Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 32 ra ngày 13/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 05 ra ngày 12/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 82 ra ngày 11/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 36 ra ngày 11/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 90 ra ngày 09/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 51 ra ngày 09/03/2017 đến ngày 23/03/2017 chưa ra là 14 ngày