Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/08/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
7 lần
02,20
5 lần
03,30
6 lần
04,40
12 lần
05,50
10 lần
06,60
2 lần
07,70
12 lần
08,80
12 lần
11,11
7 lần
12,21
9 lần
13,31
5 lần
14,41
17 lần
15,51
11 lần
16,61
11 lần
17,71
10 lần
18,81
15 lần
19,91
14 lần
22,22
2 lần
23,32
9 lần
24,42
12 lần
25,52
10 lần
27,72
8 lần
28,82
19 lần
29,92
10 lần
33,33
1 lần
34,43
11 lần
35,53
12 lần
36,63
6 lần
37,73
11 lần
38,83
9 lần
39,93
7 lần
44,44
8 lần
45,54
13 lần
46,64
7 lần
47,74
17 lần
48,84
19 lần
49,94
8 lần
55,55
7 lần
56,65
8 lần
57,75
12 lần
58,85
19 lần
59,95
7 lần
62,26
5 lần
66,66
7 lần
67,76
9 lần
68,86
13 lần
69,96
12 lần
77,77
3 lần
78,87
13 lần
79,97
7 lần
88,88
14 lần
89,98
16 lần
90,09
5 lần
99,99
3 lần