Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/02/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

04,40
3 lần
05,50
3 lần
06,60
2 lần
07,70
2 lần
08,80
3 lần
09,90
2 lần
11,11
2 lần
12,21
2 lần
15,51
2 lần
16,61
2 lần
18,81
2 lần
24,42
8 lần
25,52
1 lần
26,62
1 lần
28,82
2 lần
34,43
6 lần
35,53
2 lần
36,63
1 lần
37,73
1 lần
41,14
2 lần
44,44
9 lần
45,54
5 lần
46,64
2 lần
48,84
2 lần
49,94
5 lần
56,65
1 lần
66,66
2 lần
68,86
4 lần
74,47
1 lần
77,77
2 lần
78,87
2 lần
79,97
1 lần
83,38
1 lần
85,58
1 lần
88,88
3 lần
89,98
4 lần
95,59
1 lần
99,99
1 lần