Chơi game Đào vàng đôi Online

Lượt chơi: 1426 lượt.

Nhiệm vụ của bạn là điều khiển 2 anh thợ đào vàng gắp những cục vàng ở dưới mỏ vàng.