Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
49
09
Giải bảy
536
816
Giải sáu
4626
3552
4632
3687
9884
4140
Giải năm
1421
3906
Giải tư
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
Giải ba
37699
32510
43333
25175
Giải nhì
46461
59238
Giải nhất
32645
85233
Đặc biệt
86731
77283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 10; 15 16
Đầu 2 21; 25; 26
Đầu 3 31; 32; 36 33(2); 38; 39
Đầu 4 45; 49(2) 40(2); 45
Đầu 5 52
Đầu 6 61 60
Đầu 7 75
Đầu 8 84; 85 83; 84; 87
Đầu 9 99 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
48
41
Giải bảy
490
224
Giải sáu
1862
0282
1093
3491
9690
5587
Giải năm
1467
3306
Giải tư
93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
Giải ba
43959
28001
16194
13617
Giải nhì
22333
46471
Giải nhất
18728
69476
Đặc biệt
39444
90727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 06
Đầu 1 14; 17
Đầu 2 27; 28 24; 27
Đầu 3 33; 35; 36
Đầu 4 41; 44; 48 41; 42; 47
Đầu 5 56; 59 50; 51; 55
Đầu 6 62; 67
Đầu 7 71; 76; 77
Đầu 8 82; 84 87
Đầu 9 90(2); 93 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
69
38
Giải bảy
551
622
Giải sáu
9378
3188
0042
2942
5844
5231
Giải năm
3181
1876
Giải tư
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
Giải ba
71294
52249
11395
66838
Giải nhì
24710
49998
Giải nhất
14411
13355
Đặc biệt
97625
45512
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 04
Đầu 1 10; 11 12
Đầu 2 25 22
Đầu 3 31(2); 38(2); 39
Đầu 4 42; 44; 48; 49 42; 44
Đầu 5 51 55
Đầu 6 69(2) 61
Đầu 7 78 71; 76
Đầu 8 81; 87; 88 80; 82
Đầu 9 91; 94 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
73
53
Giải bảy
384
682
Giải sáu
2458
1662
9657
2824
4952
6656
Giải năm
9269
1675
Giải tư
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
Giải ba
08714
81308
93990
73386
Giải nhì
24306
91251
Giải nhất
82382
30560
Đặc biệt
47136
89316
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04; 06; 08
Đầu 1 14; 19 16(2)
Đầu 2 23; 26 22; 23; 24
Đầu 3 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 57; 58 51; 52; 53; 54; 56
Đầu 6 62; 69 60(2); 68
Đầu 7 72; 73 75
Đầu 8 82; 84 82(2); 86
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
72
72
Giải bảy
602
769
Giải sáu
2600
7940
6314
6540
9216
3711
Giải năm
7241
6540
Giải tư
42368
47693
91776
58319
78662
07386
94089
18241
75925
42461
99756
94037
38045
80118
Giải ba
86380
95248
58523
71431
Giải nhì
22803
27430
Giải nhất
93321
92747
Đặc biệt
35473
09028
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02; 03
Đầu 1 14; 19 11; 16; 18
Đầu 2 21 23; 25; 28
Đầu 3 30; 31; 37
Đầu 4 40; 41; 48 40(2); 41; 45; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 68 61; 69
Đầu 7 72; 73; 76 72
Đầu 8 80; 86; 89
Đầu 9 93