Chơi game Bắn gà Online

Lượt chơi: 1758 lượt.

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ đội quân gà xâm lược. Sử dụng chuột để di chuyển và tấn công.