Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 27 tháng 03 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
61(5 lần); 40(4 lần); 16(3 lần); 78(3 lần); 09(3 lần); 85(3 lần); 86(3 lần); 47(3 lần); 52(3 lần); 39(3 lần); 21(2 lần); 31(2 lần); 48(2 lần); 38(2 lần); 68(2 lần); 70(2 lần); 23(2 lần); 08(2 lần); 14(2 lần); 91(2 lần); 10(2 lần); 03(2 lần); 99(2 lần); 12(2 lần); 57(1 lần); 00(1 lần); 58(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
62(0 lần); 36(0 lần); 77(0 lần); 64(0 lần); 54(0 lần); 81(0 lần); 80(0 lần); 42(0 lần); 79(0 lần); 84(0 lần);