Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 24 tháng 07 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
62(4 lần); 90(3 lần); 11(3 lần); 10(3 lần); 60(3 lần); 61(3 lần); 19(3 lần); 69(3 lần); 74(3 lần); 35(3 lần); 43(3 lần); 39(3 lần); 93(3 lần); 53(3 lần); 44(2 lần); 71(2 lần); 23(2 lần); 41(2 lần); 55(2 lần); 37(2 lần); 73(2 lần); 06(2 lần); 09(2 lần); 94(2 lần); 04(2 lần); 95(2 lần); 85(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
56(0 lần); 24(0 lần); 54(0 lần); 78(0 lần); 34(0 lần); 20(0 lần); 21(0 lần); 72(0 lần); 40(0 lần); 80(0 lần);