Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/03/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
7 lần
02,20
8 lần
03,30
5 lần
04,40
8 lần
05,50
17 lần
06,60
11 lần
07,70
13 lần
08,80
7 lần
09,90
11 lần
11,11
2 lần
12,21
7 lần
13,31
8 lần
14,41
4 lần
15,51
15 lần
16,61
9 lần
17,71
10 lần
18,81
9 lần
19,91
7 lần
22,22
7 lần
23,32
8 lần
24,42
10 lần
25,52
20 lần
26,62
5 lần
27,72
12 lần
28,82
6 lần
29,92
6 lần
33,33
6 lần
34,43
11 lần
35,53
17 lần
36,63
15 lần
37,73
9 lần
38,83
3 lần
39,93
7 lần
44,44
1 lần
45,54
7 lần
47,74
9 lần
48,84
4 lần
49,94
7 lần
55,55
14 lần
56,65
18 lần
57,75
19 lần
58,85
16 lần
59,95
15 lần
64,46
3 lần
66,66
10 lần
68,86
8 lần
69,96
9 lần
76,67
5 lần
77,77
6 lần
78,87
14 lần
79,97
17 lần
89,98
4 lần
99,99
5 lần