Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/07/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
58
Giải bảy
868
Giải sáu
3054
0141
8395
Giải năm
2699
Giải tư
74100
02046
66427
68730
72449
22353
70286
Giải ba
55298
58473
Giải nhì
38836
Giải nhất
28447
Đặc biệt
64976
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 00
Đầu 1
Đầu 2 27
Đầu 3 30; 36
Đầu 4 41; 46; 47; 49
Đầu 5 53; 54; 58
Đầu 6 68
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 86
Đầu 9 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 24/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
26
95
Giải bảy
369
309
Giải sáu
2074
2441
1332
1002
8777
0295
Giải năm
3157
7214
Giải tư
73690
19337
61595
34144
62318
27539
28959
13694
24284
86672
18288
19272
36690
54782
Giải ba
02637
94142
94944
97052
Giải nhì
47806
20950
Giải nhất
25083
59593
Đặc biệt
10178
21635
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 02; 09
Đầu 1 18 14
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 37(2); 39 35
Đầu 4 41; 42; 44 44
Đầu 5 57; 59 50; 52
Đầu 6 69
Đầu 7 74; 78 72(2); 77
Đầu 8 83 82; 84; 88
Đầu 9 90; 95 90; 93; 94; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
08
81
Giải bảy
695
777
Giải sáu
2814
5279
3133
0360
1552
0829
Giải năm
7397
3479
Giải tư
61914
99934
91994
99844
92425
34681
05979
32686
01273
30568
40935
24775
25777
52431
Giải ba
52115
07290
33501
92080
Giải nhì
56412
27895
Giải nhất
24376
02279
Đặc biệt
10701
17874
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 08 01
Đầu 1 12; 14(2); 15
Đầu 2 25 29
Đầu 3 33; 34 31; 35
Đầu 4 44
Đầu 5 52
Đầu 6 60; 68
Đầu 7 76; 79(2) 73; 74; 75; 77(2); 79(2)
Đầu 8 81 80; 81; 86
Đầu 9 90; 94; 95; 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
24
06
Giải bảy
524
993
Giải sáu
8639
8945
6714
9913
9528
6171
Giải năm
9076
1401
Giải tư
58734
61428
46181
08888
56335
05312
05000
61578
25623
05303
40064
37685
97040
02926
Giải ba
28023
69557
10003
91146
Giải nhì
44356
65238
Giải nhất
71642
17043
Đặc biệt
52770
27526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 01; 03(2); 06
Đầu 1 12; 14 13
Đầu 2 23; 24(2); 28 23; 26(2); 28
Đầu 3 34; 35; 39 38
Đầu 4 42; 45 40; 43; 46
Đầu 5 56; 57
Đầu 6 64
Đầu 7 70; 76 71; 78
Đầu 8 81; 88 85
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 03/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
09
28
Giải bảy
841
969
Giải sáu
2906
4084
2673
0024
3825
9781
Giải năm
8868
6974
Giải tư
18983
49577
33294
92560
64932
36655
66689
51556
42030
60073
40993
13853
10768
91865
Giải ba
87902
46229
81700
50606
Giải nhì
37986
28659
Giải nhất
87178
61610
Đặc biệt
19943
01666
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 06; 09 00; 06
Đầu 1 10
Đầu 2 29 24; 25; 28
Đầu 3 32 30
Đầu 4 41; 43
Đầu 5 55 53; 56; 59
Đầu 6 60; 68 65; 66; 68; 69
Đầu 7 73; 77; 78 73; 74
Đầu 8 83; 84; 86; 89 81
Đầu 9 94 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
13
Giải bảy
643
Giải sáu
6778
3595
2524
Giải năm
4701
Giải tư
30541
78639
45185
13716
23631
46229
30590
Giải ba
39461
9600
Giải nhì
28917
Giải nhất
88132
Đặc biệt
78880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 00; 01
Đầu 1 13; 16; 17
Đầu 2 24; 29
Đầu 3 31; 32; 39
Đầu 4 41; 43
Đầu 5
Đầu 6 61
Đầu 7 78
Đầu 8 80; 85
Đầu 9 90; 95