Chơi game Audition mới Online

Lượt chơi: 1193 lượt.

Nhiệm vụ của bạn là thực hiện các động tác nhảy tùy theo từng bài chơi. Xem thêm hướng dẫn chi tiết trong game.