Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 31/12/2016

0304

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 30/12/2016

7622

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 29/12/2016

2036

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 28/12/2016

1067

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 27/12/2016

2667

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 26/12/2016

6581

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 25/12/2016

7686

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 24/12/2016

5580

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 23/12/2016

7371

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 22/12/2016

3578

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 21/12/2016

2371

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 20/12/2016

5571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 19/12/2016

6077

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 18/12/2016

7204

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 17/12/2016

2603

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 16/12/2016

8295

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 15/12/2016

9030

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 14/12/2016

6320

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 13/12/2016

1813

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 12/12/2016

2566

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 11/12/2016

5763

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 10/12/2016

3450

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 09/12/2016

9524

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 08/12/2016

3585

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 07/12/2016

7430

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 06/12/2016

6110

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 05/12/2016

7621

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 04/12/2016

3264

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 03/12/2016

2105

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 02/12/2016

6276

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 01/12/2016

8609

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-01-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
69
19 lần
06
17 lần
80
17 lần
73
17 lần
15
16 lần
30
16 lần
27
16 lần
90
16 lần
95
16 lần
44
15 lần
91
15 lần
76
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
7 lần
48
7 lần
11
7 lần
36
6 lần
47
6 lần
16
6 lần
05
6 lần
77
5 lần
24
4 lần
20
4 lần
94
4 lần
10
1 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
33
3 ngày
04
2 ngày
44
2 ngày
70
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
94
17 ngày
12
17 ngày
53
16 ngày
05
13 ngày
64
13 ngày
43
11 ngày
21
11 ngày
10
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
124 lần
6
119 lần
8
114 lần
7
112 lần
3
110 lần
4
105 lần
0
105 lần
2
102 lần
5
96 lần
1
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
119 lần
9
118 lần
2
114 lần
6
111 lần
0
109 lần
3
109 lần
8
107 lần
7
103 lần
4
96 lần
1
94 lần