Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 29 tháng 05 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
38(5 lần); 08(4 lần); 46(3 lần); 19(3 lần); 62(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 96(3 lần); 44(3 lần); 29(3 lần); 03(3 lần); 40(2 lần); 31(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 36(2 lần); 55(2 lần); 63(2 lần); 72(2 lần); 83(2 lần); 90(2 lần); 58(2 lần); 57(2 lần); 52(2 lần); 54(2 lần); 28(2 lần); 50(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
61(0 lần); 64(0 lần); 70(0 lần); 11(0 lần); 12(0 lần); 53(0 lần); 14(0 lần); 13(0 lần); 56(0 lần); 74(0 lần);