Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 24/06/2017 8 0
02 24/06/2017 7 0
03 19/06/2017 4 4
04 22/06/2017 8 1
05 23/06/2017 6 0
06 24/06/2017 9 0
07 22/06/2017 8 1
08 22/06/2017 9 1
09 22/06/2017 9 1