Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 58 ra ngày 14/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 33 ra ngày 14/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 53 ra ngày 11/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 92 ra ngày 11/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 47 ra ngày 10/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 77 ra ngày 09/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 08/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 14 ra ngày 03/06/2017 đến ngày 24/06/2017 chưa ra là 21 ngày