Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/02/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
77
Giải bảy
942
Giải sáu
9136
5987
3223
Giải năm
5565
Giải tư
11941
03314
50323
13222
98384
56149
77304
Giải ba
40003
74215
Giải nhì
68877
Giải nhất
01631
Đặc biệt
84087
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04
Đầu 1 14; 15
Đầu 2 22; 23(2)
Đầu 3 31; 36
Đầu 4 41; 42; 49
Đầu 5
Đầu 6 65
Đầu 7 77(2)
Đầu 8 84; 87(2)
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
43
65
Giải bảy
280
520
Giải sáu
0070
4498
5969
1625
8920
2974
Giải năm
3276
1008
Giải tư
78666
00529
16046
38345
11456
55138
59146
65225
73988
73300
90385
16941
71405
14710
Giải ba
82585
57336
27189
11108
Giải nhì
16752
50533
Giải nhất
01789
82150
Đặc biệt
25707
86642
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 00; 05; 08(2)
Đầu 1 10
Đầu 2 29 20(2); 25(2)
Đầu 3 36; 38 33
Đầu 4 43; 45; 46(2) 41; 42
Đầu 5 52; 56 50
Đầu 6 66; 69 65
Đầu 7 70; 76 74
Đầu 8 80; 85; 89 85; 88; 89
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/02/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
74
Giải bảy
711
966
Giải sáu
4505
9706
6652
6873
4675
2705
Giải năm
9036
7438
Giải tư
51210
82432
94260
12004
98095
66991
09928
21980
92783
18169
55701
70794
67192
76228
Giải ba
06026
24872
14226
43596
Giải nhì
14376
89199
Giải nhất
69258
47676
Đặc biệt
74490
67476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05; 06 01; 05
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 26; 28 26; 28
Đầu 3 32; 36 38
Đầu 4
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 60 66; 69
Đầu 7 72; 76 73; 74; 75; 76(2)
Đầu 8 89 80; 83
Đầu 9 90; 91; 95 92; 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
03
09
Giải bảy
175
265
Giải sáu
8333
4061
3534
0089
9745
2281
Giải năm
3737
5731
Giải tư
68245
94652
14871
45288
54846
51854
44769
46227
70962
67183
99943
28552
92190
26301
Giải ba
77089
51820
82219
59304
Giải nhì
57151
07907
Giải nhất
64979
23584
Đặc biệt
77970
38456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03 01; 04; 07; 09
Đầu 1 19
Đầu 2 20 27
Đầu 3 33; 34; 37 31
Đầu 4 45; 46 43; 45
Đầu 5 51; 52; 54 52; 56
Đầu 6 61; 69 62; 65
Đầu 7 70; 71; 75; 79
Đầu 8 88; 89 81; 83; 84; 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
08
Giải bảy
150
144
Giải sáu
1340
9691
7247
1858
0116
6318
Giải năm
0278
7761
Giải tư
99574
63560
19642
22109
55127
54225
93098
55911
33729
72372
08462
98267
76516
37561
Giải ba
92071
61890
83162
88004
Giải nhì
33797
00978
Giải nhất
11016
44563
Đặc biệt
49175
57605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09 04; 05; 08
Đầu 1 16 11; 16(2); 18
Đầu 2 25; 27 29
Đầu 3
Đầu 4 40; 42; 47 44
Đầu 5 50; 59 58
Đầu 6 60 61(2); 62(2); 63; 67
Đầu 7 71; 74; 75; 78 72; 78
Đầu 8
Đầu 9 90; 91; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/01/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
17
Giải bảy
351
Giải sáu
4827
0159
5871
Giải năm
7981
Giải tư
02409
42603
65858
37952
87814
51880
36513
Giải ba
80930
94241
Giải nhì
06490
Giải nhất
44674
Đặc biệt
37609
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 03; 09(2)
Đầu 1 13; 14; 17
Đầu 2 27
Đầu 3 30
Đầu 4 41
Đầu 5 51; 52; 58; 59
Đầu 6
Đầu 7 71; 74
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 90