Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/02/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
8 lần
02,20
5 lần
03,30
4 lần
04,40
12 lần
05,50
6 lần
06,60
5 lần
07,70
8 lần
08,80
5 lần
09,90
3 lần
11,11
14 lần
12,21
12 lần
13,31
12 lần
14,41
27 lần
15,51
20 lần
16,61
22 lần
17,71
18 lần
18,81
17 lần
19,91
14 lần
22,22
4 lần
23,32
4 lần
24,42
16 lần
25,52
7 lần
26,62
11 lần
27,72
10 lần
28,82
6 lần
29,92
9 lần
34,43
8 lần
35,53
4 lần
36,63
8 lần
37,73
8 lần
38,83
4 lần
39,93
8 lần
44,44
16 lần
45,54
16 lần
46,64
21 lần
47,74
23 lần
48,84
14 lần
49,94
14 lần
55,55
5 lần
56,65
15 lần
57,75
12 lần
58,85
9 lần
59,95
11 lần
66,66
8 lần
67,76
15 lần
68,86
10 lần
69,96
14 lần
77,77
5 lần
78,87
12 lần
79,97
9 lần
88,88
4 lần
89,98
9 lần
99,99
4 lần