Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 28/02/2017

6989

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 27/02/2017

4566

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 26/02/2017

7612

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 25/02/2017

3369

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 24/02/2017

6530

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 23/02/2017

5173

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 22/02/2017

1254

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 21/02/2017

4686

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 20/02/2017

0341

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 19/02/2017

9365

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 18/02/2017

0930

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 17/02/2017

9557

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 16/02/2017

8365

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 15/02/2017

1418

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 14/02/2017

4248

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 13/02/2017

9973

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 12/02/2017

3595

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 11/02/2017

8316

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 10/02/2017

3703

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 09/02/2017

2485

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 08/02/2017

9213

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 07/02/2017

8632

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 06/02/2017

3781

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 05/02/2017

5358

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 04/02/2017

6916

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 03/02/2017

3180

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 02/02/2017

3883

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 01/02/2017

1533

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-03-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
38
19 lần
27
19 lần
23
19 lần
37
18 lần
66
18 lần
61
16 lần
40
16 lần
12
16 lần
85
16 lần
43
15 lần
01
15 lần
77
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
53
7 lần
71
7 lần
59
7 lần
72
6 lần
04
6 lần
90
6 lần
63
6 lần
64
5 lần
84
5 lần
50
5 lần
00
5 lần
67
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
35
5 ngày
26
3 ngày
20
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
90
16 ngày
51
16 ngày
82
14 ngày
05
13 ngày
84
11 ngày
29
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
133 lần
2
129 lần
4
126 lần
1
118 lần
6
104 lần
8
102 lần
9
100 lần
7
97 lần
0
88 lần
5
83 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
120 lần
5
118 lần
1
115 lần
7
112 lần
6
106 lần
9
106 lần
2
106 lần
3
103 lần
4
98 lần
0
96 lần