Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 27/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

03,30
1 lần
04,40
1 lần
07,70
1 lần
08,80
2 lần
10,01
1 lần
13,31
3 lần
14,41
2 lần
15,51
1 lần
16,61
1 lần
18,81
2 lần
19,91
1 lần
23,32
1 lần
33,33
3 lần
34,43
1 lần
36,63
5 lần
37,73
2 lần
38,83
2 lần
45,54
1 lần
46,64
2 lần
50,05
2 lần
53,35
4 lần
56,65
4 lần
60,06
1 lần
66,66
4 lần
67,76
1 lần
68,86
1 lần
69,96
2 lần
72,27
3 lần
77,77
1 lần
78,87
3 lần
85,58
1 lần
90,09
1 lần
93,39
3 lần
95,59
1 lần