Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28/04/2017 Thứ 6 G34 7
22/04/2017 Thứ 7 G21 2
21/04/2017 Thứ 6 G52 4
18/04/2017 Thứ 3 G52 4
15/04/2017 Thứ 7 G11 2
14/04/2017 Thứ 6 G54 3
12/04/2017 Thứ 4 G22 2
11/04/2017 Thứ 3 G31, G62 3
09/04/2017 Chủ nhật G41 3
07/04/2017 Thứ 6 G51 3
05/04/2017 Thứ 4 G32 1