Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 24/01/2017 7 0
02 14/01/2017 5 9
03 23/01/2017 8 0
04 20/01/2017 8 3
05 24/01/2017 6 0
06 20/01/2017 11 3
07 22/01/2017 8 1
08 24/01/2017 7 0
09 14/01/2017 3 9