Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/07/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
3 lần
05,50
6 lần
06,60
3 lần
07,70
9 lần
08,80
3 lần
12,21
2 lần
15,51
4 lần
16,61
2 lần
17,71
6 lần
18,81
2 lần
22,22
2 lần
24,42
3 lần
25,52
5 lần
27,72
11 lần
28,82
5 lần
29,92
5 lần
32,23
2 lần
35,53
4 lần
36,63
2 lần
37,73
6 lần
38,83
2 lần
45,54
6 lần
47,74
9 lần
48,84
3 lần
55,55
2 lần
57,75
13 lần
59,95
10 lần
62,26
4 lần
64,46
3 lần
65,56
5 lần
66,66
2 lần
67,76
11 lần
68,86
5 lần
69,96
5 lần
77,77
15 lần
78,87
14 lần
79,97
15 lần
85,58
7 lần
88,88
3 lần
89,98
5 lần