Chơi game Commando 2 Online

Lượt chơi: 1646 lượt.

Sử dụng phím A và D để di chuyển

Sử dụng phím W để nhảy lên và S để cúi xuống

Phím Q và E dùng để thay đổi vũ khí

Sử dụng chuột trái để bắn