Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 17/08/2000 về 23068 sau đó ngày 18/08/2000 về 42194
Ngày 27/08/2000 về 32968 sau đó ngày 28/08/2000 về 89078
Ngày 12/02/2001 về 11968 sau đó ngày 13/02/2001 về 86258
Ngày 06/03/2003 về 44568 sau đó ngày 07/03/2003 về 21457
Ngày 11/04/2003 về 42168 sau đó ngày 12/04/2003 về 80630
Ngày 24/06/2003 về 56268 sau đó ngày 25/06/2003 về 37636
Ngày 20/12/2003 về 54468 sau đó ngày 21/12/2003 về 28579
Ngày 06/05/2004 về 91468 sau đó ngày 07/05/2004 về 05155
Ngày 04/06/2004 về 98168 sau đó ngày 05/06/2004 về 41077
Ngày 11/08/2004 về 94668 sau đó ngày 12/08/2004 về 85196
Ngày 31/08/2004 về 39968 sau đó ngày 01/09/2004 về 92273
Ngày 14/11/2004 về 16968 sau đó ngày 15/11/2004 về 01651
Ngày 03/01/2005 về 36268 sau đó ngày 04/01/2005 về 72253
Ngày 26/01/2005 về 97368 sau đó ngày 27/01/2005 về 72697
Ngày 02/04/2005 về 42868 sau đó ngày 03/04/2005 về 59481
Ngày 28/04/2005 về 57568 sau đó ngày 29/04/2005 về 22410
Ngày 21/05/2005 về 28168 sau đó ngày 22/05/2005 về 46837
Ngày 29/12/2005 về 99368 sau đó ngày 30/12/2005 về 48190
Ngày 31/01/2006 về 94868 sau đó ngày 01/02/2006 về 70134
Ngày 01/05/2008 về 38368 sau đó ngày 02/05/2008 về 88698
Ngày 19/05/2008 về 99368 sau đó ngày 20/05/2008 về 18844
Ngày 24/06/2008 về 02968 sau đó ngày 25/06/2008 về 29366
Ngày 23/09/2008 về 96668 sau đó ngày 24/09/2008 về 05110
Ngày 30/01/2009 về 54268 sau đó ngày 31/01/2009 về 04657
Ngày 03/03/2009 về 97068 sau đó ngày 04/03/2009 về 44496
Ngày 19/04/2009 về 52968 sau đó ngày 20/04/2009 về 83437
Ngày 22/10/2009 về 32868 sau đó ngày 23/10/2009 về 54473
Ngày 14/11/2009 về 86668 sau đó ngày 15/11/2009 về 79977
Ngày 22/11/2010 về 88368 sau đó ngày 23/11/2010 về 44808
Ngày 09/06/2011 về 24268 sau đó ngày 10/06/2011 về 89705
Ngày 18/06/2011 về 31868 sau đó ngày 19/06/2011 về 04168
Ngày 19/06/2011 về 04168 sau đó ngày 20/06/2011 về 19936
Ngày 23/10/2011 về 05468 sau đó ngày 24/10/2011 về 67989
Ngày 04/03/2012 về 96968 sau đó ngày 05/03/2012 về 99914
Ngày 31/03/2012 về 10668 sau đó ngày 01/04/2012 về 35970
Ngày 20/09/2012 về 50568 sau đó ngày 21/09/2012 về 88774
Ngày 03/11/2012 về 33068 sau đó ngày 04/11/2012 về 30790
Ngày 27/12/2012 về 88468 sau đó ngày 28/12/2012 về 94686
Ngày 13/08/2013 về 85368 sau đó ngày 14/08/2013 về 40132
Ngày 23/08/2013 về 05768 sau đó ngày 24/08/2013 về 78680
Ngày 07/04/2014 về 41768 sau đó ngày 08/04/2014 về 14312
Ngày 30/04/2014 về 77368 sau đó ngày 01/05/2014 về 89294
Ngày 15/08/2014 về 61468 sau đó ngày 16/08/2014 về 77362
Ngày 20/11/2014 về 94868 sau đó ngày 21/11/2014 về 83532
Ngày 21/04/2015 về 39768 sau đó ngày 22/04/2015 về 19460
Ngày 10/05/2015 về 58268 sau đó ngày 11/05/2015 về 00620
Ngày 22/11/2015 về 23368 sau đó ngày 23/11/2015 về 52781
Ngày 20/12/2015 về 58868 sau đó ngày 21/12/2015 về 07742
Ngày 18/11/2016 về 73368 sau đó ngày 19/11/2016 về 52462

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 68 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
622421
812201
601322
942121
801861
902741
701141
891362
681051
081772
732372
962572
102661
441981
341971
531511
551791
301581
781

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0295
1433
2164
3835
4264
5627
6565
7874
8556
9826

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 9 (8 lần) - 7 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (6 lần) - 8 (5 lần) - 6 (5 lần) - 1 (4 lần) - 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần)
Chạm đuôi: 0 (9 lần) - 7 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (6 lần) - 8 (5 lần) - 3 (3 lần) - 1 (3 lần) - 9 (2 lần) - 5 (2 lần)
Chạm tổng: 5 (7 lần) - 9 (6 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 0 (5 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 7 (4 lần) - 2 (4 lần) - 1 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 68 vào Thứ 4

Ngày 01/05/2014 giải đặc biệt về 89294 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 27/01/2005 giải đặc biệt về 72697 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 12/08/2004 giải đặc biệt về 85196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/08 sau khi ra 68 vào ngày 23/08

Ngày 24/08/2000 giải đặc biệt về 16313 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 24/08/2001 giải đặc biệt về 38134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 24/08/2002 giải đặc biệt về 21407 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 24/08/2003 giải đặc biệt về 53114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 24/08/2004 giải đặc biệt về 71234 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 24/08/2005 giải đặc biệt về 69773 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 24/08/2006 giải đặc biệt về 83190 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 24/08/2007 giải đặc biệt về 02982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 24/08/2008 giải đặc biệt về 92495 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 24/08/2009 giải đặc biệt về 83188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 24/08/2010 giải đặc biệt về 11410 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 24/08/2011 giải đặc biệt về 59425 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 24/08/2012 giải đặc biệt về 38877 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 24/08/2013 giải đặc biệt về 78680 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 24/08/2014 giải đặc biệt về 46782 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 24/08/2015 giải đặc biệt về 34970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 24/08/2016 giải đặc biệt về 40602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2