Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 21/02/2017 6 0
02 15/02/2017 5 5
03 17/02/2017 9 3
04 15/02/2017 6 5
05 16/02/2017 6 4
06 20/02/2017 6 0
07 19/02/2017 7 1
08 19/02/2017 5 1
09 19/02/2017 5 1