Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 23/08/2017 8 0
02 20/08/2017 6 2
03 21/08/2017 7 1
04 21/08/2017 8 1
05 20/08/2017 5 2
06 21/08/2017 4 1
07 21/08/2017 12 1
08 22/08/2017 5 0
09 23/08/2017 6 0