Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/02/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
3 lần
02,20
5 lần
03,30
3 lần
04,40
12 lần
05,50
10 lần
06,60
8 lần
07,70
9 lần
08,80
10 lần
09,90
10 lần
11,11
3 lần
12,21
2 lần
14,41
16 lần
15,51
9 lần
16,61
10 lần
17,71
1 lần
18,81
11 lần
19,91
5 lần
23,32
4 lần
24,42
16 lần
25,52
9 lần
26,62
10 lần
27,72
4 lần
28,82
9 lần
29,92
5 lần
31,13
2 lần
33,33
1 lần
34,43
17 lần
35,53
7 lần
36,63
11 lần
37,73
4 lần
38,83
5 lần
39,93
9 lần
44,44
25 lần
45,54
18 lần
46,64
26 lần
47,74
13 lần
48,84
22 lần
49,94
19 lần
55,55
3 lần
56,65
9 lần
57,75
7 lần
58,85
7 lần
59,95
7 lần
66,66
7 lần
67,76
6 lần
68,86
16 lần
77,77
2 lần
78,87
8 lần
79,97
6 lần
88,88
6 lần
89,98
16 lần
96,69
9 lần
99,99
2 lần