Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 23 tháng 02 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
27(5 lần); 73(4 lần); 13(4 lần); 49(4 lần); 91(3 lần); 19(3 lần); 66(3 lần); 11(3 lần); 82(3 lần); 61(2 lần); 25(2 lần); 24(2 lần); 58(2 lần); 42(2 lần); 48(2 lần); 54(2 lần); 43(2 lần); 20(2 lần); 78(2 lần); 97(2 lần); 07(2 lần); 14(2 lần); 93(2 lần); 92(1 lần); 99(1 lần); 68(1 lần); 67(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
65(0 lần); 38(0 lần); 74(0 lần); 30(0 lần); 29(0 lần); 33(0 lần); 71(0 lần); 35(0 lần); 34(0 lần); 79(0 lần);