Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/03/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
99
Giải bảy
002
Giải sáu
0327
3836
1387
Giải năm
3525
Giải tư
53733
49303
78630
43649
42739
61144
41879
Giải ba
52818
11123
Giải nhì
07586
Giải nhất
44506
Đặc biệt
35855
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 02; 03; 06
Đầu 1 18
Đầu 2 23; 25; 27
Đầu 3 30; 33; 36; 39
Đầu 4 44; 49
Đầu 5 55
Đầu 6
Đầu 7 79
Đầu 8 86; 87
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
93
90
Giải bảy
453
051
Giải sáu
1889
1787
2984
5966
6101
3407
Giải năm
0271
4596
Giải tư
30144
60863
32883
29310
19471
62400
17071
35490
38134
29766
28287
11655
66824
75438
Giải ba
51068
94321
11312
24814
Giải nhì
98402
06674
Giải nhất
75932
45443
Đặc biệt
01616
39343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02 01; 07
Đầu 1 10; 16 12; 14
Đầu 2 21 24
Đầu 3 32 34; 38
Đầu 4 44 43(2)
Đầu 5 53 51; 55
Đầu 6 63; 68 66(2)
Đầu 7 71(3) 74
Đầu 8 83; 84; 87; 89 87
Đầu 9 93 90(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
90
77
Giải bảy
829
942
Giải sáu
8675
9753
0636
9136
5987
3223
Giải năm
8075
5565
Giải tư
94407
09432
35058
36628
32191
13261
14381
11941
03314
50323
13222
98384
56149
77304
Giải ba
64419
62162
40003
74215
Giải nhì
91991
68877
Giải nhất
97125
01631
Đặc biệt
58724
84087
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 03; 04
Đầu 1 19 14; 15
Đầu 2 24; 25; 28; 29 22; 23(2)
Đầu 3 32; 36 31; 36
Đầu 4 41; 42; 49
Đầu 5 53; 58
Đầu 6 61; 62 65
Đầu 7 75(2) 77(2)
Đầu 8 81 84; 87(2)
Đầu 9 90; 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
43
65
Giải bảy
280
520
Giải sáu
0070
4498
5969
1625
8920
2974
Giải năm
3276
1008
Giải tư
78666
00529
16046
38345
11456
55138
59146
65225
73988
73300
90385
16941
71405
14710
Giải ba
82585
57336
27189
11108
Giải nhì
16752
50533
Giải nhất
01789
82150
Đặc biệt
25707
86642
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 00; 05; 08(2)
Đầu 1 10
Đầu 2 29 20(2); 25(2)
Đầu 3 36; 38 33
Đầu 4 43; 45; 46(2) 41; 42
Đầu 5 52; 56 50
Đầu 6 66; 69 65
Đầu 7 70; 76 74
Đầu 8 80; 85; 89 85; 88; 89
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
74
Giải bảy
711
966
Giải sáu
4505
9706
6652
6873
4675
2705
Giải năm
9036
7438
Giải tư
51210
82432
94260
12004
98095
66991
09928
21980
92783
18169
55701
70794
67192
76228
Giải ba
06026
24872
14226
43596
Giải nhì
14376
89199
Giải nhất
69258
47676
Đặc biệt
74490
67476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05; 06 01; 05
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 26; 28 26; 28
Đầu 3 32; 36 38
Đầu 4
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 60 66; 69
Đầu 7 72; 76 73; 74; 75; 76(2)
Đầu 8 89 80; 83
Đầu 9 90; 91; 95 92; 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
03
Giải bảy
175
Giải sáu
8333
4061
3534
Giải năm
3737
Giải tư
68245
94652
14871
45288
54846
51854
44769
Giải ba
77089
51820
Giải nhì
57151
Giải nhất
64979
Đặc biệt
77970
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 03
Đầu 1
Đầu 2 20
Đầu 3 33; 34; 37
Đầu 4 45; 46
Đầu 5 51; 52; 54
Đầu 6 61; 69
Đầu 7 70; 71; 75; 79
Đầu 8 88; 89
Đầu 9