Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 19/03/2017 9 3
02 21/03/2017 4 1
03 20/03/2017 5 2
04 14/03/2017 3 8
05 12/03/2017 8 10
06 16/03/2017 5 6
07 17/03/2017 5 5
08 21/03/2017 6 1
09 22/03/2017 7 0