Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 29/05/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
02,20
9 lần
03,30
6 lần
04,40
14 lần
05,50
5 lần
06,60
7 lần
07,70
12 lần
08,80
9 lần
09,90
15 lần
10,01
2 lần
12,21
1 lần
14,41
3 lần
15,51
1 lần
16,61
2 lần
17,71
1 lần
18,81
1 lần
19,91
3 lần
22,22
4 lần
23,32
6 lần
24,42
15 lần
25,52
3 lần
26,62
10 lần
27,72
14 lần
28,82
9 lần
29,92
14 lần
33,33
1 lần
34,43
11 lần
35,53
4 lần
36,63
8 lần
37,73
14 lần
38,83
7 lần
39,93
16 lần
44,44
11 lần
45,54
7 lần
46,64
12 lần
47,74
20 lần
48,84
11 lần
49,94
23 lần
56,65
5 lần
57,75
6 lần
58,85
3 lần
59,95
8 lần
66,66
4 lần
67,76
18 lần
68,86
9 lần
69,96
13 lần
77,77
15 lần
78,87
15 lần
79,97
18 lần
88,88
2 lần
89,98
12 lần
99,99
11 lần