Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21/08/2017 Thứ 2 G72 2
20/08/2017 Chủ nhật G53 6
15/08/2017 Thứ 3 G32 3
13/08/2017 Chủ nhật G72 3
11/08/2017 Thứ 6 G33 3
09/08/2017 Thứ 4 G63 3
07/08/2017 Thứ 2 G71 4
04/08/2017 Thứ 6 G73 3
02/08/2017 Thứ 4 G43 3
31/07/2017 Thứ 2 G51 7
25/07/2017 Thứ 3 G32 1