Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/01/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
6 lần
01,10
10 lần
02,20
10 lần
03,30
18 lần
04,40
10 lần
05,50
5 lần
06,60
7 lần
07,70
7 lần
08,80
22 lần
09,90
13 lần
11,11
2 lần
12,21
6 lần
13,31
13 lần
14,41
7 lần
15,51
5 lần
16,61
4 lần
17,71
4 lần
18,81
11 lần
19,91
7 lần
22,22
3 lần
23,32
7 lần
24,42
7 lần
25,52
4 lần
26,62
6 lần
27,72
8 lần
28,82
12 lần
29,92
7 lần
33,33
8 lần
34,43
16 lần
35,53
5 lần
36,63
7 lần
37,73
11 lần
38,83
23 lần
39,93
15 lần
44,44
4 lần
45,54
6 lần
46,64
6 lần
47,74
6 lần
48,84
17 lần
49,94
10 lần
56,65
2 lần
57,75
4 lần
58,85
8 lần
59,95
6 lần
66,66
1 lần
67,76
4 lần
68,86
8 lần
69,96
6 lần
77,77
2 lần
78,87
10 lần
79,97
9 lần
88,88
15 lần
89,98
16 lần
99,99
5 lần