Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/06/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
8 lần
02,20
1 lần
04,40
2 lần
05,50
3 lần
06,60
3 lần
08,80
2 lần
09,90
1 lần
11,11
1 lần
12,21
4 lần
13,31
3 lần
14,41
4 lần
15,51
3 lần
16,61
1 lần
18,81
1 lần
19,91
2 lần
22,22
1 lần
24,42
3 lần
25,52
2 lần
26,62
2 lần
28,82
1 lần
29,92
1 lần
30,03
2 lần
34,43
2 lần
37,73
1 lần
38,83
1 lần
44,44
1 lần
46,64
3 lần
48,84
2 lần
49,94
2 lần
54,45
1 lần
55,55
2 lần
57,75
1 lần
58,85
1 lần
66,66
2 lần
67,76
3 lần
68,86
1 lần
70,07
1 lần
72,27
1 lần
74,47
1 lần
78,87
1 lần