Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 19 ra ngày 11/08/2017 đến ngày 22/08/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 77 ra ngày 10/08/2017 đến ngày 22/08/2017 chưa ra là 12 ngày