Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 19/04/2017 6 8
02 24/04/2017 6 3
03 27/04/2017 10 0
04 23/04/2017 8 4
05 23/04/2017 8 4
06 16/04/2017 6 11
07 25/04/2017 8 2
08 26/04/2017 10 1
09 28/04/2017 13 0