Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/04/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
07
Giải bảy
323
Giải sáu
8186
6458
7882
Giải năm
8892
Giải tư
38538
14616
63886
61305
01789
98561
38408
Giải ba
75287
30597
Giải nhì
01582
Giải nhất
51304
Đặc biệt
16613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05; 07; 08
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 38
Đầu 4
Đầu 5 58
Đầu 6 61
Đầu 7
Đầu 8 82(2); 86(2); 87; 89
Đầu 9 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
74
52
Giải bảy
084
040
Giải sáu
9548
1904
0290
3260
4484
2568
Giải năm
6897
8246
Giải tư
82080
08339
96278
38177
41639
98937
65429
92065
54689
99535
87950
82994
35161
84552
Giải ba
63933
54997
94177
10588
Giải nhì
66103
94485
Giải nhất
41475
80939
Đặc biệt
19400
57193
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03; 04
Đầu 1
Đầu 2 29
Đầu 3 33; 37; 39(2) 35; 39
Đầu 4 48 40; 46
Đầu 5 50; 52(2)
Đầu 6 60; 61; 65; 68
Đầu 7 74; 75; 77; 78 77
Đầu 8 80; 84 84; 85; 88; 89
Đầu 9 90; 97(2) 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
97
47
Giải bảy
163
244
Giải sáu
9020
5418
5755
7962
3201
4936
Giải năm
0043
7627
Giải tư
93756
43463
57688
10588
89223
89058
95153
54599
04068
60213
98876
14136
32560
82889
Giải ba
32922
67546
35510
52934
Giải nhì
79018
77106
Giải nhất
03634
42022
Đặc biệt
94624
73622
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 06
Đầu 1 18(2) 10; 13
Đầu 2 20; 22; 23; 24 22(2); 27
Đầu 3 34 34; 36(2)
Đầu 4 43; 46 44; 47
Đầu 5 53; 55; 56; 58
Đầu 6 63(2) 60; 62; 68
Đầu 7 76
Đầu 8 88(2) 89
Đầu 9 97 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
30
84
Giải bảy
729
266
Giải sáu
4262
2536
6251
3825
4734
5822
Giải năm
1358
3972
Giải tư
64043
82711
39656
98552
14166
14254
02852
72832
34574
86957
26235
15174
28703
92645
Giải ba
75077
07574
71437
91066
Giải nhì
15745
87624
Giải nhất
87735
13676
Đặc biệt
30275
39264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03
Đầu 1 11
Đầu 2 29 22; 24; 25
Đầu 3 30; 35; 36 32; 34; 35; 37
Đầu 4 43; 45 45
Đầu 5 51; 52(2); 54; 56; 58 57
Đầu 6 62; 66 64; 66(2)
Đầu 7 74; 75; 77 72; 74(2); 76
Đầu 8 84
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
72
Giải bảy
794
317
Giải sáu
0157
3208
6463
2584
9275
1929
Giải năm
3828
7990
Giải tư
04823
08724
04875
26779
94106
09328
25170
63131
65993
39873
97235
70878
95810
80078
Giải ba
86496
18424
91475
19955
Giải nhì
60416
92870
Giải nhất
39405
86008
Đặc biệt
56029
92025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06; 08 08
Đầu 1 16 10; 17
Đầu 2 20; 23; 24(2); 28(2); 29 25; 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4
Đầu 5 57 55
Đầu 6 63
Đầu 7 70; 75; 79 70; 72; 73; 75(2); 78(2)
Đầu 8 84
Đầu 9 94; 96 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/03/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
11
Giải bảy
283
Giải sáu
8425
4931
5536
Giải năm
5921
Giải tư
17845
78231
21976
40034
71157
99125
34126
Giải ba
93880
28464
Giải nhì
12896
Giải nhất
65380
Đặc biệt
80825
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0
Đầu 1 11
Đầu 2 21; 25(3); 26
Đầu 3 31(2); 34; 36
Đầu 4 45
Đầu 5 57
Đầu 6 64
Đầu 7 76
Đầu 8 80(2); 83
Đầu 9 96