Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/01/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
02,20
2 lần
04,40
2 lần
05,50
3 lần
06,60
2 lần
08,80
3 lần
09,90
1 lần
11,11
1 lần
12,21
1 lần
13,31
2 lần
14,41
1 lần
15,51
4 lần
18,81
2 lần
19,91
3 lần
24,42
1 lần
29,92
2 lần
32,23
1 lần
33,33
1 lần
34,43
3 lần
35,53
2 lần
36,63
2 lần
38,83
2 lần
39,93
1 lần
46,64
3 lần
52,25
1 lần
54,45
4 lần
55,55
1 lần
56,65
1 lần
58,85
2 lần
61,16
1 lần
68,86
3 lần
70,07
3 lần
71,17
2 lần
72,27
2 lần
73,37
3 lần
74,47
2 lần
75,57
2 lần
76,67
2 lần
79,97
1 lần
82,28
1 lần
88,88
3 lần
89,98
5 lần
95,59
1 lần
99,99
1 lần