Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 21 tháng 01 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
15(5 lần); 59(4 lần); 80(4 lần); 23(4 lần); 27(4 lần); 51(3 lần); 69(3 lần); 98(3 lần); 73(3 lần); 45(2 lần); 42(2 lần); 30(2 lần); 34(2 lần); 37(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 66(2 lần); 91(2 lần); 93(2 lần); 95(2 lần); 86(2 lần); 84(2 lần); 70(2 lần); 82(2 lần); 52(2 lần); 49(2 lần); 07(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
71(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 38(0 lần); 57(0 lần); 14(0 lần); 72(0 lần); 58(0 lần); 74(0 lần); 47(0 lần);