Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/04/2017

0476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/04/2017

4440

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/04/2017

3942

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/04/2017

2809

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/04/2017

0612

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/04/2017

7799

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/04/2017

8704

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/04/2017

3624

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/04/2017

2870

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/04/2017

8745

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/04/2017

5735

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/04/2017

0974

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/04/2017

3284

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/04/2017

7082

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/04/2017

2979

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/04/2017

9705

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/04/2017

5567

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/04/2017

3445

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/04/2017

4175

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/04/2017

3760

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/04/2017

2368

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/04/2017

8190

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/04/2017

7456

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/04/2017

5982

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/04/2017

1909

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/04/2017

4203

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/04/2017

6472

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/04/2017

0569

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/04/2017

4300

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/04/2017

5805

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-05-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
19
20 lần
71
19 lần
44
18 lần
50
17 lần
38
16 lần
87
16 lần
63
16 lần
30
15 lần
08
15 lần
32
15 lần
90
15 lần
22
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
7 lần
74
7 lần
37
6 lần
78
6 lần
28
6 lần
42
6 lần
51
6 lần
00
6 lần
54
5 lần
88
5 lần
56
5 lần
68
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
02
4 ngày
80
3 ngày
50
2 ngày
77
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
60
18 ngày
65
18 ngày
56
18 ngày
68
16 ngày
37
13 ngày
95
12 ngày
82
11 ngày
53
11 ngày
20
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
119 lần
2
116 lần
1
114 lần
6
112 lần
8
109 lần
9
109 lần
0
105 lần
7
103 lần
4
98 lần
5
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
120 lần
2
115 lần
1
114 lần
9
110 lần
7
108 lần
3
108 lần
4
107 lần
5
104 lần
8
97 lần
6
97 lần