Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 30/06/2017

9160

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 29/06/2017

2977

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 28/06/2017

7914

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 27/06/2017

1207

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 26/06/2017

6246

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 25/06/2017

9678

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 24/06/2017

9507

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 23/06/2017

5454

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 22/06/2017

5323

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 21/06/2017

3919

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 20/06/2017

0808

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 19/06/2017

6939

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 18/06/2017

7706

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 17/06/2017

0173

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 16/06/2017

5190

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 15/06/2017

8176

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 14/06/2017

7829

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 13/06/2017

0709

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 12/06/2017

2814

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 11/06/2017

8688

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 10/06/2017

4551

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 09/06/2017

5827

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 08/06/2017

4022

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 07/06/2017

1975

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 06/06/2017

4967

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 05/06/2017

2851

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 04/06/2017

2100

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 03/06/2017

1445

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 02/06/2017

5954

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 01/06/2017

5695

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-07-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
19
20 lần
81
20 lần
93
18 lần
43
18 lần
60
17 lần
70
17 lần
44
15 lần
15
15 lần
11
15 lần
12
15 lần
95
15 lần
66
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
09
6 lần
84
6 lần
47
6 lần
42
6 lần
67
6 lần
71
6 lần
89
6 lần
65
5 lần
17
5 lần
25
5 lần
05
4 lần
33
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
07
4 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
02
22 ngày
84
15 ngày
48
13 ngày
17
13 ngày
08
12 ngày
09
12 ngày
72
11 ngày
98
10 ngày
35
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
123 lần
1
119 lần
4
111 lần
6
110 lần
8
110 lần
7
107 lần
3
106 lần
2
103 lần
0
96 lần
5
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
126 lần
6
118 lần
0
118 lần
4
115 lần
9
106 lần
3
106 lần
2
105 lần
8
104 lần
5
93 lần
7
89 lần