Cầu loại loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 29/05/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
8 lần
01,10
7 lần
02,20
12 lần
03,30
16 lần
04,40
22 lần
05,50
12 lần
06,60
13 lần
07,70
24 lần
08,80
21 lần
09,90
27 lần
11,11
1 lần
12,21
9 lần
13,31
9 lần
14,41
8 lần
15,51
7 lần
16,61
5 lần
17,71
12 lần
18,81
11 lần
19,91
14 lần
22,22
4 lần
23,32
18 lần
24,42
22 lần
25,52
10 lần
26,62
10 lần
27,72
26 lần
28,82
30 lần
29,92
26 lần
33,33
7 lần
34,43
27 lần
35,53
12 lần
36,63
7 lần
37,73
21 lần
38,83
26 lần
39,93
27 lần
44,44
8 lần
45,54
20 lần
46,64
11 lần
47,74
29 lần
48,84
49 lần
49,94
16 lần
55,55
5 lần
56,65
8 lần
57,75
16 lần
58,85
33 lần
59,95
19 lần
66,66
4 lần
67,76
18 lần
68,86
17 lần
69,96
18 lần
77,77
19 lần
78,87
52 lần
79,97
44 lần
88,88
37 lần
89,98
48 lần
99,99
18 lần