Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 12/03/2000 về 92063 sau đó ngày 13/03/2000 về 89806
Ngày 08/04/2000 về 81563 sau đó ngày 09/04/2000 về 89609
Ngày 14/05/2000 về 51063 sau đó ngày 15/05/2000 về 84173
Ngày 11/07/2000 về 05263 sau đó ngày 12/07/2000 về 47188
Ngày 14/02/2001 về 71363 sau đó ngày 15/02/2001 về 51094
Ngày 03/11/2001 về 54463 sau đó ngày 04/11/2001 về 59473
Ngày 17/01/2002 về 78963 sau đó ngày 18/01/2002 về 26892
Ngày 14/09/2002 về 11263 sau đó ngày 15/09/2002 về 49006
Ngày 29/10/2002 về 81863 sau đó ngày 30/10/2002 về 31249
Ngày 13/12/2003 về 27963 sau đó ngày 14/12/2003 về 95529
Ngày 14/03/2004 về 17163 sau đó ngày 15/03/2004 về 54473
Ngày 17/03/2004 về 67263 sau đó ngày 18/03/2004 về 33101
Ngày 03/06/2005 về 76063 sau đó ngày 04/06/2005 về 43508
Ngày 29/07/2005 về 62963 sau đó ngày 30/07/2005 về 66102
Ngày 23/09/2005 về 57263 sau đó ngày 24/09/2005 về 86514
Ngày 04/10/2005 về 32563 sau đó ngày 05/10/2005 về 09852
Ngày 18/10/2005 về 99663 sau đó ngày 19/10/2005 về 86332
Ngày 02/04/2006 về 06163 sau đó ngày 03/04/2006 về 24385
Ngày 24/05/2006 về 77563 sau đó ngày 25/05/2006 về 98555
Ngày 23/01/2007 về 49963 sau đó ngày 24/01/2007 về 64182
Ngày 27/03/2007 về 79663 sau đó ngày 28/03/2007 về 05784
Ngày 11/04/2007 về 03463 sau đó ngày 12/04/2007 về 00517
Ngày 26/06/2007 về 74863 sau đó ngày 27/06/2007 về 12426
Ngày 12/07/2007 về 84363 sau đó ngày 13/07/2007 về 84906
Ngày 13/08/2007 về 55163 sau đó ngày 14/08/2007 về 82982
Ngày 01/01/2008 về 80263 sau đó ngày 02/01/2008 về 83743
Ngày 05/10/2008 về 26263 sau đó ngày 06/10/2008 về 69196
Ngày 07/10/2008 về 49363 sau đó ngày 08/10/2008 về 17324
Ngày 12/05/2009 về 55263 sau đó ngày 13/05/2009 về 16457
Ngày 10/11/2009 về 85563 sau đó ngày 11/11/2009 về 40830
Ngày 24/01/2010 về 50863 sau đó ngày 25/01/2010 về 78124
Ngày 30/05/2010 về 90063 sau đó ngày 31/05/2010 về 80643
Ngày 01/06/2010 về 81063 sau đó ngày 02/06/2010 về 04254
Ngày 28/07/2010 về 34963 sau đó ngày 29/07/2010 về 86960
Ngày 16/11/2010 về 77763 sau đó ngày 17/11/2010 về 68531
Ngày 18/12/2010 về 92963 sau đó ngày 19/12/2010 về 80502
Ngày 07/08/2011 về 78663 sau đó ngày 08/08/2011 về 49053
Ngày 05/09/2011 về 07463 sau đó ngày 06/09/2011 về 87497
Ngày 20/09/2011 về 71463 sau đó ngày 21/09/2011 về 04644
Ngày 04/01/2013 về 82963 sau đó ngày 05/01/2013 về 84326
Ngày 18/07/2013 về 95963 sau đó ngày 19/07/2013 về 13901
Ngày 08/12/2013 về 50863 sau đó ngày 09/12/2013 về 09006
Ngày 27/01/2014 về 85463 sau đó ngày 28/01/2014 về 27662
Ngày 23/04/2014 về 09163 sau đó ngày 24/04/2014 về 77969
Ngày 17/06/2014 về 60863 sau đó ngày 18/06/2014 về 97343
Ngày 27/07/2014 về 94263 sau đó ngày 28/07/2014 về 73224
Ngày 13/08/2014 về 38063 sau đó ngày 14/08/2014 về 83192
Ngày 30/11/2014 về 59763 sau đó ngày 01/12/2014 về 10556
Ngày 11/12/2014 về 20363 sau đó ngày 12/12/2014 về 64123
Ngày 15/02/2015 về 59563 sau đó ngày 16/02/2015 về 71638
Ngày 20/05/2015 về 76663 sau đó ngày 21/05/2015 về 52200
Ngày 21/06/2015 về 80763 sau đó ngày 22/06/2015 về 09120
Ngày 04/12/2015 về 83363 sau đó ngày 05/12/2015 về 95736
Ngày 12/08/2016 về 78663 sau đó ngày 13/08/2016 về 81827
Ngày 18/03/2017 về 28263 sau đó ngày 19/03/2017 về 34365

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 63 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
651271
361201
001381
231561
922243
433691
621064
012262
441971
531022
311601
541301
571961
822171
841551
851321
521141
081733
291491
941881
091

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01147
1238
2995
3584
4581
5635
64910
7344
8537
9544

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 0 (11 lần) - 2 (9 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) - 8 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) - 7 (3 lần) - 1 (2 lần)
Chạm đuôi: 6 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (4 lần) - 5 (3 lần) - 8 (3 lần) - 1 (3 lần)
Chạm tổng: 6 (10 lần) - 1 (8 lần) - 8 (7 lần) - 0 (7 lần) - 5 (5 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) - 3 (4 lần) - 9 (4 lần) - 4 (1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 63 vào Thứ 5

Ngày 12/12/2014 giải đặc biệt về 64123 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 19/07/2013 giải đặc biệt về 13901 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 13/07/2007 giải đặc biệt về 84906 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 18/01/2002 giải đặc biệt về 26892 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/04 sau khi ra 63 vào ngày 27/04

Ngày 28/04/2000 giải đặc biệt về 27220 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 28/04/2001 giải đặc biệt về 07374 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 28/04/2002 giải đặc biệt về 33617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 28/04/2003 giải đặc biệt về 32371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 28/04/2004 giải đặc biệt về 20614 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 28/04/2005 giải đặc biệt về 57568 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 28/04/2006 giải đặc biệt về 68910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 28/04/2007 giải đặc biệt về 24776 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 28/04/2008 giải đặc biệt về 53633 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 28/04/2009 giải đặc biệt về 11889 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 28/04/2010 giải đặc biệt về 73376 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 28/04/2011 giải đặc biệt về 78237 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 28/04/2012 giải đặc biệt về 21766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 28/04/2013 giải đặc biệt về 46640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 28/04/2014 giải đặc biệt về 94678 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 28/04/2015 giải đặc biệt về 48571 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 28/04/2016 giải đặc biệt về 95627 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9