Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 31/12/2016

0304

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 30/12/2016

7622

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 29/12/2016

2036

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 28/12/2016

1067

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 27/12/2016

2667

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 26/12/2016

6581

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 25/12/2016

7686

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 24/12/2016

5580

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 23/12/2016

7371

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 22/12/2016

3578

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 21/12/2016

2371

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 20/12/2016

5571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 19/12/2016

6077

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 18/12/2016

7204

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 17/12/2016

2603

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 16/12/2016

8295

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 15/12/2016

9030

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 14/12/2016

6320

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 13/12/2016

1813

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 12/12/2016

2566

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 11/12/2016

5763

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 10/12/2016

3450

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 09/12/2016

9524

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 08/12/2016

3585

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 07/12/2016

7430

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 06/12/2016

6110

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 05/12/2016

7621

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 04/12/2016

3264

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 03/12/2016

2105

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 02/12/2016

6276

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 01/12/2016

8609

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 28-03-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
38
20 lần
23
19 lần
66
18 lần
12
17 lần
40
17 lần
01
16 lần
37
16 lần
44
16 lần
77
15 lần
26
15 lần
60
15 lần
85
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
04
7 lần
13
7 lần
63
7 lần
59
6 lần
00
6 lần
72
6 lần
50
5 lần
64
5 lần
90
4 lần
84
4 lần
02
4 lần
67
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
33
4 ngày
87
3 ngày
19
3 ngày
45
3 ngày
24
2 ngày
14
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
51
19 ngày
90
19 ngày
82
17 ngày
84
14 ngày
29
14 ngày
39
11 ngày
79
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
131 lần
2
128 lần
4
126 lần
1
120 lần
6
105 lần
8
103 lần
7
96 lần
9
91 lần
0
91 lần
5
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
119 lần
8
117 lần
1
111 lần
6
110 lần
9
107 lần
2
105 lần
3
105 lần
7
104 lần
0
101 lần
4
101 lần