Chơi game Bắt chữ Online

Lượt chơi: 1737 lượt.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra ý nghĩa của bức ảnh. Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác. Chú ý: Bạn có thể chọn 1 câu bất kỳ để chơi tiếp.