Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/01/2017 Thứ 3 G31 2
23/01/2017 Thứ 2 G35, G55 3
21/01/2017 Thứ 7 G52 4
18/01/2017 Thứ 4 G36 4
15/01/2017 Chủ nhật G31 2
14/01/2017 Thứ 7 G31 9
06/01/2017 Thứ 6 G22 7
31/12/2016 Thứ 7 G21 4
28/12/2016 Thứ 4 G11 1