Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/04/2017

0476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/04/2017

4440

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/04/2017

3942

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/04/2017

2809

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/04/2017

0612

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/04/2017

7799

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/04/2017

8704

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/04/2017

3624

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/04/2017

2870

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/04/2017

8745

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/04/2017

5735

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/04/2017

0974

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/04/2017

3284

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/04/2017

7082

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/04/2017

2979

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/04/2017

9705

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/04/2017

5567

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/04/2017

3445

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/04/2017

4175

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/04/2017

3760

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/04/2017

2368

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/04/2017

8190

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/04/2017

7456

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/04/2017

5982

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/04/2017

1909

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/04/2017

4203

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/04/2017

6472

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/04/2017

0569

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/04/2017

4300

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/04/2017

5805

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-08-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
54
19 lần
31
18 lần
83
18 lần
14
18 lần
75
16 lần
56
16 lần
30
16 lần
07
16 lần
95
16 lần
43
15 lần
57
15 lần
81
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
41
7 lần
51
7 lần
09
6 lần
06
6 lần
69
6 lần
17
6 lần
50
6 lần
02
6 lần
48
5 lần
71
5 lần
38
5 lần
62
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
83
4 ngày
57
2 ngày
00
2 ngày
98
2 ngày
07
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
62
28 ngày
58
15 ngày
16
12 ngày
77
11 ngày
19
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
121 lần
5
117 lần
8
113 lần
9
111 lần
7
110 lần
1
109 lần
6
103 lần
2
101 lần
4
101 lần
0
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
129 lần
0
120 lần
7
118 lần
3
112 lần
5
106 lần
1
104 lần
6
103 lần
9
101 lần
8
95 lần
2
92 lần