Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 67 ra ngày 11/02/2017 đến ngày 21/02/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 50 ra ngày 11/02/2017 đến ngày 21/02/2017 chưa ra là 10 ngày