Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/04/2017

0476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/04/2017

4440

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/04/2017

3942

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/04/2017

2809

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/04/2017

0612

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/04/2017

7799

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/04/2017

8704

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/04/2017

3624

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/04/2017

2870

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/04/2017

8745

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/04/2017

5735

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/04/2017

0974

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/04/2017

3284

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/04/2017

7082

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/04/2017

2979

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/04/2017

9705

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/04/2017

5567

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/04/2017

3445

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/04/2017

4175

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/04/2017

3760

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/04/2017

2368

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/04/2017

8190

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/04/2017

7456

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/04/2017

5982

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/04/2017

1909

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/04/2017

4203

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/04/2017

6472

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/04/2017

0569

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/04/2017

4300

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/04/2017

5805

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 26-06-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
93
19 lần
80
19 lần
62
18 lần
21
18 lần
50
17 lần
54
17 lần
38
17 lần
84
16 lần
48
16 lần
15
16 lần
10
16 lần
94
16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
20
7 lần
19
6 lần
55
6 lần
13
6 lần
68
5 lần
65
5 lần
79
5 lần
24
5 lần
03
5 lần
56
5 lần
60
4 lần
26
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
86
2 ngày
62
2 ngày
69
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
14
23 ngày
92
15 ngày
53
15 ngày
58
12 ngày
71
11 ngày
75
11 ngày
67
10 ngày
79
10 ngày
37
10 ngày
57
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
132 lần
3
119 lần
0
113 lần
4
112 lần
1
109 lần
7
106 lần
9
104 lần
5
98 lần
6
94 lần
2
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
118 lần
0
116 lần
4
116 lần
1
115 lần
2
110 lần
8
104 lần
3
101 lần
9
101 lần
7
101 lần
6
98 lần