Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 18/01/2000 về 12948 sau đó ngày 19/01/2000 về 73981
Ngày 30/04/2001 về 98448 sau đó ngày 01/05/2001 về 45278
Ngày 05/07/2001 về 09748 sau đó ngày 06/07/2001 về 57885
Ngày 28/03/2002 về 26548 sau đó ngày 29/03/2002 về 60333
Ngày 21/05/2002 về 57348 sau đó ngày 22/05/2002 về 24978
Ngày 11/08/2002 về 29548 sau đó ngày 12/08/2002 về 01826
Ngày 19/10/2002 về 03048 sau đó ngày 20/10/2002 về 25312
Ngày 13/12/2002 về 43048 sau đó ngày 14/12/2002 về 12850
Ngày 05/04/2003 về 76448 sau đó ngày 06/04/2003 về 81196
Ngày 27/04/2003 về 23148 sau đó ngày 28/04/2003 về 32371
Ngày 18/07/2004 về 59948 sau đó ngày 19/07/2004 về 30044
Ngày 27/08/2004 về 88848 sau đó ngày 28/08/2004 về 08537
Ngày 19/11/2004 về 99148 sau đó ngày 20/11/2004 về 35656
Ngày 13/06/2005 về 91448 sau đó ngày 14/06/2005 về 07230
Ngày 28/11/2005 về 89348 sau đó ngày 29/11/2005 về 09824
Ngày 16/12/2005 về 28448 sau đó ngày 17/12/2005 về 36066
Ngày 05/01/2006 về 23748 sau đó ngày 06/01/2006 về 45172
Ngày 22/03/2006 về 79248 sau đó ngày 23/03/2006 về 37844
Ngày 16/07/2006 về 25048 sau đó ngày 17/07/2006 về 98153
Ngày 04/08/2006 về 91448 sau đó ngày 05/08/2006 về 38172
Ngày 31/05/2007 về 41948 sau đó ngày 01/06/2007 về 93489
Ngày 28/09/2007 về 04548 sau đó ngày 29/09/2007 về 89549
Ngày 13/11/2007 về 28448 sau đó ngày 14/11/2007 về 69576
Ngày 09/02/2008 về 96348 sau đó ngày 10/02/2008 về 74164
Ngày 18/07/2008 về 49648 sau đó ngày 19/07/2008 về 26764
Ngày 28/05/2009 về 47348 sau đó ngày 29/05/2009 về 18084
Ngày 11/07/2009 về 91848 sau đó ngày 12/07/2009 về 71750
Ngày 25/09/2009 về 02248 sau đó ngày 26/09/2009 về 20801
Ngày 21/01/2010 về 95748 sau đó ngày 22/01/2010 về 91336
Ngày 19/03/2010 về 45948 sau đó ngày 20/03/2010 về 16224
Ngày 02/04/2010 về 96948 sau đó ngày 03/04/2010 về 99456
Ngày 19/06/2010 về 77048 sau đó ngày 20/06/2010 về 20316
Ngày 23/08/2011 về 27548 sau đó ngày 24/08/2011 về 59425
Ngày 24/02/2012 về 40948 sau đó ngày 25/02/2012 về 41674
Ngày 09/04/2012 về 57148 sau đó ngày 10/04/2012 về 50321
Ngày 11/11/2012 về 86348 sau đó ngày 12/11/2012 về 64639
Ngày 18/11/2012 về 60548 sau đó ngày 19/11/2012 về 25825
Ngày 04/12/2012 về 59048 sau đó ngày 05/12/2012 về 61775
Ngày 13/02/2013 về 50148 sau đó ngày 14/02/2013 về 26439
Ngày 19/04/2013 về 48048 sau đó ngày 20/04/2013 về 13411
Ngày 13/07/2013 về 71448 sau đó ngày 14/07/2013 về 25509
Ngày 30/09/2013 về 47648 sau đó ngày 01/10/2013 về 38960
Ngày 31/10/2013 về 57148 sau đó ngày 01/11/2013 về 59628
Ngày 29/11/2013 về 92748 sau đó ngày 30/11/2013 về 22253
Ngày 09/02/2014 về 05148 sau đó ngày 10/02/2014 về 63229
Ngày 27/02/2014 về 07448 sau đó ngày 28/02/2014 về 67736
Ngày 06/05/2014 về 80448 sau đó ngày 07/05/2014 về 96027
Ngày 23/08/2014 về 54448 sau đó ngày 24/08/2014 về 46782
Ngày 02/09/2014 về 71548 sau đó ngày 03/09/2014 về 19342
Ngày 03/03/2015 về 34548 sau đó ngày 04/03/2015 về 14455
Ngày 17/04/2015 về 34848 sau đó ngày 18/04/2015 về 89316
Ngày 15/06/2015 về 86948 sau đó ngày 16/06/2015 về 15122
Ngày 31/10/2015 về 08048 sau đó ngày 01/11/2015 về 93476
Ngày 28/02/2016 về 46648 sau đó ngày 29/02/2016 về 36733
Ngày 22/05/2016 về 06448 sau đó ngày 23/05/2016 về 93882
Ngày 29/05/2016 về 95848 sau đó ngày 30/05/2016 về 78638
Ngày 20/07/2016 về 74248 sau đó ngày 21/07/2016 về 98540
Ngày 28/07/2016 về 03248 sau đó ngày 29/07/2016 về 75446
Ngày 01/12/2016 về 04448 sau đó ngày 02/12/2016 về 16291

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 48 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
911461
401381
822332
762221
162551
421271
362291
532281
601091
111392
751252
211741
562242
011502
841642
491891
722442
661301
371711
961121
261782
851811

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0259
1466
21076
3947
4682
5755
64126
7925
8646
9267

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 2 (10 lần) - 7 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 4 (6 lần) - 6 (4 lần) - 1 (4 lần) - 9 (2 lần) - 0 (2 lần)
Chạm đuôi: 6 (12 lần) - 4 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 1 (6 lần) - 0 (5 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) - 8 (4 lần) - 7 (2 lần)
Chạm tổng: 0 (9 lần) - 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (6 lần) - 2 (6 lần) - 1 (6 lần) - 5 (5 lần) - 7 (5 lần) - 4 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 48 vào Thứ 3

Ngày 04/03/2015 giải đặc biệt về 14455 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 03/09/2014 giải đặc biệt về 19342 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 07/05/2014 giải đặc biệt về 96027 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 05/12/2012 giải đặc biệt về 61775 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 24/08/2011 giải đặc biệt về 59425 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 14/11/2007 giải đặc biệt về 69576 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 22/05/2002 giải đặc biệt về 24978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 19/01/2000 giải đặc biệt về 73981 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/02 sau khi ra 48 vào ngày 21/02

Ngày 22/02/2000 giải đặc biệt về 47003 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 22/02/2001 giải đặc biệt về 68264 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 22/02/2002 giải đặc biệt về 75903 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 22/02/2003 giải đặc biệt về 86959 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 22/02/2004 giải đặc biệt về 98106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 22/02/2005 giải đặc biệt về 22157 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 22/02/2006 giải đặc biệt về 24165 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 22/02/2007 giải đặc biệt về 92106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 22/02/2008 giải đặc biệt về 34735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 22/02/2009 giải đặc biệt về 66997 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 22/02/2010 giải đặc biệt về 33953 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 22/02/2011 giải đặc biệt về 54198 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 22/02/2012 giải đặc biệt về 74710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 22/02/2013 giải đặc biệt về 85283 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 22/02/2014 giải đặc biệt về 32017 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 22/02/2015 giải đặc biệt về 13812 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 22/02/2016 giải đặc biệt về 33258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3