Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/08/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
08,80
4 lần
11,11
1 lần
14,41
4 lần
15,51
3 lần
16,61
3 lần
19,91
2 lần
23,32
3 lần
27,72
1 lần
30,03
1 lần
33,33
1 lần
34,43
1 lần
35,53
2 lần
36,63
1 lần
37,73
5 lần
39,93
1 lần
42,24
3 lần
44,44
1 lần
45,54
3 lần
48,84
1 lần
49,94
1 lần
52,25
1 lần
55,55
1 lần
57,75
2 lần
58,85
4 lần
60,06
1 lần
62,26
2 lần
64,46
2 lần
65,56
1 lần
66,66
2 lần
67,76
2 lần
68,86
8 lần
69,96
3 lần
70,07
1 lần
71,17
1 lần
74,47
2 lần
77,77
1 lần
78,87
4 lần
81,18
1 lần
82,28
4 lần
83,38
3 lần
88,88
3 lần
89,98
5 lần
92,29
1 lần
97,79
1 lần
99,99
1 lần