Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 88 ra ngày 18/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 24 ra ngày 18/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 80 ra ngày 17/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 28 ra ngày 17/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 06 ra ngày 16/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 92 ra ngày 08/04/2017 đến ngày 28/04/2017 chưa ra là 20 ngày