Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 27 tháng 04 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
44(4 lần); 25(4 lần); 89(3 lần); 53(3 lần); 82(3 lần); 51(3 lần); 15(3 lần); 34(3 lần); 45(3 lần); 28(2 lần); 27(2 lần); 43(2 lần); 41(2 lần); 81(2 lần); 54(2 lần); 60(2 lần); 88(2 lần); 39(2 lần); 52(2 lần); 00(2 lần); 38(2 lần); 61(2 lần); 05(2 lần); 71(2 lần); 75(2 lần); 10(2 lần); 08(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
64(0 lần); 66(0 lần); 69(0 lần); 58(0 lần); 57(0 lần); 37(0 lần); 47(0 lần); 55(0 lần); 56(0 lần); 70(0 lần);