Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 27/03/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
6 lần
02,20
7 lần
03,30
6 lần
04,40
5 lần
05,50
7 lần
06,60
6 lần
07,70
3 lần
08,80
10 lần
09,90
5 lần
11,11
2 lần
13,31
1 lần
16,61
5 lần
17,71
2 lần
18,81
8 lần
19,91
9 lần
21,12
4 lần
27,72
3 lần
28,82
4 lần
29,92
3 lần
34,43
6 lần
36,63
5 lần
38,83
7 lần
39,93
10 lần
41,14
4 lần
42,24
1 lần
44,44
3 lần
45,54
8 lần
46,64
5 lần
47,74
3 lần
48,84
6 lần
49,94
7 lần
51,15
8 lần
52,25
2 lần
53,35
10 lần
55,55
4 lần
56,65
6 lần
57,75
6 lần
58,85
6 lần
59,95
7 lần
62,26
1 lần
66,66
2 lần
67,76
4 lần
68,86
6 lần
69,96
6 lần
73,37
1 lần
78,87
6 lần
88,88
4 lần
89,98
5 lần
97,79
5 lần
99,99
2 lần