Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/01/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 12 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
7 lần
01,10
5 lần
02,20
6 lần
03,30
6 lần
04,40
11 lần
05,50
11 lần
06,60
8 lần
07,70
18 lần
08,80
9 lần
09,90
10 lần
11,11
4 lần
12,21
16 lần
13,31
14 lần
14,41
2 lần
15,51
6 lần
16,61
15 lần
17,71
13 lần
18,81
14 lần
19,91
7 lần
22,22
5 lần
23,32
16 lần
24,42
12 lần
25,52
6 lần
26,62
7 lần
27,72
14 lần
28,82
15 lần
29,92
11 lần
33,33
4 lần
34,43
14 lần
35,53
11 lần
36,63
13 lần
37,73
16 lần
38,83
16 lần
39,93
7 lần
45,54
14 lần
46,64
8 lần
47,74
7 lần
48,84
9 lần
49,94
11 lần
55,55
6 lần
56,65
11 lần
57,75
13 lần
58,85
10 lần
66,66
1 lần
67,76
8 lần
68,86
12 lần
69,96
6 lần
77,77
1 lần
78,87
4 lần
79,97
6 lần
88,88
12 lần
89,98
12 lần
95,59
4 lần
99,99
5 lần