
9535
5003
Giải tư
81985
46952
12622
54016
18513
49971
52824
49145
78534
09888
38527
54438
31963
93017
Giải ba
00751
92057
10947
84613
Giải nhì
93921
32998
Giải nhất
31178
62146
Đặc biệt
94094
29599
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03
Đầu 1 13; 16; 18 13; 17
Đầu 2 21(2); 22; 24 27; 29
Đầu 3 35 34; 38
Đầu 4 42; 45; 46; 47
Đầu 5 51; 52; 54; 57 51
Đầu 6 63; 66
Đầu 7 70; 71; 75; 78
Đầu 8 85 82; 88
Đầu 9 94 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
07
86
Giải bảy
765
703
Giải sáu
9740
5050
8138
6565
8029
7556
Giải năm
8944
0943
Giải tư
03031
10830
73588
98507
12620
48451
25101
93393
22538
64177
74928
22039
35106
42088
Giải ba
36467
77837
94315
59616
Giải nhì
74384
88697
Giải nhất
45020
17729
Đặc biệt
68197
92887
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 07(2) 03; 06
Đầu 1 15; 16
Đầu 2 20(2) 28; 29(2)
Đầu 3 30; 31; 37; 38 38; 39
Đầu 4 40; 44 43
Đầu 5 50; 51 56
Đầu 6 65; 67 65
Đầu 7 77
Đầu 8 84; 88 86; 87; 88
Đầu 9 97 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/01/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
24
43
Giải bảy
707
669
Giải sáu
6248
3076
0890
1900
0384
1224
Giải năm
6910
6395
Giải tư
51027
72362
54418
27857
01316
54939
79095
41213
49340
01826
22354
45465
47853
53720
Giải ba
24498
53217
77557
35842
Giải nhì
75874
44239
Giải nhất
21523
61566
Đặc biệt
54354
04128
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 00
Đầu 1 10; 16; 17; 18 13
Đầu 2 23; 24; 27 20; 24; 26; 28
Đầu 3 39 39
Đầu 4 48 40; 42; 43
Đầu 5 54; 57 53; 54; 57
Đầu 6 62 65; 66; 69
Đầu 7 74; 76
Đầu 8 84
Đầu 9 90; 95; 98 95