Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 15/04/2000 về 17561 sau đó ngày 16/04/2000 về 65371
Ngày 15/11/2000 về 67261 sau đó ngày 16/11/2000 về 45353
Ngày 03/08/2001 về 16961 sau đó ngày 04/08/2001 về 72227
Ngày 17/09/2001 về 06561 sau đó ngày 18/09/2001 về 51161
Ngày 18/09/2001 về 51161 sau đó ngày 19/09/2001 về 07940
Ngày 14/03/2002 về 10761 sau đó ngày 15/03/2002 về 11889
Ngày 30/07/2002 về 77561 sau đó ngày 31/07/2002 về 54099
Ngày 23/02/2003 về 93161 sau đó ngày 24/02/2003 về 75812
Ngày 29/11/2003 về 10161 sau đó ngày 30/11/2003 về 10122
Ngày 01/12/2003 về 90161 sau đó ngày 02/12/2003 về 10510
Ngày 19/02/2004 về 15161 sau đó ngày 20/02/2004 về 47295
Ngày 16/03/2004 về 83461 sau đó ngày 17/03/2004 về 67263
Ngày 25/06/2004 về 00061 sau đó ngày 26/06/2004 về 75382
Ngày 23/10/2004 về 76161 sau đó ngày 24/10/2004 về 45218
Ngày 29/10/2004 về 98461 sau đó ngày 30/10/2004 về 93997
Ngày 23/12/2004 về 67661 sau đó ngày 24/12/2004 về 44339
Ngày 27/03/2005 về 90861 sau đó ngày 28/03/2005 về 38722
Ngày 21/04/2005 về 42861 sau đó ngày 22/04/2005 về 77245
Ngày 13/05/2005 về 14461 sau đó ngày 14/05/2005 về 92098
Ngày 15/07/2005 về 44961 sau đó ngày 16/07/2005 về 21488
Ngày 25/07/2006 về 68361 sau đó ngày 26/07/2006 về 08890
Ngày 11/08/2006 về 51661 sau đó ngày 12/08/2006 về 14547
Ngày 28/06/2007 về 83561 sau đó ngày 29/06/2007 về 67885
Ngày 07/12/2007 về 27761 sau đó ngày 08/12/2007 về 48613
Ngày 23/04/2008 về 88061 sau đó ngày 24/04/2008 về 97133
Ngày 12/05/2008 về 06061 sau đó ngày 13/05/2008 về 90732
Ngày 16/10/2008 về 98561 sau đó ngày 17/10/2008 về 06177
Ngày 07/11/2008 về 89661 sau đó ngày 08/11/2008 về 29445
Ngày 31/03/2009 về 03161 sau đó ngày 01/04/2009 về 67696
Ngày 19/09/2009 về 93561 sau đó ngày 20/09/2009 về 64053
Ngày 31/07/2010 về 21261 sau đó ngày 01/08/2010 về 05924
Ngày 12/04/2011 về 29261 sau đó ngày 13/04/2011 về 61495
Ngày 19/01/2012 về 01761 sau đó ngày 20/01/2012 về 39699
Ngày 31/10/2012 về 61061 sau đó ngày 01/11/2012 về 92416
Ngày 11/12/2012 về 54661 sau đó ngày 12/12/2012 về 61124
Ngày 29/12/2012 về 01361 sau đó ngày 30/12/2012 về 21505
Ngày 17/04/2013 về 64261 sau đó ngày 18/04/2013 về 53089
Ngày 09/08/2013 về 18961 sau đó ngày 10/08/2013 về 20669
Ngày 02/09/2013 về 81661 sau đó ngày 03/09/2013 về 07046
Ngày 17/09/2013 về 71961 sau đó ngày 18/09/2013 về 90428
Ngày 26/11/2013 về 24761 sau đó ngày 27/11/2013 về 22634
Ngày 22/03/2014 về 64761 sau đó ngày 23/03/2014 về 27894
Ngày 26/04/2014 về 02561 sau đó ngày 27/04/2014 về 72454
Ngày 12/08/2014 về 95361 sau đó ngày 13/08/2014 về 38063
Ngày 24/12/2014 về 81561 sau đó ngày 25/12/2014 về 23747
Ngày 28/05/2015 về 16661 sau đó ngày 29/05/2015 về 45518
Ngày 28/09/2015 về 97561 sau đó ngày 29/09/2015 về 94489
Ngày 04/01/2016 về 25261 sau đó ngày 05/01/2016 về 89851
Ngày 02/07/2016 về 26361 sau đó ngày 03/07/2016 về 89691
Ngày 26/08/2016 về 13061 sau đó ngày 27/08/2016 về 87565
Ngày 29/10/2016 về 00161 sau đó ngày 30/10/2016 về 35526
Ngày 11/05/2017 về 16161 sau đó ngày 12/05/2017 về 08792
Ngày 13/06/2017 về 78061 sau đó ngày 14/06/2017 về 40909

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 61 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
091921
261651
911511
893182
472632
541941
341281
461691
051242
161992
952532
961452
771321
331131
851901
881981
222391
971821
101121
401611
271711

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0234
1645
2761
3463
4657
5474
6546
7257
8656
911810

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 9 (11 lần) - 2 (7 lần) - 8 (6 lần) - 4 (6 lần) - 1 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (4 lần) - 3 (4 lần) - 7 (2 lần) - 0 (2 lần)
Chạm đuôi: 9 (8 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 2 (6 lần) - 7 (5 lần) - 4 (5 lần) - 8 (5 lần) - 1 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần)
Chạm tổng: 9 (10 lần) - 7 (7 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) - 2 (1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 61 vào Thứ 7

Ngày 30/10/2016 giải đặc biệt về 35526 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 03/07/2016 giải đặc biệt về 89691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 27/04/2014 giải đặc biệt về 72454 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 23/03/2014 giải đặc biệt về 27894 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 30/12/2012 giải đặc biệt về 21505 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 01/08/2010 giải đặc biệt về 05924 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 20/09/2009 giải đặc biệt về 64053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 24/10/2004 giải đặc biệt về 45218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 30/11/2003 giải đặc biệt về 10122 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 16/04/2000 giải đặc biệt về 65371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/06 sau khi ra 61 vào ngày 24/06

Ngày 25/06/2000 giải đặc biệt về 23281 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 25/06/2001 giải đặc biệt về 95491 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 25/06/2002 giải đặc biệt về 36683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 25/06/2003 giải đặc biệt về 37636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 25/06/2004 giải đặc biệt về 00061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 25/06/2005 giải đặc biệt về 20482 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 25/06/2006 giải đặc biệt về 49126 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 25/06/2007 giải đặc biệt về 97323 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 25/06/2008 giải đặc biệt về 29366 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 25/06/2009 giải đặc biệt về 88683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 25/06/2010 giải đặc biệt về 84894 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 25/06/2011 giải đặc biệt về 60579 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 25/06/2012 giải đặc biệt về 67340 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 25/06/2013 giải đặc biệt về 90757 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 25/06/2014 giải đặc biệt về 81557 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 25/06/2015 giải đặc biệt về 83019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 25/06/2016 giải đặc biệt về 24409 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9