Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/06/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
6 lần
01,10
24 lần
02,20
15 lần
03,30
5 lần
04,40
18 lần
05,50
8 lần
06,60
13 lần
07,70
4 lần
08,80
6 lần
09,90
6 lần
11,11
11 lần
12,21
19 lần
13,31
5 lần
14,41
16 lần
15,51
19 lần
16,61
10 lần
17,71
6 lần
18,81
6 lần
19,91
7 lần
22,22
10 lần
24,42
21 lần
25,52
8 lần
26,62
6 lần
27,72
4 lần
28,82
9 lần
29,92
6 lần
32,23
1 lần
34,43
2 lần
36,63
1 lần
37,73
3 lần
38,83
1 lần
39,93
1 lần
44,44
8 lần
45,54
10 lần
46,64
12 lần
47,74
5 lần
48,84
6 lần
49,94
6 lần
53,35
2 lần
55,55
4 lần
56,65
3 lần
57,75
4 lần
58,85
3 lần
59,95
2 lần
66,66
3 lần
67,76
6 lần
68,86
2 lần
69,96
3 lần
78,87
2 lần
79,97
3 lần
89,98
2 lần