Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
13 lần
02,20
6 lần
03,30
5 lần
04,40
2 lần
05,50
2 lần
06,60
5 lần
07,70
6 lần
08,80
6 lần
09,90
12 lần
11,11
11 lần
12,21
13 lần
13,31
10 lần
14,41
6 lần
15,51
16 lần
16,61
16 lần
17,71
20 lần
18,81
18 lần
19,91
14 lần
22,22
4 lần
23,32
8 lần
25,52
4 lần
26,62
6 lần
27,72
10 lần
28,82
8 lần
29,92
5 lần
34,43
4 lần
36,63
5 lần
37,73
8 lần
38,83
6 lần
39,93
16 lần
44,44
1 lần
45,54
4 lần
46,64
3 lần
48,84
6 lần
53,35
4 lần
55,55
3 lần
56,65
9 lần
57,75
9 lần
58,85
10 lần
59,95
4 lần
66,66
4 lần
67,76
12 lần
68,86
13 lần
69,96
5 lần
74,47
3 lần
77,77
8 lần
78,87
13 lần
79,97
6 lần
88,88
6 lần
89,98
10 lần
94,49
1 lần
99,99
4 lần