Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 02 ra ngày 14/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 09 ra ngày 14/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 42 ra ngày 13/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 98 ra ngày 11/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 10 ra ngày 10/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 21 ra ngày 09/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 94 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 24/01/2017 chưa ra là 21 ngày